sâmbătă, 12 noiembrie 2022

Hardraad

     


                                  Hardraad

                                          de Rodica Bretin


       Străbătut la răstimpuri de fulgerări verzi care sondau spațiul în căutarea flotei Lluriene, întunericul nopții cosmice căpăta o tentă lividă; aura transparentă, a cărei strălucire pălea treptat, se concentra asupra unui punct minuscul, amenințător prin imobilizarea lui aparentă. 

    ...Simultan cu aprinderea avertizoarelor Deltra se declanșa semnalul care chema echipajul la posturile de luptă: acut, depășind aproape limita superioară audibilă, șuierul alternativ se insinua în creierele celor trei mii de oameni aflați la bord, avertizându-i obsedant despre iminența pericolului.   

      Înconjurat de rapidele escortoare, crucișătorul Hardraad aștepta neclintit apariția inamicului. Cuirasatul Llurian se ivi brusc dintre tenebrele eterne: fortăreață cenușie, gigantică, centru vital al unei impunătoare formații de distrugătoare spațiale.

      În segmentul de timp necesar stabilirii contactului vizual, comandorul Orm își simți mușchii stomacului crispându-se. Aplecat peste ecranul locatorului -- unde contururile navei dușmane, desprinse din neant, se dilatau monstruos -- revăzu în minte, fiecare unitate a mașinii de luptă perfecte care era Hardraad, chipurile ascunse sub căștile cu vizoare paraflăcări ale soldaților părând aproape inumane în lumina spectrală de la bordul navei. Pe puntea de comandă, muzica stranie, distorsionată, a mesajelor codificate, acoperea zgomotul motoarelor și accentua impresia de irealitate a războiului.

       Când cel dintâi fascicul emis dinspre cuirasatul dușman despică bezna, Dalecksurile de pe Hardraad îi răspunseră simultan, făcând pereții metalici să vibreze. Un distrugător explodă, iar valul luminos, reflectat prin hublouri în compartimentele interioare, scăldă chipurile servanților încremeniți în posturi. Datorită undei de șoc, două escortoare se balansară grotesc, abandonând vectorii poziționali. Din corpul avariat al unui distrugător Llurian se desprinse un roi argintiu de "SKUA-fighters", năpustindu-se în grup spre Hardraad. Au fost însă întâmpinate de tirul unor servanți incredibil de calmi, zece SKUA fiind spulberate în tot atâtea secunde, mistuindu-se ca niște licurici prinși de flacără...

        După o încleștare scurtă dar sălbatică, raportul de forțe se înclină în favoarea Llurienilor, a căror escadră se regrupa pentru o nouă ofensivă. Când Hardraad rămase unica navă capabilă să riposteze, calea spre sistemul solar părea deschisă. Orm studie harta, acordându-și răgazul necesar să accepte gândul acela nebunesc, reprezentând totuși singura soluție: cu o ușoară modificare a traiectoriei, nava putea pătrunde în centura de radiații a unei gigante roșii, aflate la câțiva parseci de zona operațiunilor. Crucișătorul era conceput să reziste străpungerii frontului alcătuit din particule grele, dar efectele asupra echipajului puteau fi imprevizibile. În capcana stelară exista însă șansa dereglării sistemelor defensive ale distrugătoarelor spațiale, navele dușmane devenind foarte vulnerabile tirului lansat de Hardraad, care se putea retrage din regiunea periculoasă, dacă intensitatea radiațiilor depășea pragul de toleranță al organismului uman.

        Pentru comandor, alegerea fusese deja făcută -- o bătălie de care depindea viitorul speciei trebuia câștigată. Rămâneau însă, cele trei mii de vieți, supunându-și destinele voinței sale și Orm simțea că decizia trebuia să le aparțină în egală măsură. Vestea se transmise prin difuzoarele navei, provocând rumoare sub carapacea blindată, răspunsul fiind o acceptare unanimă, fulgerătoare, de a nimici, chiar cu prețul propriei anulări. Reacția nu pornise din ură -- căci ura înseamnă cunoaștere, iar ei înfruntau un inamic pe care nu-l văzuseră niciodată -- ci se datora disperării născute dintr-o situație fără ieșire. Mândria lor de profesioniști nu putea primi înfrângerea unei nave ca Hardraad, tradiție și mit pentru generațiile antrenate la bord. Erau ultimul scut al planetei lor și posibilitatea înfrângerii îi aducea la disperare. Iar la război, un om care și-a pierdut speranța este cel mai periculos adversar. Pentru el nu mai există prudență, teamă, suferință, singura sa rațiune de a fi devenind dorința de a distruge...

       Imediat ce operatorii programară noul curs, Orm se grăbi la generatorul anti-G. Dacă planul dădea greș, iar forțele Lluriene treceau neafectate prin centura de radiații a stelei, trebuia provocată o perturbare majoră în câmpul energetic, generatorul însuși devenind nucleul exploziei care ar fi însemnat -- odată cu sfârșitul crucișătorului -- pulverizarea navelor urmăritoare.

       Când se ridică din fața terminalului unde înregistrase codul amorsării, comandorul avu un moment de slăbiciune fizică: dureri în ceafă, amețeală, plus o acută senzație de vomă. Se clătină, cu genunchii îndoiți sub o greutate imensă, pentru ca în secunda următoare corpul să nu-i mai cântărească aproape nimic. Obiectele din jur îi apăreau neclare, lipsite de consistență și, într-un fel, neatașate persoanei sale. Întinse mâna spre ușă -- încercând să-și regăsească echilibrul -- și un fior înghețat îl străbătu: pielea căpătase  o nuanță chihlimbarie, conturând vizibil rețeaua vaselor sanguine, iar când atinse suprafața metalică degetele pătrunseră adânc, fără să întâlnească vreun sprijin.

----------------------------------------------------*---------------------------------------------------------------

        Întoarcerea crucișătorului Hardraad -- pe ruta păstrată în memoria computerului-- cu întreg echipajul mort și comandorul dispărut, suscită reacții contradictorii, stârnind panică în rândul populației civile, care se temea de o iminentă invazie Lluriană. Cum radarele nu semnalau apariția flotei de ocupație, încordarea scăzu treptat, interesul focalizându-se asupra bizarului periplu al navei amiral. Ceea ce uluia -- exceptând cauzele morții fulgerătoare a celor trei mii de soldați -- era absența comandorului Orm dintre ei. Straniu era și modul în care calculatorul navei putuse lua singur decizia de revenire la bază, din moment ce la bord nu mai existau programatori.

        Studierea înregistrărilor lăsa rezultatul bătăliei incert, orice informație încetând în clipa când nava intrase în centură. Deoarece un atac inamic reprezenta încă o posibilitate îngrijorătoare, numai reconstituirea complexului de factori sub a căror incidență se aflase Hardraad în secunda critică putea spulbera temerile tuturor. Echipajele refuzau însă hotărât să se îmbarce pe crucișător, alcătuirea unui grup de voluntari fiind o sarcină cel puțin dificilă. Singurul capabil să o îndeplinească s-a dovedit căpitanul Styrbjörn, pilot spațial de excepție, care îl secondase pe Orm în nenumărate zboruri, cunoștea bine nava și, mai ales, psihologia oamenilor din trupele speciale. Acestea erau însă doar o parte dintre motivele pentru care acceptase misiunea. Pentru el, Necunoscutul însemna o sfidare adusă Inteligenței, iar primejdia îl exalta, fiindcă numai ea îi dădea posibilitatea de a-și dovedi că era născut să o înfrunte.    

       ...Hardraad ieși din hiperspațiu între coordonatele propuse, menținându-și cursul stabil, cu viteză moderată, spre scânteia pierdută în oceanul întunecat. Computerul întocmise un grafic de navigație ce păstra o distanță prudentă, totuși, cu cât se apropiau de stea, încordarea creștea vizibil. Styrbjörn sesiză modificarea stării de spirit a echipajului, nefiresc intervenit în relații, disimulat sub aparenta normalitate: gesturile aveau o notă forțată, iar mulți își supravegheau atitudinile, ferindu-se parcă de pânda unui martor nevăzut. Căpitanul percepea și el o prezență dar nu i se părea deloc apăsătoare, ci familiară, ca reîntâlnirea cu un vechi prieten. De aceea nu tresări când, în cabina de comandă, simți deodată că cineva îl privea. Întorcând capul, întâlni ochii comandorului Orm, obosiți, adânc afundați în orbite, fixându-l cu o intensitate stranie. Styrbjörn recunoscu figura de corsar, crestată de zbârcituri, calmă și aparent imobilă, schimbată totuși de o cută nouă ce-i brăzda obrajii. Orm făcu doi pași în direcția lui: mișcările îi erau lente, aluneca purtat de propriul spațiu închis, supus legilor unui timp iluzoriu. Ajunsă în centrul cabinei, imaginea începu să pălească, apărând și dispărând intermitent, devenind un contur tot mai nebulos care se destrăma asemeni unei himere.

            Cu micșorarea distanței față de stea, materializările comandorului deveniră tot mai frecvente, avertizoarele semnalând o fluctuație a energiei generatoarelor navei, sub influența unui câmp de energie necunoscută. Echipajul constată primele devieri ale traiectoriei: puternica atracție gravitațională obliga la un anumit coridor spațial -- o curbă secantă centurii generate de giganta roșie -- pe care crucișătorul se înscria irevocabil, repetând ruta fatală echipajului comandat de Orm. La intrarea în centură, un sunet ascuțit anunță creșterea nepermisă a cantității de particule ce bombardau învelișul. Styrbjörn schiță un gest spre costumul de protecție, ezitând să-l îmbrace, cu gândul la soarta comandorului Orm, încolțit între flota Lluriană și radiațiile mortale ale stelei, obligat de scurgerea inexorabilă a secundelor să moară luptând sau distrugându-și propria navă...Renunțând la echipamentul antiradiant, căpitanul porni spre incinta generatorului. Înăuntru, sclipirea portocalie a displayurilor răspândea o lumină crepusculară. Nu remarcă nimic deosebit, în afara luminescenței slabe, generată de suprafețele metalice, încețoșate de ușoare emanații gazoase ce se prelingeau de-a lungul pereților. Când își ìnțelese greșeala, era prea târziu: o slăbiciune subită îi încovoie trupul, își pierduse echilibrul și se prăbuși pe podeaua neagră de titan, cu senzația că se afundă în vidul nopții cosmice...

         Styrbjörn se trezi în cabina postului central, fără să-și amintească cum ajunsese acolo... Din dreapta hubloului, îl privea Orm, cel real, nu doar imaginea sa. Comandorul supraviețuise datorită unei șanse extraordinare: accidentul l-a surprins lângă generator, izolat de radiațiile cosmice. Câmpul energetic al gigantei roșii interacționase cu ecranul de protecție al dispozitivului anti-G, formând o trecere îngustă, o falie între două Universuri. Fenomenul care-l salvase -- exilându-l însă în spațiul altei dimensiuni -- se dovedea reversibil.

          Orm continua să-l privească tăcut, în vreme ce cutele din obraji i se adânceau; îi cercetă insistent mâinile și Styrbjörn constată cu groază că venele i se conturau vizibil prin pielea care devenise transparentă. Îndoi brațul, pipăindu-și umărul dar degetele-i tremurătoare nu întâlniră nimic...


                                                        ("Hardraad")

                                                       -Rodica Bretin-

                   ( https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rodica_Bretin  )

... dacă este sâmbătă -- am decis eu cu drag -- prinde bine o porție de literatură SF (din colecția de reviste, cărți și almanahuri SF ce o am prin bibliotecă, scrise de specialiștii domeniului, în decursul timpului)!

... sper că a fost o lectură interesantă !   vineri, 11 noiembrie 2022

Jurnalul (288)

💚 ... azi vineri 11 noiembrie, ora 10,15...

💚 ... încet-incet, am înaintat și prin luna noiembrie... la ora 11 și 10 minute, voi încerca să fiu ZEN - cu o rugăciune, pornită din inimă...

💚 ... urmărind pe YouTube, din întâmplare (nu caut des pe acolo...), am descoperit o emisiune de pe Antena 3 -"Voi cu Voicu"- cu 3 invitați și un subiect ce m-a atras:"gentlemen's club"...🙃🙂

https://life.ro/cornel-istrate-fondatorul-singurului-club-de-gentlemani-din-romania-absenta-cea-mai-mare-din-viata-mea-a-fost-iubirea/

...nu mi-am putut imagina că mai este un subiect interesant pentru tinerii societății actuale...un club organizat pe 3 nivele: începători, avensați și realizați... am amintiri frumoase din "Mândrie și prejudecată", plus multele romane cu lorzi englezi bine educați... [mai ales că, în viața de zi cu zi de pe meleagurile noastre, nu întâlnești așa ceva sau măcar să știe să discute despre un astfel de subiect... chiar și reclamele de pe la noi spun multe (în genul: berea "răcorește bărbatul"...)]... nu mai scriu despre "etichetă", cum erau îmbrăcați bărbații cu costum, vestă, cravată, pălărie... cum știau să poarte o discutie... cum știau să stea pe un scaun... cum știau să salute... cum știau să discute despre afaceri... 

... dar din toată discuția, am ajuns la final să îmi dau seama că este greu și pentru fondatorul clubului la anumite subiecte... de exemplu: cum vede femeia potrivită ?!...hm: educată, să-l iubească pe bărbat și să aibă și copiii educați... deci încă bărbații caută acasă să aibă o femeie care să știe să fie "femeie", să aibă grijă de bărbatul ce a muncit o zi întreagă și vine "încărcat" (😃)... deci tot femeia este cea care trebuie să fie ca o "Samantha"

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ce_vr%C4%83ji_a_mai_f%C4%83cut_nevasta_mea

💚... în anii trecuți, am încercat să citesc multe din conferințele lui Rudolf Steiner, existente pe internet... 

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner

... acum am regăsit scrisul mai concis, adecvat perioadei mai "lustruite", a noastră (dar care repetă dar cristalizat, ideile transmise de scrierile lui Steiner) al unei personalități care mi-a luminat unele noțiuni în încercarea de a cunoaște limbajul Astrologiei (descoperit prima oară la Urania...)! Este vorba despre site-ul lui Alexandru Nicolici, astrolog: ( http://nicolici.ro/articol.php?id=11 )  

unde am citit, în săptămână aceasta, câteva articole interesante: Istoria Inițierii, Creștinism ezoteric (1,2) Misiunea lui Mihail, Statutul omului, etc..

💚 ... nu caut în  mod special situațiile cu colocatarii...acum să vă scriu că nu mai sunt singură...un imigrant...s-a strecurat la ușa de termopan....cum a reușit ?! greu de imaginat dar în momentul când am deschis ușa, era subțire că foaia de hârtie parcă...părea mort...l-am scos din zona ușii cu o hârtie primindu-l în  baie deci..iată-l puțin mai târziu, zglobiu:

ce să vă mai povestesc despre greieraș ? este cred "bine, merçi" pentru că a început să facă mișcare...😃...cred că vrea să vină mai aproape de mine, în altă cameră...și eu trebuie să merg cu multă, multă atenție ca să nu-i aplic un papuc din greșeală...🙃🙂...în sfârșit, i-am descoperit locul actual...

💚 ... am început să fac focul, nu zilnic ci la 2 zile (plita este "renovată" de mine, cu puțin gled, așa cum m-am priceput... plita este în bucătărie, soba este în camera cealaltă):

(... soba este realizată de mami care era foarte pricepută în aproape toate domeniile având un dar aparte:"citea" oamenii și învăța repede...)

  Dumnezeu să-i odihnească în lumină și dragoste veșnică pe părinții mei !

💚 ... ca garnitură, fie la preparatul meu, fie la sandvich, am "atacat" verzele pe care le-am cumpărat pentru "iarnă"...toc mărunt varza, adaug puțină sare (de Himalaya ca să fiu sigură că nu are iod...), amestec de ulei și oțet de mere (proporție 2/1 și amestecate bine), mărar tocat mărunt (am congelat în frigider...😃), le amestec bine...

💚 ... am redescoperit o informație (puțin uitată... printre multe nepostate subiecte... ), emiterea unei monede aniversare la 100 de ani de relații diplomatice între România și Japonia:

https://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=4262&WebPageId=726 

luni, 7 noiembrie 2022

Despre climă...

                              George Washington Van Tassel

                            " https://en.m.wikipedia.org/wiki/George_Van_Tassel "

         Materia și spiritul sunt același lucru doar că în manifestare opusă. Materia este energie condensată și energia este materia în soluție. Fiecare este polarizat în spațiul infinit și ambele urmează un model de forme: Spațiul în Oceanul Infinit al Inteligenței (Spirit Creativ) sau Creatorul în odihnă (Creatorul Odihnei).

          Această Inteligență echilibrată se manifestă prin toate creațiile. Pentru a se manifesta "mișcarea", energia trebuie să fie dezechilibrată. Niciun lucru sau condiție în universul lui Dumnezeu nu este fără contrast în dualitate. Pentru fiecare "sus" există "jos", pentru fiecare "alb" este "negru"  pentru fiecare "noapte" este o "zi".

       ...Dumnezeu a făcut totul în dualitate ca să poată rămâne odihnit în mijloc. Dumnezeu este pace.

       ...Un foc te poate încălzi sau te poate distruge. Răceala este de dorit în frigider dar nu atunci când îl face inconfortabil. Viteza este necesară pentru a ajunge undeva rapid dar elanul acesta te poate ucide dacă pierzi controlul.

          Energia atomică este o forță de moarte. Radiațiile sale pot ucide fără ca o bombă să fie aruncată. În caz de uz comercial pentru putere, este la fel de mortală ca atunci când este folosită în bombe.

          Fisiunea sau fuziunea atomilor, sau izotopii lor pe o planetă - nu a fost așa cum a intenționat Dumnezeu: Dumnezeu a creat sorii pentru a-și opera reacțiile prin principiul fisiunii și fuziunii. De asemenea a plasat planetele departe de energia soarelui astfel încât să nu existe efecte nocive ale deșeurilor lor.

          Utilizarea umană a principiilor soarelui pe o planetă este în opoziție directă cu principiile creative ale unui Dumnezeu Atotînțelept... Aplicați principiile soarelui pe o planetă și reacția va face din planetă un soare. Cine scapă ? 

                                  "The Council of Seven Lights"-1958        ( https://books.google.ro/books/about/The_COUNCIL_OF_THE_SEVEN_LIGHTS.html?id=7eW8zgEACAAJ&redir_esc=y )

                                       --"Consiliul celor 7 lumini"-- 

                                              (Cap 1. Veriga lipsă)

-----*------*------*-------*-------*-------*------*------*--------*--------*-------*--------*-------*------

          Nivelurile de substanță din jurul scoarței Pământului sunt separate prin izolarea celui mai ușor (cu o lumină). Aceste straturi de izolație sunt Inteligența activatoare a Creatorului în relație cu straturile noastre de substanță. Fiecare strat de materie alternativă este de polaritate opusă și se rotește opus straturilor de materie de pe fiecare parte a acesteia.

             Pământul este o baterie, straturile sunt plăcile. Dumnezeu separă și centrează toate lucrurile prin liniile "G" ale Luminii liniștite. El activează toate lucrurile prin liniile de forță "A" pozitive și "B"  negative.


  (Energia luminoasă alternează predominanța polarității pe Pământ)

                                     --fig.Cele 4 anotimpuri--

       ...Liniile luminoase de energie pozitivă și negativă acționează asupra Pământului ca un corp alternativ încărcat negativ. Soarele acționează asupra emisferelor polarizate opus, așa cum sunt prezentate în anotimpuri. 

         Acțiunea relativă de creștere sau scădere a polarității variază continuu în funcție de înclinarea Pământului, rezistența câmpului de forță al Soarelui și efectele ciclurilor trimestriale asupra fiecărui ciclu următor.  

         Oamenii au mai puțină rezistență la boli în timpul iernii deoarece în acel cadran din orbita Pământului, liniile de energie luminoase sunt reduse datorită trecerii prin vortexul rotativ al câmpului de forță al Soarelui.

         Orice schimbare a predominării polarității în atmosfera sau scoarța Pământului va avea ca rezultat schimbări climatice. Acesta este modul în care particulele încărcate pozitiv ale bombelor cu hidrogen au provocat schimbări meteorologice și extreme în întreaga lume.

          Straturile noastre atmosferice sunt doar un strat subțire de gaze și umiditate, emise de crusta Pământului. Încărcarea frecventă a atmosferei cu substanțe radioactive este un proces lent de autoanihilare. Scăderea temperaturii observată după fiecare explozie a bombei atomice este cauzată de pătrunderea aerului rece din straturile superioare.   

                  (acțiunea Pământului în orbită în jurul Soarelui)

                              --și polaritățile pozitive și negative-- 

       ...Soarele este alternatorul care schimbă predominanța polarității de la o emisferă la alta, la fiecare 6 luni... Cercurile "A" și "R" indică direcția forțelor de atragere și de respingere. Lumina primară negativă atrage cota pozitivă în Cadranul Negativ și respinge crusta negativă. Opusul este timpul în Cadranul Pozitiv. Aceste "perii" care atrag și resping pozițiile, își schimbă continuu pozițiile pe măsură ce Pământul orbitează. Atmosfera este de fapt o parte a crustei și este de aceeași polaritate. Acționează ca un rulment pentru crustă ca să se întoarcă.

        Atmosfera și oceanele sunt afectate de vortexul elicoidal stabilit în fiecare emisferă, care se rotește în direcții opuse...

     ...Lumina se transmite în energie prin pătrunderea în materia care o întrerupe. Materia capătă apoi mișcare.

        Un vortex negativ de energie luminoasă produce efecte de decelare asupra materiei negative. Un vortex pozitiv de energie luminoasă produce efecte de decelare în materia pozitivă.

     ...La fel funcționează miezul și scoarța Pământului, fiecare fiind un echilibru pentru celălalt. Crusta este câmpul și miezul este armătura.

       Din păcate explozia bombelor de putere "A" și "H", de kilotroni și megatone, au dezechilibrat condițiile naturale. Acest lucru va duce la o creștere a temperaturilor subterane din emisfera nordică și la o scădere a temperaturilor în emisfera sudică. 

       Deplasarea rapidă a polilor magnetici, înregistrată la suprafață, este rezultatul acestor bombe dezechilibrante pentru planetă. Oriunde se găsesc polii magnetici de pe suprafața cu polaritate negativă, ei indică locul unde se află axa miezului de polaritate pozitivă sub crustă.

       Miezul este ìncapsulat în fluid obsidian... Oscilațiile miezului, care au fost formate de reacția la forțele bombei, vor provoca o creștere a activității vulcanilor și cutremurelor, datorită creșterii căldurii de frecare  în separatorul de fluide... Pământul funcționează ca un giroscop (orice giroscop se va clătina dacă se mișcă din planul său de rotație - armătura ar pluti în fluid). 

      Dispozitivele nucleare (polaritate pozitivă) explodând în polaritatea noastră negativă, atmosfera provoacă rapid o condiție de schimbare polară pe suprafața Pământului. Emisia de particule cu polaritate pozitivă de la testele cu bomba "H", dezechilibrează predominanța de polaritate a Pământului.

      Particulele pozitive sunt atrase de polaritatea negativă a polului magnetic nord. Cănd particulele pozitive cad acolo pe gheața cu polaritate negativă, rezistența provoacă căldură determinând topirea gheții. 

      Apa (cu polaritate negativă) eliberată prin topire, este respinsă de scoarța Pământului (cu polaritate mai predominant negativă) într-o atmosferă cu polaritate mai puțin predominant negativă...în aer este atrasă într-un curs spiralat către emisfera sudică, predominant pozitivă - polul sud magnetic.

      Acest lucru face ca gheața sa se topească la polul nordic și să se acumuleze la polul sudic, aducând dezechilibru pe axa planetei (din explozia bombei nucleare). 

      Pe măsură ce sunt mai multe teste cu bombă, ele transmit materie de polaritate negativă la o condiție de polaritate pozitivă, efectele putând fi înregistrate în mai multe moduri. 

      Declinarea magnetică afișată de harta/diagrama aeronautică Los Angeles, în 10 martie 1953, arată declinația magnetică la 115,5 grade Vest. În 27 septembrie 1955, declinația magnetică arată o schimbare la 117,2 grade Vest, deci o schimbare de 1,12 grade în 2,5 ani sau 28,8 minute în fiecare an. Anterior era puțin peste 9 minute pe an.  

       Principalul motiv pentru straturile scăzute de smog în majoritatea orașelor mari este că particulele de carbon din aer nu sunt respinse în sus, așa cum erau înainte de apariția testelor cu bombe "H". Polaritatea acestor particule fiind în mod normal negativă, ele devin mai puțin negative datorită faptului că carbonul asimilează radioactivitatea (de polaritate pozitivă). Astfel acțiunea de respingere este redusă și particulele atârnă mai aproape de suprafață, în loc să se ridice pentru a fi dispersate de vânturi la altitudini mai mari. 

       Câmpul "timp" (nevăzut, infinit...) separă toate polaritățile primare, toate polaritățile magnetice și toate polaritățile electrice - menținând echilibrul între sarcinile opuse prezente în toate corpurile. Odată cu testarea continuă a dispozitivelor nucleare, dezechilibrul planetei va crește prin reacția egală și opusă a polarităților care se apropie tot mai mult de echilibru. Aceste lucru va aduce mai multă ionizare a atmosferei, cu o creștere a smogului, a umidității și a norilor...                                      

                                  --"Consiliul celor 7 lumini"--1958      ( https://books.google.ro/books/about/The_COUNCIL_OF_THE_SEVEN_LIGHTS.html?id=7eW8zgEACAAJ&redir_esc=y )

                                     (Cap 7. "Mama risipitoare")

-------*-------*--------*--------*--------*--------*-------*-------*-------*-------*--------*-------*-------

         Oricare dintre oamenii din Mesquite, Nevada, poate spune despre efectele radiațiilor de la testele atomice, de la 177 km depărtare de Yuca Flats, lângă Las Vegas. Mulți din acești oameni și-au pierdut părul de pe cap și de pe corp, atât bărbați, cât și femei. Autoritățile, care neagă că există efecte negative de la radiațiile atomice, sunt cele care profită de aceste forțe mortale.

         Unul dintre cei mai buni oameni de știință, dr. A.H. Sturtevant de la "Caltech", autoritate internațională în domeniul eredității, spune: "Nu se poate spune decât concluzia: bombele deja explodate vor duce la producerea a numeroase defecte la numeroși indivizi dacă rasa supraviețuiește mai multe generații. În plus la fiecare bombă explodată, resturile sale radioactive sunt dispersate pe scară largă pe Pământ, va crește recolta finală de defecte la indivizi. Fiecare student la genetică, familiarizat cu faptele, știe că orice creștere a nivelului de iradiații, va fi, cel puțin genetic, dăunătoare pentru om atunci când este aplicat la majoritatea locuitorilor Pământului. Nu trebuie să uităm că riscul este pentru întreaga rasă umană prezentă și viitoare."

        "Ca om de știință", dr. Sturtevant spune: "regret că un oficial al Comisiei Energiei Atomice a trebuit să declare că nu există niciun pericol biologic din cauza dozelor mici de iradiere cu bombe de înaltă energie."

                                       "Into this World and out again"-1956   ( https://books.google.ro/books/about/Into_this_World_and_Out_Again.html?id=udV1HwAACAAJ&redir_esc=y )

                                        --"În această lume și din nou afară"--

                                            (Cap.4 - "Începutul sfârșitului")  

... această postare face parte din jocul-provocare "Citate favorite" găzduit de Suzana ( https://suzanamiu.blogspot.com/2022/11/citate-favorite-153-ganduri-despre.html ).