sâmbătă, 2 ianuarie 2021

Planeta celor doi sori                                                                                      Planeta celor doi sori

                                                                    -Horia Aramă-


             Am azvrălit din mers minicartela de închidere a camerei. Recepționerul a prins-o agil.

-Sper că ați dormit bine, mi-a spus fără nicio intenție.

             L-am fulgerat cu privirea. După repriza matinală de înot, o durere surdă încă mai rătăcea prin oasele mele, ca un ecou al nopții petrecute în patul mai dur ca piatra. Pe lângă ea, o noapte pe pământul gol ar fi fost culmea confortului. Din păcate, o asemenea extravaganță era interzisă pe Ahra, ca şi innoptarea la bordul navelor în tranzit.

-Pentru diseară te rog să-mi prepari o lespede sănătoasă, am trântit înainte de a ieşi. 

             Fusesem sfătuit să evit planeta celor doi sori, aşa cum făceau de regulă rătăcitorii solitari, dar tocmai aceasta mă decisese. Nu speram să închei,  în cursul unei singure vieți, ocolul coloniilor terestre de la frontierele galaxiei, dar o vizită în plus nu era de lepădat. Despre Ahra circulau tot soiul de basme dar nimeni nu mă avertizase, concret şi practic, să-mi aduc un sac de dormit. Din fericire aveam pe navă un culcuș exemplar, astfel că răul nu avea să dureze.

            Nimic nu şterge mai bine penibila impresie a unei nopți dormite pe  Ahra decât o zi petrecută pe aceeași planetă. Sunt singuratic atåt prin formație și gusturi cât și prin obișnuință, ca orice rătăcitor,  dar totul pe Ahra părea că nu are altă menire decât să mångăie, să vindece, să consoleze. După câteva minute de plimbare sub cerul uşor violaceu,  de o nuanță dulce, sub lumina blândă a soarelui diurn, am început să respir mai liber şi m-am destins.

            Orașul era un savant conglomerat de linii curbe. Niciun bulevard nu era perfect rectiliniu, clădirile înseşi evitau cubismul, trecând pe nesimțite una în cealaltă, într-un joc de linii şi volume perfect armonic, dar în același timp, lipsit de rigiditate şi ostentație. Acolo unde amploarea spațiului friza grandiosul, intervenea vegetația, îmblânzind prin soluții cât se poate de simple aerul metropolitan. Cum nimeni nu se grăbea, nicio față nu era ursuză, nimeni nu ți se băga în suflet, extremele care marcau comportamentul tereştrilor erau evitate de la bun început. Nicio expresie crispată, nimic aspru, orgolios în privirile ahrienilor,  sau extravagant în vestimentația lor, făcută să nu violenteze privirea şi să se încadreze firesc în decor.

             Lucru de mirare, aceste nonsenzații, în loc să treacă pe lângă mine, mă umpleau de încântare. Când am ajuns pe dana de verificare a navei eram remontat, ba chiar uşor euforic. Aici lucrul se desfășura cu folos dar fără ca nimeni, om sau maşină, să gâfâie, să trepideze, să se agite mai mult decât era strict necesar. Mersul operațiilor urmărea foarte îndeaproape graficul preliminar, astfel că n-am putut decât să mă declar mulțumit. Am revenit spre oraş, purtând pe chip acea unică îmbinare de riduri pe care atât de rar aveam ocazia s-o arborez în lungile mele însingurări şi care se cheamă surâs.

              Deodată, în fața mea, s-a oprit o copilă, o adolescentă,  poate o tânără. Experiența de rătăcitor mă învățase că în lumile noi nimic nu-i mai greu de intuit ca vârsta. Se oprise şi mă privea drept în ochi. Avea gâtul de lebădă, iar părul roşcat.

-Îți place ? mi-a spus în loc de orice introducere.       

-De unde ştii ? în acelaşi stil familiar.

-Eşti un rătăcitor, nu-i aşa ? Un explorator perpetuu. Izolat, serios şi puțin suficient, nu-i aşa ?

               Ce să-i fi răspuns ? Că un exuberant nu poate fi rătăcitor solitar, că un tânăr sociabil n-ar fi în stare să navigheze decenii spre a transmite din an în an Pământului părăsit pe veci câteva date despre un colț de galaxie ? Că tocmai pentru o astfel de carieră am fost modelat ?

              A reluat singură:

-Nu-i nevoie de niciun răspuns. Îmi ajunge surâsul, tot ce are un solitar mai de preț.

              Am continuat împreună promenada matinală. Fata nu voia să-şi dezvăluie numele.

 - Ce rost ar avea ? Mâine pleci şi numele meu va pieri o dată cu tine. Numeşte-mă cum vrei. Numele meu o să-ți aparțină. Nu vei avea decât să-l uiți.

              A fost o zi de basm. Riluri - aşa i-am spus, fără să ştiu de ce - m-a condus pe bulevardele cu fântâni arteziene, m-a însoțit în parcurile savant întocmite dezvăluindu-mi sensurile ascunse în linii şi forme. Am luat apoi un prânz delicat şi am văzut un spectacol cât se poate de plăcut într-o sală intimă şi primitoare. Nimic strident, bătător la ochi, nimic obositor în reprezentație. Câteva inspirate pete de culoare, actori simpatici, melodii nesofisticate, dansuri lirice, două-trei glume lipsite de trivialitate, un final agreabil. Am părăsit sala destins, împăcat cu lumea, pactizând parcă, fără cuvinte, cu necunoscuții din jur, care, o simțeam, trăiau același sentiment.    

               Riluri m-a părăsit la fel de brusc pe cât mă abordase. De astă dată mi s-a părut normal. După o clipă, o uitasem şi eu, ca pe-o parte din mine.

               Întors la hotel, i-am facut un semn prietenesc recepționerului cu care fusesem atât de urâcios în acea dimineață. Nu mi-am revenit decât atunci când m-am aşezat pe marginea patului. Euforia s-a scurs de pe mine ca stropii unui duş.

               Incredibil, mi-am spus. Nişte oameni care trăiesc atât de frumos, care gustă armonia și calmul, să nu descopere deliciul confortului. Părea dincolo de imaginație. Acum abia simțeam oboseala pe care o acumulasem  umblând ziua întreagă. Desigur, antrenamentul zilnic de la bordul navei se vedea eficace, altfel n-aş fi putut rezista. Dar acum aveam nevoie de odihnă. Blestemând paradoxurile ahriene,  mi-am făcut o toaletă sumară şi m-am pregătit să mă întind pe patul de tortură.

               Hotelierul înregistrase totuși nemulțumirea mea, drept care am avut surpriza unor amendamente. Nu fără satisfacție, m-am pregătit pentru somn, rumegând în minte impresiile de peste zi.

               M-am trezit peste scurtă vreme, pradă unei neliniști inexplicabile. Cum, cu toate măsurile ajutătoare, patul nu devenise cu adevărat confortabil, am făcut câțiva paşi prin cameră. În aer domnea un vuiet surd, apăsător. Ce se întâmplă ? m-am intrebat şi am deschis fereastra. Un val zgomotos mi-a izbit obrajii înaintea timpanelor.  

               Cum să descriu zgomotul acesta . Era un vacarm, o cacofonie de glasuri stridente, nestăpănite,  rostind cuvinte de neînțeles. Orașul era luminat, firește,  dar de o manieră atât de neașteptată încât o clipă m-am îndoit că este vorba de aceeaşi localitate. Orbitoare  surse de lumină, plasate arbitrar, supărau vederea. Şiruri de lumini colorate desenau, independent de clădiri, figuri fără noimă. Stridențele cromatice, ca şi  lipsa de logică a liniilor, torturau bunul simț. Era prea interesant ca să rămân mai departe în camera de hotel. Am ieşit în stradă, amestecându-mă printre nenumărații trecători.

              Ce se petrecuse ? Fusese ocupat orașul în vreme ce dormeam ? Cei pe care-i întâlneam pe străzi erau total diferiți de cei dinainte cu câteva ore. Figuri disarmonice, ochi exoftalmici, păr vâlvoi,  expresii exaltate. Rătăceau pe străzi ca drogați. Mișcările bruște, nehotărâte,  îi făceau să se ciocnească haotic, într-o adevărată mișcare browniană. La fiecare pas izbucneau altercații, violențele verbale împroşcate strident fiind nu o dată urmate de veritabile încăierări.    

              Nici costumația localnicilor nu mai era cea de peste zi. Locul veşmintelor croite simplu fusese luat de asimetrie, de intenția de a șoca,  de abuzul de strălucire, ca şi de goliciune. Substanțe fosforescente în culori neobişnuite tatuau pe corpuri însemne misterioase. Părul electrizat al unora, purtat vâlvoi, scăpăra.

             Dacă  din camera mea nu putusem descifra zgomotele, era din motive binecuvântate: strigăte nearticulate, simple descărcări temperamentale se ridicau din toate părțile, ca nişte jeturi de apă înghețată, urcând, coborând, fără noimă. 

             Am rătăcit astfel dezorientat prin strania noapte a orașului,  fără să înțeleg în ce fel realitatea de peste zi se putuse preface în coşmarul nocturn. Căutam în mulțime un chip neutru, dacă nu consternat, cum după toate probabilitățile, se înfățișa propriul meu chip, spre a cere lămuriri, dar nu se zărea nici unul. Mulțimea se zbuciuma pe străzi şi în piețe, schimonosindu-se într-un carnaval grotesc. Fără voie, am fost antrenat de torent. Haosul evoca parcă anticul carnaval de la Rio, cu deosebirea că acela nu avea nimic malefic. 

             Atmosfera densă, apăsătoare se făcea simțită mereu mai pregnant. Ochii mă usturau, iar în urechi vacarmul tindea să se filtreze într-un vuiet inform. Atunci am remarcat nuanța roșcată ce impregna totul. Pe nesimțite culorile suferiseră o adevărată "deplasare spre roşu". Albul devenise un roz îmbâcsit, albastrul trăgea către mov, iar galbenul căpăta sclipiri de incendiu. Cerul însuși, negru între stele necunoscute, devenise roșiatic,  de parcă aerul ar fi fost impregnat cu o pulbere de rugină.

               M-am întors brusc şi am văzut. În spatele meu, deasupra oraşului, se ridicase globul de un purpuriu întunecat al soarelui-geamăn. Era o stea ratată, dacă nu stinsă, emanând o căldură sensibilă şi cine ştie ce radiații nocive.  Imensitatea discului solar m-a făcut să mă întreb dacă astrul este mai mare sau mai aproape decăt perechea sa luminoasă. Dar n-am putut rămâne multă vreme pe lungimea de undă a curiozității astronomice din cauza escaladării agitației din jurul meu. Valul mulțimii pornea în alte şi alte direcții, ceea ce pentru mine, şi aşa neobișnuit cu aglomerația și mișcarea,  era o încercare teribilă. Sigur de mine datorită forței şi tinereții, ca şi antrenamentului neslăbit de atâția ani, eram convins că adaptarea la Ahra se produsese de la sine. Dimineața scursă fără incident, mă făcuse să dau uitării clasicele recomandări privind petrecerea primelor zile pe un astru. Dar nu era vorba de o reacție subiectivă a rătăcitorului neaptat, ci de o planetă cu adevărat necunoscută, care ar fi şocat pe oricine venit de oriunde.

                  Şi atunci am vazut-o pe Riluri. Dar era ea sau o furie dezlănțuită ? A trebuit să mă apropii ca să mă conving, iar pentru a izbuti m-am văzut obligat să folosesc pumnii, ca un ahrian veritabil.  

                  Riluri dansa. Ce alt cuvânt ar putea să redea înlănțuirea de mişcări gratuite în care se pierdea de una singurică într-o beție ? Dansând flutura o eşarfă ca focul. Chipul candid, expresia directă pieriseră fără urmă. Cu părul sălbatic şi ochii răi, părea să zgârie numai cu privirea.

                  Am apucat-o de braț cu o mişcare bruscă. N-a fost mirată.

-Rătăcitorul, a izbucnit în râs. Bezmeticul care gonește fără țintă prin spațiu, în căutarea fantomelor ! Nu vrei un strigoi tânăr şi în putere ? Ia-mă ! 

                 În clipa următoare însă mica Riluri se smulse de lângă mine şi se agăță de gâtul unui necunoscut. Îi acoperi fața cu sărutări, după care îi sări în cârcă. Insul nu părea uimit de manifestare. Bine clădit, o săltă pe umeri cât ai clipi, fără să se oprească din mers mai mult decât o secundă. M-am repezit pe urmele lui. Riluri îşi înfipsese ghearele în buclele vlăjganului care rânjea ținând-o de glezne. Am rămas încremenit,  abia urmărind cu privirea eşarfa de foc a fetei pierzându-se în mulțime.

               Nu puteam înțelege. Riluri, lebăda roşie,  oaza de tihnă...   

               M-am simțit bătrân. Brațele mi se smulgeau din umeri, pieptul îmi apăsa respirația ca o stâncă. Am rătăcit prăbuşindu-mă în mine însumi până când, printr-o minune, mi-am regăsit hotelul. Eram surd, orb, anesteziat. Într-o asemenea stare, culcușul mi s-a părut un cuib primitor. Era foarte târziu. Am căzut imediat într-un somn de piatră.

              Când m-am trezit, camera era inundată de lumină. Am ieşit pe terasă. La picioarele mele, până departe, se întindea, de un calm angelic, oraşul.   

             Mi-am zvârlit ceasul cât colo. După mersul lui aberant nu dormisem nici măcar un ceas. Eram însă total refăcut. O singură întrebare:  unde pierise oraşul din noaptea trecută ?      

              Am aterizat la recepția hotelului.

-Ştii, i-am spus în treacăt recepționerului,  cu o involuntară bunăvoință, am dormit ca un prunc pe lespedea voastră de granit.

-Nu-i de mirare, mi-a răspuns. N-ați dormit nici trei sferturi de oră terestră. 

             Bietul meu ceas nu mă înşelase. Tăcerea mea i-a părut încurajatoare.

-Iertați-ne stângăcia în privința confortului. Pe Ahra nimeni nu doarme... Nu vreți să vă familiarizați puțin cu planeta noastră ?

             Şi mi-a întins un teanc de pliante cu aspecte şi tehnici dintre cele mai felurite. Le-am îngropat în bateria de buzunare care-mi căptuşea costumul şi m-am grăbit spre dana de revizuire a navei. Urmau recepția şi decolarea.

             Târziu, în singurătatea navei mele,mi-am amintit de imaginile vorbitoare, de pastilele-reclamă şi celelalte mărunțișuri dobândite pe Ahra. Înainte de a le rândui în colecția mea de turist extrasolar, le-am cercetat.  

             Dacă Ahra era o planetă ciudată, ahrienii erau şi mai ciudați. Sub influența celor doi sori, planeta căpăta două fețe. Soarele zilei acționa primul creier al ahrianului, creierul receptiv la lumină, generator de frumusețe și armonie. La venirea nopții, acest creier intra într-un soi de moarte vie. Mai precis: dormea. Se trezea în schimb celălalt creier.  După repausul de peste zi, acesta prelua omul de pe planeta contrastelor, dånd frâu liber instinctelor sale de care nici nu era conștient. Ahrienii nu cunoşteau oboseala. Creierul nopții elibera insul de toate refulările de peste zi. Creierul zilei alunga zațul tenebrelor din cele mai ascunse unghere ale organismului, făcând corpul să acumuleze forte benefice de la soarele diurn. Reactivați fără greş, pigmenții unuia anihilau toxinele acumulate sub imperiul celuilalt astru.

-Ce adaptare ! am strigat în pustiul familiar al cabinei. Acești urmași ai coloniștilor de pe Terra trăiesc două vieți ! Şi nu sacrifică timpul pe altarul somnului !

                 Am simțit atunci dulcea durere a nostalgiei după viața lor imposibilă, incomodă, fără sens dar și fără pereche ! Şi după Riluri angelica, dezlănțuita,  neînțeleasa Riluri, despre care nu știam nici atât căt să-i pot adresa un mesaj. ..  

                Mi-am revenit destul de curând. Întins pe culcușul comod, cu brațele sub cap, am dictat raportul despre planeta vizitată ca un rătăcitor galactic exemplar, care, condiționat din leagăn, îşi poartă căminul cu sine.

                                                       ("Planeta celor doi sori")

                                                                     -Horia Aramă- 

.

..deci daca este sâmbătă - am decis eu cu drag - prinde bine câte o porție de literatură SF (din colecția de reviste, cărți, și almanahuri SF ce o am în bibliotecă, scrise de specialiştii domeniului, în decursul timpului)!

...sper că a fost o lectură plăcută !

Suferința urmaşilor

 
                                       Suferința urmașilor

                                                          Ion Lăncrăjan

....Nebunia cea mai rea, ziceam eu atuncea, la crâşmă,  nu-i cea care se cuibărește în mintea unui om din pricina unei slăbiciuni, a unei boli ori a unei moșteniri  (fiindcă noi toți purtăm în spate poveri la care nici nu ne gândim), ci alta, cea care vine dinafară, din lume şi din viață, pentru că lumea şi viața,  când înnebunesc, când îşi ies din făgaşuri,  greu îşi mai găsesc pasul şi răsufletul,  dacă şi-l mai găsesc !...  

                                        ("Suferința urmaşilor", Ion Lăncrăjan)              

...postarea este propusă pentru "Citate favorite" găzduite de doamna Suzana        

          -  suzanamiu.blogspot.com -

vineri, 1 ianuarie 2021

Jurnalul (273) 🙅Azi ... vineri 01 ianuarie, ora 12.43. ..când a trecut anul 20.20 ?...dacă nu ar fi continuitate cu zilele săptămânii (ieri joi, azi vineri...), am putea gândi la o "barieră" între 31.12.2020 şi 01.01.2021 ? 

🙅Gănduri ... dificil de exprimat prin cuvinte despre ciudățenia schimbării anului...ziua de ieri a devenit dintr-o dată din anul trecut ...

🙅Luna .... de 3 nopți luminează puternic curtea... Luna Plină...am mers fără lanternă,  prin curte şi am închis coşul sobei.,.

🙅Începutul de an... este o zi minunată...soarele strălucește poate prea din plin...cu toate acestea sunt cam somnoroasă,  azi noapte am stat afară cam mult pentru artificii...m-am bucurat ca un copil !


🙅Munca mea ... din aceste zile de "iarnă" este relativ simplificată: focul şi grija de toată "suflarea" gospodăriei: mami, Puiu, Pisi, Motănel...

🙅Zilele trecute ... (de fapt din anul trecut, nu ?) a tot plouat...am umblat cu o pelerină de ploaie, portocalie, şi am reușit să bag spaima în pisoi...nu ştiau pe unde să fugă mai repede-nu mă recunoșteau. ..😀

🙅Pisi ... a devenit pretențioasă: nu a mai vrut să locuiască în fosta casă a lui Puiu...a trebuit să le creez un spațiu numai al lor (arată că un adăpost de sărmani...dar asta este 😀)...


🙅În grădinița ... din fața casei am un mic liliac alb (care nu ştiu căt de mare  va mai creşte la câte "trânte" a luat...) şi eu l-am legat de un băț pentru a avea un sprijin.. ide câteva ori am găsit liliacul dezlegat...nu ştiam ce se întâmplă...până ce într-o zi am descoperit "făptaşul" !...Motănel nu este de acord cu legătura de la liliac..😀...nu am reușit să-l imortalizez în acțiune -devine imediat cuminte cum privesc la el...


🙅Noutatea ... este că am reusit să îmi confecționez calendarul pe care zi de zi, un an întreg, îmi voi înscrie toate activitățile (pentru a nu uita ceva...)