luni, 19 martie 2018

din viaţa unioniştilor...

   ''SĂ SE TOCMEASCĂ BINE TEMNIŢA TÂLHARILOR''


                                            de EMANUEL COPĂCIANU


          Când ultimul rădvan îşi făcu apariţia în capătul de sus al uliţei, slujitorii bătrânului conac de la Mînjina putură răsufla, în sfârşit, uşuraţi.
-Aşadar, a venit şi domnia sa Cuza, observă cineva.
-O să fie petrecere, nu glumă, răspunse unul din slujitori, bucurându-se copilăreşte.
-Nu-i treaba voastră să judecaţi ce fac stăpânii noştri, le tăie scurt vorba Ali. Rostul nostru e altul şi pentru asta primim plată.
          Acum slujitorii îşi puteau vedea liniştiţi de treburile lor, iar oaspeţii dinăuntru, din salonul mare al conacului, n-aeau decât să le pună noilor sosiţi cele o mie de întrebări. Conacul fusese ridicat de Petrache Negri, rânduit a fi casă pentru o familie numeroasă. Mare vistier şi agă al Moldovei, Petrache Negri îşi alese aşezământul la o răspântie de drumuri, într-o lature a satului. Din bătrâni, locului i se mai spunea şi răscrucea bisericii, căci peste drum de casa boierului se afla o biserică de lemn prin spatele căreia o potecă, bine bătătorită, ducea spre pădurea ''Frasinului''. E drept. Faţă de cele din împrejurimi, conacul nu părea prea arătos, era însă încăpător şi doldora de provizii, întrucât stăpânul se găsea mai mult printre robii şi ţăranii de pe moşie decât printre slujbaşii statului. Ceva mai în fund se găseau odăile slujitorilor, albe şi strălucitoare în acele zile de mai.
          Aici, de ziua sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena, avea loc, în fiecare an o petrecere care dura uneori o săptămână încheiată în cinstea lui Costache Negri, moştenitorul de acum al Minjenei. Veneau prieteni din toată Moldova, dar şi de dincolo de Milcov, fie că erau din Ţara Românească sau din părţile Blajului şi Lugojului. Îl sărbătoreau pe el şi o vreme au sărbătorit-o şi pe Elena Negri pe seama căreia se afla toată povara petrecerilor, care ziua aveau loc ăn chioşcul din grădină, iar seara în iatacul cel mare. Această onomastică era numai un pretext, căci la Mînjina se întâlneau prieteni cu acelaşi crez şi cu acelaşi ideal în numele căruia juraseră la Paris, la Iaşi sau la Goleşti. Ideea unirii celor două principate într-o singură ţară, cu un singur guvern şi cu un singur domn era pentru fiecare o realitate, şi o poruncă, şi un ţel.
          De aceea, aşa cum s-a spus mai târziu, Mînjina devenise o adevărată ''academie liberă'' , unde, în discuţii de taină între oameni prinşi de puterea aceleiaşi credinţe, se făurea istoria cea nouă a României.
          Acum era iarăşi mai şi ''academia'' de la Mînjina îşi primise oaspeţii pentru a întocmi noi planuri pentru ţara aceea pe care o visaseră şi pentru care luptaseră strămoşii. De aceea, când sosi şi ultimul rădvan, slujitorii răsuflară uşuraţi şi Ali putea să fie mulţumit şi el la rândul său. Bătrân – dar încă zvelt, slab şi puţin adus de spate, cu o înfăţişare plăcută şi cu chipul măsliniu, Ali luptase în armata lui Napoleon şi se jura că l-a slujit şi pe marele împărat.Pentru o pricină ca asta sau pentru altele, cert este că Ali se afla în mare cinste la Mînjina. Costache Negri pusese un italian să-i facă portretul pe care acum îl ţinea la loc de seamă în camera sa de lucru. Ali îl slujise şi pe Petrache Negri pe când se găsea la Paris pentru învăţătură. Îi plăcuse de el şi, în ziua când s-a întors în ţară, Ali l-a însoţit, mărturisindu-i încă o dată convingerea ''că oamenii buni ca voi, românii, încă nu am văzut''.
          Acum primise şi pe cei din urmă oaspeţi aşteptaţi şi, urându-le ''bun venit'', după obiceiul casei îi pofttise în chioşcul din grădiniţă unde se aflau şi ceilalţi invitaţi.
          Elena păşeşte încet, săltându-şi uşor rochia de mătase albastră, sprijinindu-se de umărul soţului, mai mult din cochetărie feminină decât din pricina drumului. Acesta salută în stângă şi în dreapta, se îmbrăţişează cu toţii şi zâmbeşte afectuos tuturor şi pentru toţii are un cuvânt de spus. Are un chip frumos, puţin prelung, cu trăsături regulate, cu ochi albaştri şi un păr bogat de culoare castaniu. Poartă o barbă neagră, mică, cam aspră şi seamănă atât de mult cu împăratul Franţei şi i s-a spus acest lucru, nu ca un reproş, ci ca un compliment, iar el primeşte complimentul zâmbind şi nu ştie cum să scape de o vorbă ca asta. E îmbrăcat cu o redingotă scurtă, cenuşie, strânsă pe talie şi ea îi dă un plus de distincţie şi eleganţă spre care femeile privesc cu admiraţie. În jurul gâtului şi-a pus o lavalieră albastră, de mătase, pe care şi-o potriveşte cu o mână numai, căci în cealaltă ţine cele două pelerine: neagră a sa, de culoarea tabacului a Elenei. Se simţea bine în aceste saloane cu oameni subţiri dar era în largul său şi atunci când stătea printre cei de jos, ascultându-le păsurile şi nevoile şi căutând să le întărească credinţa într-o soartă mai bună de care vorbeau toţi şi pe care toţi o aşteptau.
          Se amesteca printre ei şi lega prietenii cu ei. Dijma bucatelor de pe moşia părintească de la Barboşi o făcea mai mult după inimă, nu după obiceiul boieresc. La nevoie îi ajuta cu un sac-doi de boabe şi chiar în bani, dar uita să-şi ia împrumutul înapoi.
          Cobora dintr-o veche familie de italieni; în veacul al XIV-lea un strămoş, ajuns cardinal, a încercat să împace biserica de răsărit cu cea a Romei. Urmaşii cardinalului au colindat lumea şi unul din ei a rămas în Moldova. Se numea Dumitru Cuza şi, pentru merite pe care nu le ştim, domnul ţării l-a uns cu rang boieresc, făcându-l comis şi dăruindu-i moşia Vlăicenilor ca să fie spre ocină lui şi urmaşilor. Unul din fiii comisului s-a căsătorit cu fata cronicarului Nicolae Costin şi aceştia sunt strămoşii săi direcţi. Spătarul Ioniţă Cuza a sfârşit sub butuc, din porunca lui Constantin Moruzi, ca unul ce cutezase să se opună asuprelilor şi jafurilor turceşti... Nicolae, unul din cei trei fii ai spătarului a fost bunicul lui Alexandru Ioan Cuza, iar tatăl său era Ioan Cuza vornicul. Acesta se căsătorise cu Sultana, fiica lui Cozadin, de origine greacă, femeie frumoasă şi înţeleaptă, crescută la Constantinopol.
          Copilăria şi-a petrecut-o la Barboşi unde vornicul avea o moşie, iar şcoala a făcut-o la pensionul lui Cuènin din Iaşi, fost ofiţer în armata lui Napoleon şi rămas în ţara Moldovei. În decembrie 1835, avea 15 ani, îşi ia diploma de bacalaureat în litere la Sorbona. Diploma era semnată de Guizot, istoric şi ministru al lui Ludovic-Filip. Ar fi dorit să devină medic, însă nu i-au plăcut disecţiile şi de aceea s-a înscris la drept, pe care nu l-a terminat. Prin căsătoria sa, avea acum 24 de ani, cu Elena, fiica postelnicului Iordache Rosetti şi a jupânesei Catinca, Cuza devine ruda celor mai de seamă familii de boieri ce au domnit în Moldova sau nădăjduiau să domnească.
          Pe Elena o cunoscuse în casa frumoasei Didiţa Mavrocordat, casă unde se întâlnea tineretul bătrânului Iaşi. Didiţa trecea drept o femeie frumoasă pe care bărbaţii o doreau, în timp ce nevestele o bârfeau sau mai curând o duşmăneau fără nici o pricină. Plină de temperament şi atrăgătoare în chip irezistibil, Didiţa plăcea de la prima vedere pentru rochiile elegante şi scumpe; dintr-un anumit capriciu le prefera pe cele de culoarea liliacului. În seara aceea îmbrăcase una liliachie, cu două cercuri de volane albe pe poalele lungi, lucrată la Viena şi pentru care Petrache Mavrocordat plătise bani grei, numai spre a-i împlini hatârul, căci ea jurase că nu se va mai duce la nici o sindrofie. De altfel, Didiţa nu se sfia să spună că piatra de safir de pe colier şi cerceii făceau mai mult decât moşia de la Vaslui pe care nici nu o văzuse. Cu un cuvânt, era femeie care voia cu orice chip să înnebunească un bărbat. Cineva spusese o vorbă – Eu nu ştiu unde o să meargă femeia asta după moarte, şi de fapt nici nu mă priveşte, dar ştiu de unde vine... Vine din fundul iadului, de unde a luat cu ea o mie de draci.
          Vorba a făcut înconjurul oraşului iar când a ajuns la urechile ei, femeia a râs şi nu s-a supărat. Se căsătorise cu Petrache Mavrocordat, om în vârstă şi fără veleităţi politice sau ambiţii, pentru că era bogat dar mai ale că-i oferise libertate încă din prima zi. Boierul Petrache avea o singură pasiune: jocul de cărţi. Se lăsa furat şi înşelat cu bună ştiinţă şi nu-l neliniştea faptul că moşiile începuseră a se împuţina la număr.
          Aşadar, Alexandru Cuza o cunoscuse pe Elena în casa lui Petrache Mavrocordat, dar jupâneasa Catinca, postelniceasa de la Soleşti, nu prea încuviinţa prietenia pe care Didiţa i-o arăta Elenei şi nici cuvinte de laudă nu găsea pentru frumoasa nepoată. Cu toate acestea, Elena Rosetti rămânea rudă cu aceşti Mavrocordaţi, aşa cum era rudă şi cu Catargi, Sturdza şi Cantacuzini.
          De statură mijlocie, suplă şi simplu îmbrăcată, nu îndeajuns de frumoasă, având la gât o salbă de diamante pe care o purtase cu un veac în urmă o altă postelniceasă, Elena făcea impresia unei femei timide însă plină de bunătate şi de o cuminţenie aparte. Trăind într-o familie numeroasă şi urmărită de griji şi unde schimbări de decor în viaţa de toate zilele nu prea avea loc, ea cunoscuse mai mult lumea livezilor şi a gherghefurilor, decât viaţa aceea zgomotoasă a unor rubedenii frumoase ca Didiţa Mavrocordat. Avea nouăsprezece ani când se hotărâse nunta la Soleşti la sfârşitul lui aprilie 1844, pentru care Iordache Rosetti şi Catinca postelniceasa rânduiseră petrecere aleasă şi îngăduiseră ca la nuntă să joace şi flăcăii şi fetele de ţărani.
-Să ne trăiţi şi să fiţi fericiţi, le-au urat oamenii satului mulţumiţi.
-Să-ţi fie inima voioasă şi casa îndestulată, i-a urat bunica, vorniceasa Rosetti, care avea să se sfârşească în aceeaşi zi cu Iordache.
          Acum erau la Minjina. Mai fuseseră şi altă dată. Iar Costache Negri avea să-i întâmpine cu vorbe alese, potrivite cu obiceiul locului, dar mai cu seamă cu firea sa. Negri era cu opt ani mai mare decât Cuza şi numai cu doi-trei faţă de ceilalţi, dar toţi îi spuneau ''moş Costache''. Numele nu-i fusese dat din pricina vârstei ci din cea a firii sale, iar el s-a simţit bine aşa toată viaţa. Era un om blând, paşnic, sfătos şi înţelept. Avea darul să domolească o minte aprinsă, să stingă nişte vorbe nepotrivite şi să bage în teacă nişte săbii ascuţite ale unor adversari, legându-i prieteni pe viaţă... Abia sfârşise disputa dintre oaspeţii sosiţi mai devreme, unii lăudând cultura germană, alţii pe cea franceză. Cum nici unii şi nici alţii nu renunţau la punctul lor de vedere, a intervenit moş Costache:
-Să fim fără părtinire, domnii mei. Mare e şi cultura franţuzului, mare este şi cultura neamţului. Omul cult nu poate trăi fără Goethe dar nici fără Molière. Dar eu zic să ne întoarcem la cărţile neamului nostru şi să-i cinstim pe dascălii noştri de românie care ne-au descoperit istoria şi obârşia noastră de fii ai lui Traian... să citim isprăvile strămoşilor noştri de la Rovine, Călugăreni şi Războieni. Să ne minunăm pentru vitejia lor şi să plângem pentru obida şi durerile lor... să ne bucurăm că neamul nostru a dat eroi ca Ştefan şi Mihai, de care vorbeşte Europa întreagă. De ce să ne certăm noi că Molière este mai prejos sau mai presus decât Schiller şi că domnii şi voievozii Moldovei au făcut mult mai mult sau mai puţin decât cei de dincolo de Milcov ? Dar să lăsăm toate astea, domnii mei, căci iată, au sosit şi cei pe care-i socoteam că nu vor mai veni...
-Fiţi bine veniţi în casa voastră de la Minjina, le spuse Costache Negri, îmbrăţişându-i.
-Bine ai venit frumosule Bonaparte, îl întâmpinară ceilalţi puşi pe glumă. Aici am scăpat de oamenii lui Mihalache Sturdza; la Iaşi ne-ar fi supravegheat în permanenţă. De fapt, Sturdza nu făcea altceva decât ceea ce făcuseră şi predecesorii lui; îşi păzea tronul cu străşnicie uzând de toate mijloacele în acest scop.
-Nouă ne-a desfiinţat ''Dacia literară'', se plângea Mihalache Kogălniceanu, sub pretext că ne-am abătut de la principiile domniei şi că am călcat bunele moravuri ale societăţii... Ce moravuri ? Reveni acesta pe un ton sentenţios. Cele ale bunului plac şi ale samavolniciei ? Ţara gemea şi Sturdza se vaită ? Dar toată lumea ştie că Sturdza nu îngăduie ca în Moldova să se facă altă politică decât a sa... şi atunci, ce mai vrea ?
-O clipă, domnule, îl întrerupse la timp moş Costache... eu zic că n-ar fi rău să lăsăm toate astea pe mâine. Să nu uităm că prietenii noştri ne aşteaptă în salonul mare... aşadar, să megem şi noi.
-Să mergem, să mergem, încuviinţară şi ei, e vreme pentru toate.
          Aceasta era acum Minjina. Păstrând chipul unei vieţi patriarhale tihnite, tocmai bună de petrecere, Minjina devenise în acelaşi timp un loc de conspiraţie politică, oarecum ieşit de sub supravegherea guvernului. Aici, ca şi la Goleşti, se întâlneau tineri din cele două principate, animaţi de aceleaşi idealuri şi năzuinţe şi mai presus de toate: unirea ţărilor surori. ''Nu este oare dureros, scria moş Costache către prietenii săi de la Bucureşti, ca un pârâu, pe care-l treci cu piciorul, să ne despartă, încât ne este mai uşor să mergem la Viena decât la Brăila ? Iată acesta este balaurul pe care trebuie să-l strivim şi noi, două neamuri nici nu trebuie decât să fim un trup şi un suflet.''
          Acum era iarăşi mai; şi prietenii de dincolo şi de dincoace de Milcov se întâlniseră din nou la Minjina ca să-l sărbătorească pe moş Costache. O onomastică nu putea trezi bănuieli în ochii guvernului de la Iaşi, şi nici în mintea lui Mihalache Sturdza. Nici o iscoadă n-ar fi bănuit că în acele iatacuri se puneau la cale acţiuni socotite primejdioase de către guvern şi împotriva bunelor moravuri ale societăţii. Şi totuşi, Ali, dintr-o obişnuită prudenţă, spusese celorlalţi:
-Nu-i treaba voastră să judecaţi ce fac stăpânii noştri...
          În definitiv ce făceau şi ce discutau nişte tineri crescuţi în ideile revoluţiei franceze şi care trecuseră apa Milcovului ? Câteva luări de cuvânt, pe care le bănuim că s-au produs, printre altele, ar putea să ne spună multe:
-De ce nu s-ar uni ţările noastre într-una singură, când toţi avem aceeaşi lege, aceeaşi credinţă şi când toţi, munteni, moldoveni sau ardeleni ne tragem din acelaşi neam şi Roma este mama noastră cea bătrână ?
-Vorbim aceeaşi limbă şi ne leagă aceleaşi datine şi aceleaşi obiceiuri, la nuntă ca şi la ceasul morţii.
-Avem aceleaşi cântece şi aceleaşi jocuri, aceeaşi istorie şi aceleaşi năzuinţe... ce ne împiedică să ne unim ?
          Fireşte, lucruri ca acestea şi altele asemenea lor nu era cu putinţă să fie discutate în tihnă şi fără primjedie. Ca să se poată înfăptui aşa ceva era nevoie de o acţiune îndrăzneaţă, căci stăpânirea nu voia să audă nici de unire şi nici de ridicarea materială şi spirituală a ţăranului. Se pare că pe boieri îi speriase şi cultura, nu numai revoluţia sau hotărârile divanului ad-hoc. Ş Parisul şi Blajul şi Islazul daseră nişte hotărâri, însă ele nu fuseseră pe placul boierilor. Dar cine mai putea rămâne cu braţele încrucişate acum când în Europa începuse o epocă nouă ? Cine ar mai fi putut opri cursul unei ape ? Cine să se mai împotrivească când o generaţie de tineri se încrîncena până şi cu moartea şi se legase să nu cedeze un pas până nu vor vedea împlinite aceste năzuinţe ajunse la ei din adâncuri de veacuri ?
          Serbarea era în toi, căci moş Costache rânduise toate cu pricepere şi îndestulare. Fuseseră chemaţi şi ţăranii să petreacă şi să se bucure din ziua aceasta, căci boierul nu se ruşina să le întindă mâna şi nici nu pregeta să-i ajute la vreme de răstrişte cu cele de trebuinţă. Oamenii se înfăţişară în straie de sărbătoare şi, când a venit vremea jocului, catrinţele moldoveneşti săltară în ritm vioi alături de hainele boierilor croite după modă franţuzească.
-Să jucăm, fraţilor, ceru tuturor Costache Filipescu, care ducea hora cu pornirea voinicească a unui fecior de munte, făcând să tremure pământul sub picioarele lor.
          Se prinseră toţi într-o horă a frăţiei, şi cei tineri şi cei vârstnici şi puţini luaseră seama că boierii şi ţăranii horeau laolaltă veseli şi că, dincolo de dorul de a juca, pulsa o altă fericire, cea a solidarităţii de stirpe, pornită dintr-o zonă secretă a fiinţei lor, decantată acolo de-a lungul anilor dar împiedicată, adesea, să iasă la suprafaţă. Iar când pofta de joc îşi făcu loc în sânge şi spiritele se încinseră de-a binelea, un flăcău iuţi jocul şi, slobozind cu toată puterea un ''zii mă'', luă pe seama lui dansul, târâindu-i pe ceilalţi după el într-un tempo îndârjit şi ameţitor. După o vreme, cei mai vârstnici ieşiră pe margine, privind cu admiraţie la cei rămaşi, lăsând să le scape câte o exclamaţie ca aceasta:
-Doamne, cât de frumoase-s româncele noastre !...
     (EMANUEL COPĂCIANU,''CUMPĂNA APELOR sau VODĂ CUZA TRECE MILCOVUL'')
Cumpana Apelor
... postarea este propusă pentru Citate favorite   găzduite de doamna Zina (Zinaida Strinu  unde veţi găsi cele mai multe date... 
... provocarea are sloganul ''Click&Comment Monday''!
... distribuie pe reţele articolele care îţi plac mult !
... deci dacă este luni, provocarea este: ''CUMPĂNA APELOR sau VODĂ CUZA TRECE MILCOVUL'', EMANUEL COPĂCIANU !        
(http://tulcealibrary.ro/copacianu-emanuel/ )

sâmbătă, 17 martie 2018

molima...

      Randunici 4
                    

                       MOLIMA

                                            de LEWIS SHINER

         
       Trâmbiţele lor răsunau în toată nava. Nici în cabina de comandă Robinson nu reuşea să scape de behăiturile şi gâlgâiturile nazale care le ţineau loc de râs. Pentru a suta oară se aşeză în scaunul căpitanului, cu căştile pe urechi, ascultând încordat în aşteptarea vreunui răspuns la apelul său de ajutor.
        Când în cele din urmă, îşi scoase căştile, computerul spuse:
-Aş prefera să laşi totul în seama mea. Dacă e cineva prin preajmă, o să prind de veste cu mult timp înaintea ta.
-De vreme ce eşti aşa de isteţ, zise Robinson, de ce nu-i vindeci pe ei ?
       Arătă cu degetul mare peste umăr, către scară.
-Ştii că nu-i treaba mea să mă amestec. Şi-n afară de asta, nu vor să-I ajut.
-Bineînţeles că nu vor să-i ajuţi ! izbucni Robinson. Sunt bolnavi ! Nu-şi dau seama ce... ho, ducă-se dracului !
-Cu ostilitate nu rezolvi nimic.
-Ia scuteşte-mă, bine ? De ce nu poţi fi ceva mai puţin uman din când în când?
-Ştii foarte bine de ce, răspunse computerul.
       Robinson ştia. Computerul era prevăzut cu stimulatoare de biofeedback care-i îngăduiau să efectueze adaptări gradate la mediul emoţional al navei. În ceea ce-l privea însă, Robinson mai degrabă s-ar fi lipsit de asemenea îmbunătăţire.
       Coborâ în cală să hrănească echipajul.
       Rezervele de legume crude ale navei erau pe sfârşite şi Robinson nu ştia cum se va descurca din clipa în care aveau să se isprăvească. Membrii echipajului nu puteau mânca nimic altceva şi fără hrană proaspătă aveau să moară de foame.
       ''Poate că-i mai bine aşa'', gândi Robinson.
       De cum deschise trapa calei îl izbi mirosul. Îşi aminti prea târziu să nu respire pe gură şi duhoarea de blană udă îi rămase pe papilele gustative.
-Renunţă, Robinson, spuse căpitanul în timp ce Robinson împingea printre zăbrele un sac cu morcovi. E o bătălie pierdută. Ai rămas singur.
       Căpitanul, ca toţi ceilalţi, era acoperit cu blană verde, crescută în smocuri mici, pătrate, ce semănau cu solzii. Impresia aceasta, şi coada lungă, groasă, le dădea tuturor, de la gât în jos, un aspect de reptilă. Feţele erau aproape umane, cu piele galbenă lucioasă şi ochi obosiţi, dar gurile imense, în formă de pâlnie, stricau iluzia.
Încercarea căpitanului de a-şi păstra seriozitatea se poticni şi acesta începu să chicotească. Chicotelile se amplificară, apoi izbucniră într-un sunet prelung, răsunător, de trompetă.
-Dar dacă, bolborosi căpitanul printre hohote behăitoare şi chiote ascuţite, tu eşti cel nebun ? Dacă noi suntem normali şi tu te-ai îmbolnăvit şi ne-ai închis pe toţi din greşeală ? Ce zici de asta ?
       Trâmbiţă din nou şi se repezi din fundul cuştii, chircindu-şi necontrolat picioarele şi izbindu-se de zăbrele.
       Ceilalţi cinci se molipsiră imediat şi începură să sară de colo-colo, trâmbiţându-şi zgomotos hazul. Cele trei cuşti zdrăngăneau pe podeaua metalică. Robinson îşi astupă urechile cu mâinile.
       ''Nu mai suport'', gândi el. Aruncă celelelalte legume în apropierea cuştilor şi fugi din cală.
       Sus, în cabina sa, se trânti pe cuşetă şi-şi îngropă capul sub pernă.
       Începea să-şi piardă simţul realităţii. La început avusese un sentiment aproape religios de recunoştinţă, când molima îl ocolise. Dar acum se întreba de n-ar fi fost mai uşor dacă l-ar fi lovit şi pe el.
                                              -#-#-#-#-#-
       Primul simptom fusese râsul necontrolat. Doi dintre ei coborâseră pe a patra planetă a stelei lui Barnard şi când reveniseră la bordul navei virusul începuse deja să lucreze. Ziua următoare şi-o petrecuseră silind computerul să le spună toate glumele pe care le ştia. Părăsiseră camera de carantină râzând în hohote.
       În ziua a doua începuseră să le crească peri verzi şi toată lumea, în afară de Robinson, găsise că întâmplarea avea haz.
       Computerul medical nu fusese de prea mult folos. Declarase clar, în engleză, că o specie de virus le modifică ADN-ul. Era asemănător cu virusul cancerului dar nu la fel de uşor de distrus, şi le reconstruia trupurile, de la picioare în sus.
       Sau, mai degrabă, de la cap în jos fiindcă începea cu creierul.
       În acele trei zile dintâi Robinson se cuibărise în cabina lui şi nu contenise să-şi examineze pielea, până ce începuse să aibă halucinaţii că-şi schimbă culoarea. Îşi spusese bancuri şi aşteptase să vadă dacă nu devine isteric. În ziua a patra se încredinţase că nu va lua boala şi începuse să-şi facă griji pentru navă.
       Din fericire pentru Robinson, membrii echipajului fuseseră fără apărare în momentul în care îi apucaseră accesele de râs. În câteva minute putuse să-i ducă pe toţi jos, îmbrâncindu-i pe coridoare ca pe nişte uriaşe mingi de baschet verzi, şi-i închisese în cuştile pentru specimene.
       Nu va mai coborâ la ei, îşi făgădui. Cuştile erau controlate de computer; să descopere el cu ce să-i hrănească.
-E-n regulă, Robinson, spuse computerul. Recepţionez ceva.
       Robinson sări din pat.
-Cine ? Cine-i ? Ne pot ajuta ?
-E un crucişător al Federaţiei. Ce-ar fi să urci până-n cabina de comandă şi să vorbeşti chiar tu cu ei.
       Robinson se năpusti spre puntea superioară, în timp ce pereţii navei răsunau de chiuituri şi schelălăituri.
-Alo, alo, ţipă în radio. Ajutor, ajutor, S.O.S. !
-Calmaţi-vă, rosti o voce. Vă cunoaştem poziţia şi-n aproximativ douăzeci de ore vă ajungem.
-Nu vă daţi seama despre ce-i vorba ! E o epidemie ! Ştiu că pare o nebunie dar tot echipajul s-a... schimbat. Aveţi grijă ! Nu urcaţi la bord !
-Liniştiţi-vă, spuse vocea. Suntem la curent. Nu sunteţi primii. Totu-i în regulă.
-Mulţumesc, zise Robinson. Mulţumesc. Dumnezeule, eram atât de...
-Trebuie să întrerupem acum, spuse vocea.
-Deci nu puteţi să... vreau să zic, eram atât de...
-Ne vedem peste douăzeci de ore.
       Apoi, chiar înainte ca radioul să amuţească, lui Robinson i se păru că aude un cor de trâmbiţe.
                                              -#-#-#-#-
       Douăzeci de ore mai târziu, Robinson simţi fascicolul de tractare al crucişătorului Federaţiei conectându-se la nava sa. Groaza îl cuprinse ca o transă.
-Ştii, spuse computerul, nava aia e plină de şopârle.
-Da.
-Vrei să iau vreo măsură ?
       Pulsul lui Robinson crescu.
-Ce vrei să spui ?
-Dacă, ăăă, mă rog, să zicem că unul dintre jeturile noastre stabilizatoare s-ar fi declanşat în momentul ăsta, nava lor s-ar preface în praf cosmic.
-Poţi... poţi face asta ?
-Sunt programat să protejez nava, nu ?
-Atunci, fă-o ! Pentru numele lui Dumnezeu, fă-o !
       Tot ce simţi fu o uşoară acceleraţie dar pe ecranul din faţă se văzu un soare pierind în beznă.
-Ascultă, spuse Robinson. Trebuie să ne întoarcem pe Pământ. Nu putem şti până unde s-a răspândit pacostea asta. Poate că-s ultima fiinţă umană rămasă pe aici. Cei de acasă trebuie să afle de ce sunt imun, să găsească o cale ca să-i salveze pe ceilalţi.
-De ce ? întrebă computerul.
-Ce-ai zis ?
-Am zis, de ce ? Cui îi pasă ?
       Lui Robinson i se păru că păşeşte pe marginea acoperişului unei clădiri înalte. Ameţit, îşi aminti de stimulatoarele de biofeedback. Răspundeau stările de spirit generale ale echipajului. Iar Robinson nu mai era în cadrul majorităţii.
       Brusc, spaţiul din jur se umplu de trupuri verzi care se tăvăleau de râs.
-Tâmpitule ! strigă Robinson la computer. Le-ai dat drumul ! Nu-mi poţi face una ca asta ! Trebuie să mă duci pe Pământ !
-Oh, Robinson, spuse computerul. Unde ţi-e simţul umorului ?
            (LEWIS SHINER, ''MOLIMA'')
    -https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Shiner -
           -traducere de ION DORU BRANA-
Randunici 4


          

            

... deci dacă este sâmbătă - am decis eu asta, cu drag ! -, prinde bine câte o porţie mică de literatură SF (din colecţia de reviste, cărţi şi almanahuri SF - ce o am prin bibliotecă, scrise de specialiştii domeniului în decursul timpului...) !
... sper că a fost o lectură plăcută ! 

sursa desenului - rândunica:

vineri, 16 martie 2018

jurnalul (240 )


Azi... 16 martie, ora 17.59
Gânduri ... de început de primăvară - dar o primavară altfel decât ne așteptam,  mai mult asemănătoare cu iarna... sărăcuțele băbuțe, nu au mai fost ca altădată... totuşi în grădinița din fața casei, avem câteva floricele, iar lalelele au început să apară...
A venit... în sfârșit, momentul în care am aprins iar focul în sobiță...  mami a reușit să
scuture și mai bine soba... câteva zile am folosit un calorifer electric dar fără să ne incălzească...
Bucătăria... a primit strai nou... am văruit-o eu dar ajutată de mami care avea grijă de var ! ultima dată ne-am afumat cumplit...
Puiu... a avut o zi mai grea, mai mult pe afară... când am aprins focul, el era în fotoliu și a oftat adânc - și el a simțit lipsa căldurii, sărăcuțul !
Sunt... de serviciu la foc... îmbrăcată aproape gros...
Weekend-ul... acesta nu ştiu cum va fi...
Munca mea... este neschimbată, zi după zi... doar ieri a fost mai aparte pentru că am mai pus în pămant arpagic, încă 6 rănduri...
Noutatea săptămânii mele... este din domeniul dotării -- am o tabletă în locul laptopului ce nu mai este ! Am avut aproape o săptămână fără prietenele mele de pe internet ! Sper să mă obişnuiesc cu tableta căt mai repede !

luni, 5 martie 2018

o seară cu Narcisa...

          O SEARĂ CU NARCISA


                                                 de CONSTANTIN MATEESCU

          Ieşeam pe poarta şcolii. Nu înserase încă. Am mers o vreme în tăcere. La Brezoianu ne-am oprit. Tinel avea ceva să-mi spună, îl cunoşteam după perseverenţa cu care-şi ronţăia o unghie. Ţinea în mână stângă servieta, iar pe cealaltă o folosea în scopul amintit mai sus.
-Gill, a zis el, n-ai vrea să mergi pe bulevard în seara asta?
-De ce ?
-Un sfert de oră. Ne uităm prin magazine.
          Nu înţelegeam ce rost avea să ne uităm prin magazine. Când se întâmplă să fac cumpărături cu mama, alegerea, probatul hainelor şi celelalte lucruri, legată de această întreprindere mă plictisesc... I-am spus lui Tinel că nu-mi plac magazinele.
-N-ai nici o grijă. N-o să stăm prea mult. Lângă Biblioteca Universităţii s-a deschis un magazin grozav cu porţelanuri de cea mai bună calitate.
-Adică vrei să mergem până la Biblioteca Universităţii ?
-Nu. Nu ţin chiar atât de mult. Deşi te sigur că găseşti acolo porţelanuri de cea mai bună calitate.
          M-a luat de braţ şi m-a împins înainte. Pasiunea lui subită pentru porţelanuri mi se părea inexplicabilă. Am intrat întâi în magazinul de încălţăminte, de lângă librărie. Vânzătorii aveau de furcă nu glumă cu clienţii ce se înghesuiau în faţa tejghelii acoperite cu un geam de sticlă mată.
-Mă înnebunesc după mirosul de piele tăbăcită, mi-a spus Tinel. Pantofii noi au un parfum aparte. Nu crezi ?
          Se apropie de raionul de încălţăminte pentru femei. A studiat cu atenţie rafturile, apoi s-a aplecat şi i-a cerut băiatului un model cu toc înalt şi vârf subţire.
-Ce număr ? a întrebat băiatul.
-Aveţi din toate numerele ?
-Mă rog, nu chiar din toate...
-Dă-mi 22, a spus amicul meu cu fermitate.
          Spectacolul ar fi fost interesant dacă aş fi ştiut ce urmăreşte. Tinel a luat pantoful, l-a întors pe toate feţele, i-a mângâiat pielea cu gesturi delicate şi mi l-a pus în braţe. 
-Îţi place ?
          Mi s-a părut frumos. I-am spus că-mi place.
-Da. Are linie. E fabricat la Timişoara. Au început să facă lucruri mai drăguţe decât Clujul. Dar şi clujenii, trebuie să recunosc, lucrează bine.
          I-a dat pantoful vânzătorului.
-Doriţi un alt model ?
-Nu. Deocamdată, nu. O să trec mâine.
          M-a strâns de mână confidenţial.
-Ca să-ţi spun drept, aş mai fi vrut să văd pantoful cu fermoar, maro, din rafturile dinspre uşă, dar tipii ăştia sunt teribil de suspicioşi. Sunt gata pentru mai nimica toată să te-mbrâncească.
          S- a nimerit ca magazinul următor să fie o parfumerie. A intrat cu un aer marţial, postându-se înaintea unei vitrine cu săpunuri. A ridicat pe rând vreo câteva bucăţi, le-a mirosit, apoi le-a pus la loc cu degajare.
-Şampoane aveţi ? a întrebat-o pe vânzăroare.
-De care ?
-Cum de care ?
-Pentru păr gras sau pentru păr uscat...
-Pentru uscat, a preferat Tinel, ţinându-şi servieta la spate, ca să nu se vadă.
-Ascultă, Tin, ce e circul ăsta ? I-am zis pe un registru de înţelegere şi îngăduinţă.
         Tinel s-a întors spre mine.
-Ce circ ?
-Nu văd de ce le sâcâi pe femeile astea, când nici nu te gândeşti măcar să cumperi.
          Tinel a luat şamponul, l-a examinat o clipă, restituindu-l vânzătoarei cu un zâmbet.
-De unde ştii că n-am de gând să cumpăr ?
          Trecuse între timp la standul cu parfumuri. Pesemne că parfumurile îl ademeneau îndeosebi. A întrebat de un parfum Sansgene, apoi de unul din migdale amare. N-aveau.
-Nu vreţi să încercaţi esenţa asta? l-a îmbiat politicoasă fata.
          I-a oferit o sticlă mică, rubinie, cu etichetă franţuzească. Tinel a mirosit-o. S-a uitat la mine.
-Vrei să vezi ?
          M-a fulgerat ideea că-i place vânzătoarea. Era drăguţă, tinerică, îmbrăcată într-o uniformă vişinie, cu boneţică elegantă, asortată. 
-Cât costă ? a întrebat colegul meu cu nonşalanţă.
-345 de lei...
-E bun. E foarte bun. Dar prea cochet. N-aveţi nuanţe mai discrete ?
          A mai probat vreo trei sticluţe, i-a spus gestionarei ''sărut mâna'' şi am ieşit. În stradă l-a găsit într-o umoare proastă. Şi-a scos batista şi şi-a şters cu zgomot nasul. 
-Erau nişte parfumuri excelente... l-am auzit vorbind de unul singur.
          Am mers un timp tăcuţi. Vitrinele începuseră să strălucească. Ne-am oprit o clipă în faţa unui magazin cu giuvaericale. A avut impulsul să intre dar s-a răzgândit. A admirat de-afară colierele, brăţările, inelele şi celelalte podoabe preţioase etalate în galantare.
-Tinel, i-am spus, cu un ton în care încercam să-mi stăpânesc cu greu reproşul, de fapt ce vrei să cumperi ? Decide-te odată pentru ceva, şi gata !
-Ştii ce e mâine ?
-Nu.
-E 8 Martie !... mi-a destăinuit cu gravitate.
          Într-adevăr, era 8 Martie. În lumina acestei evidenţe, lucrurile căpătau cu totul altă înfăţişare. M-am uitat la el. Examina cu atenţie încordată un ceas de aur cu brăţară, alături de un pandantiv cu briliante.
          M-a luat de braţ şi am pornit înainte. Începuse să se întunece. Trotuarul forfotea de lumea ce ieşea de pe la cinematografe. Nu puteam întârzia prea mult, se alarmau ai mei, adică mama. Tinel s-a mai oprit în faţa unei florării, apoi în dreptul unui magazin cu marochinărie.
-Intrăm puţin? a zis.
          N-a aşteptat să-i mai răspund că şi intrase. L-am găsit la standul unde se vindeau poşete. Ţinea în mână un exemplar maro, cu toartă dublă şi buzunăraşe. A desfăcut poşeta, s-a uitat înăuntru. I-a pipăit cu grijă căptuşeala. Arbora o mină mulţumită.
-O luaţi ? l-a întrebat gestionara. E marfă extra. Piele de şevro.
-Ce zici ? s-a întors Tinel spre mine. 
-Eu zic s-o iei. E într-adevăr frumoasă. N-o să găseşti ceva mai bun în seara asta.
          În ochi i s-a zbătut o umbră de tristeţe. I-a înapoiat poşeta vânzătoarei.
-Poate descoperim modele mai moderne în altă parte, a mormăit, şi s-a grăbit spre uşă, cu servieta subsuoară.
-Ascultă, Tin, i-am spus în stradă, cui vrei să-i faci surpriza pentru mâine ?
-Narcisei, a răspuns Tinel firesc, în timp ce mă trăgea de mână prin mulţime.
          Am stat să mă gândesc dacă mi-e cunoscută vreo persoană cu numele Narcisa. Habar n-aveam să fie în vorbă cu vreo fată. Aş fi aflat. E din familia popândăilor. De când îl ştiu se întoarce de la şcoală pe drumul cel mai drept spre casă.
          În faţa Telefoanelor era un magazin cu instrumente muzicale. Am traversat. Pe rafturile acoperite cu mătase creponată ale vitrinei se lefăiau trompete, saxofoane, viori, un flaut, ba chiar o tobă. Tinel fusese fascinat de o chitară.
-Aş vrea să o mângâi, l-am auzit vorbind cu vocea exaltată. E frumoasă...
          Îşi lipise fruntea de sticla prăfuită a vitrinei. Dacă l-aş fi lăsat în pace, ar fi fost în stare să rămână acolo. Venise vremea să pornim spre casă.
-Tinel, i-am zis, chitara e frumoasă. Te sfătuiesc s-o cumperi. E o chitară cu totul remarcabilă.
-Narcisei îi place, când se lasă seara, să se aşeze în fotoliul din balcon şi să se acompanieze cu chitara. Are un glas duios, de înger.
-Te-ai hotărât ? am spus.
          Tinel m-a învăluit într-o privire mustrătoare. 
-Alegerea unui cadou e o artă. Trebuie să-ţi intre bine în minte teorema. Nu-i e dat oricui să aibă harul ăsta.
          Am înţeles din cele spuse de Tinel că el se află în posesia acestei arte. Cum nu mă pricepeam deloc să fac cadouri, ba nici măcar să-mi cumpăr cele necesare mie, ar fi putut avea dreptate. Am părăsit vitrina cu chitara, apropiindu-ne de un magazin cu blănuri şi mantouri.
-De câte ori n-am îmbrăcat-o pe Narcisa în mantoul ăsta de hermină ! a exclamat Tinel extaziat în faţa galantarului. Îţi place ?
          Fireşte că-mi plăcea. Trebuia să coste o groază de parale.
-Acum un an, tot de 8 Martie, era expusă aici o blană de jaguar. O blană veritabilă. Am ezitat mult timp până am luat decizia să renunţ la ea. După o săptămână dispăruse. O cumpărase altul. Asta e situaţia...
-De unde ai tu atâţia bani ca să te încumeţi să te uiţi la blana asta ? l-am întrebat.
          Tinel a mai privit o clipă vitrina paradisiacă, apoi s-a întors năuc spre mine.
-N-am spus că am.
-Şi dacă n-ai, cum vrei să cumperi minunăţiile pe care mi le-ai arătat în seara asta ?
-Gil, nu te enerva ! N-am afirmat că am intenţia să le cumpăr...
          Pornisem mai departe. Se întunecase. Zăpada se topise de curând şi aerul păstra aroma proaspătă a serilor de iarnă. Pe lângă noi treceau bărbaţi înalţi şi eleganţi ducând la braţ femei încântătoare. Vitrinele împrăştiau pe stradă curcubee de lumini ameţitoare.
-Îmi pare rău că te-am luat cu mine, a vorbit Tinel după o vreme. Te-am dezamăgit.
          Şi-a aruncat privirea în treacăt asupra unei vitrine cu tacâmuri şi alte obiecte de uz casnic, apoi s-a instalat în faţa unui magazin cu articole pentru copii.
-Tu n-ai făcut în viaţa ta cadouri în imaginaţie ?
          S-a uitat la mine limpede.
-Cum în imaginaţie ?
-Doar cu dorul.
          Nu. Nu făcusem. M-am simţit deodată mic. Şi vinovat. Nu înţelegeam de ce dar presimţeam că Tin îmi e superior, ca un instrument dotat cu o rezonanţă mai profundă.
-Nimic nu mi se pare mai frumos decât să pot să fac cadouri... a şoptit el. Şi cum nu pot să fac întotdeauna, îmi rezerv această zi, de 7 martie.
          A intrat în magazin. L-a interesat la început raionul de confecţii. A luat un costumaş de fată din flanelă, apoi o bluză de mătase. Le privea cu ochi experţi. La bluza de mătase a cerut vreo patru numere. A trecut apoi la pardesiuri şi raglane.
-Îţi place pardesiul ăsta de fetiţă ? m-a întrebat. E excelent lucrat. Culoarea bej o prinde bine pe Narcisa.
          M-a invitat să pipăi stofa. Am pipăit-o.
-Tăietura e impecabilă. Păcat că buzunarele sunt aplicate. Narcisei îi place buzunarul fals. Încolo, n-are absolut nici un cusur. E admirabil.
          S-a mai oprit să vadă un balonzaid, o haină de urson, un trening şi un capot de casă cu buline.\
-Capoatele acestea de copii sunt delicioase ! a exclamat Tinel cu faţa îmbujorată.
Imaginează-ţi o zvârlugă de fetiţă ca Narcisa, îmbrăcată în capot ! Aduc cu chimonourile japoneze. Le dau un aer de cochetărie, de feminitate...
-Ascultă, Tin, mi-am luat până la urmă inima în dinţi, cine e Narcisa ?
          Tinel m-a cercetat cu o privire indecisă.
-A ! Nu ţi-am spus ! E sora mea mai mică...
          Intrase în raionul pentru jucării. S-a aplecat şi a luat din raft o zână îmbrăcată toată în alb. Purta peste cosiţele de aur o coroniţă.
-Habar n-aveam că ai o soră, am vorbit. Ce naiba, ai fi putut să-mi spui până acuma !
          Părea atât de absorbit în contemplarea zânei încât aproape că-şi pierduse identitatea, se rătăcise aiurit în lumea de miraj a basmelor.
-Puteai să-mi spui că ai o soră, am zis din nou. Suntem de atâţia ani prieteni.
-Gil, iartă-mă, te rog ! Narcisa e un secret al meu. Un dor. Nu-l ştie nimeni. Nimeni, înţelegi ? Nici mama ! Eşti primul căruia îi fac mărturisirea asta...
          A pus păpuşa în galantar şi a luat un ursuleţ maro cu ochii de mărgele şi fundiţă roşie petrecută în jurul gâtului.
-Îţi place ?
          Mi-a zâmbit. Păpuşile jucau în jurul meu, dansau frenetic, cu o bucurie şi o graţie molipsitoare, şi câteva momente am dansat cu ele ameţit, lunatic, rătăcit în lumea lor tăcută, enigmatică.
                      (CONSTANTIN MATEESCU, ''O SEARĂ CU NARCISA''
Marele slem constantin mateescu carte sport tenis hobby editura scrisul romanesc... postarea este propusă pentru Citate favorite   găzduite de doamna Zina (Zinaida Strinu  unde veţi găsi cele mai multe date... 
... provocarea are sloganul ''Click&Comment Monday''!
... distribuie pe reţele articolele care îţi plac mult !
... deci dacă este luni, provocarea este: ''O SEARĂ CU NARCISA'', CONSTANTIN MATEESCU !        http://www.referatele.com/referate/romana/Constantin-Mateescu/index.php

duminică, 4 martie 2018

altfel de martie...

... acum nu ştiu dacă va mai ninge... s-a anunţat la tv că va fi lapoviţă...
... azi colindam prin curte şi mă gândeam că anul acesta ''babele'' tradiţionale stau adunate lângă foc, la căldură...
... am reuşit să obţin câteva imagini-amintire din această perioadă de final (deja temperaturile uşor crescute au scăzut stratul de zăpadă la jumătate...):