duminică, 5 august 2012

legendarul Ştefan (2) ...

             ''Spuneau şi spun bătrânii că aflându-se măria sa în cercetarea vieţii supuşilor, în nişte locuri cu susur de ape, păduri în prejmă şi dumbrăvi, a băgat de samă că un fag de margină, care avea loc bun în inima măriei sale, nu se mai află la piciorul colinei.
               La dorinţa Voievodului s-a fost aflat făptuitorul lipsei, şi l-au poftit la judeţul* măriei sale.
    -Ai ucis copacul, au ba?
    -Nu tăgăduiesc, luminate Doamne!
    -După câte văd, eşti un om al locurilor!
    -Înfrăţit cu iarba şi codrul, măria ta!
    -Atunci cum de n-ai aflat că fagul măreţ a potolit zăduful şi sfârşeala din trupurile noastre, după crunte încercări războinice?
    -Ba am avut ştiinţă!
    -Şi l-ai ucis!
    -Cu nevoinţă am săvârşit aceasta.
    -Ai cutezat să cunoşti mânia noastră?
    -Am crezut în dragostea pentru plugari şi dreptul judeţ al măriei tale.
    -Cum?
    -Era omăt cât gardurile, mărite Doamne. După cinci săptămâni de viforniţă cumplită s-o aşezat ger năprasnic.
     Rămăsesem fără scânteie în vatră şi celo opt feciori ai mei li se împuţina căldura în trupuri şi li se seca inima. Am şezut şi m-am chibzuit. Din pragul meu nu se vedea decât vârful fagului. Am înşfăcat toporul, am luat în piept năprasna şi m-am dus de am pălit copacul, dihocându-l. Am încălzit băieţii, să crească braţe tari şi inimi curate, la îndemâna stăpânirii, pentru apărarea codrilor şi ogoarelor noastre.   
    -Şi feciorii?
    -Sunt sănătoşi. Trei aşteaptă ceasul când vor fi învredniciţi cu înţeleapta poruncă a măriei tale, în slujba ţării, iar lângă cioata bătrânului, băieţii au sădit un fag tînăr. Creşte odată cu dânşii; din dragostea şi grija lor, c-aşa-i roata vieţii. 
    -Ispravnicul locului va căta adevărul şi de va fi cum ai spus, vei fi iertat, deoarece ai ucis un copac drag nouă, pentru a păstra viaţa a opt feciori scumpi Moldovei; de nu va fi aşa, te va scurta.
             Numai la trei zile, călăreţii isprăvniciei de la apa Siretului de mijloc au grăit către măria sa că omul rostise adevărul.''

*judeţul=judecată

         preluată din ''Legende''
              -''Fagul măriei sale'' - George Chiper-Dinograngea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu