duminică, 31 martie 2013

... profesorul de speranta ...

... fiind o zi mare pentru creştinii catolici, gândurile mele s-au îndreptat ... fără să gândesc în mod special la aceasta ... către un mare om, monseniorul Ghika ...


  
  ... având o viaţă dedicată Domnului, prin comportamentul său aparte de prinţ şi cerşetor, român catolic şi oriental, monseniorul Ghika a fost numit de semenii timpului său: prinţul săracilor / apostolul Dunării / aristocratul hoinar / marele vagabond apostolic / vindecătorul călător / profesorul de speranţă ... iar acum, a fost  declarat martir al Bisericii Catolice ... 
... prin lecturile mele, m-am apropiat sufleteşte de doi mari oameni, monseniorul Ghika şi părintele Steinhard ...
... sufletul meu, dornic de îndrumare, a găsit în exemplul personal, în zbuciumul lor sufletesc, în cuvintele lor ... un mare sprijin!
... din ceea ce am găsit scris (din gândurile monseniorului Ghika publicate în "Cugetări pentru fuiorul zilelor"), eu am trecute câteva rânduri în caietele mele (pline de lucruri bune de citit pentru mai târziu ...) ...

     "Două lucruri de care să te fereşti: să scrii cum vorbeşti şi să cuvântezi ca o carte."
     "Dumnezeu dă celor care dau şi dăruie celor ce se dăruie."
     "Bucuriile mele: dă Doamne ca preţul lor să nu fie niciodată suferinţele altora."
     "Suferinţele mele: dă Doamne ca rostul lor să fie de folos pentru bucuriile altora."
     "Cărarea vieţii: înaintând spre Tine, paşii mei să nu strivească niciodată în calea lor alte fiinţe."
     "Dacă vei şti să pui pe Dumnezeu în tot ceea ce faci, vei afla pe Dumnezeu în tot ce ţi se întâmplă."
     "Nu putem şti dacă suntem vrednici de iubire sau de ură. Dar ştim că, vrednici ori nu, Dumnezeu ne iubeşte."
     "Dumnezeu vorbeşte tuturor şi fiecăruia."
     "Poţi avea duşmani. Tu însă nu poţi fi duşmanul nimănui."
     "Să ţi se răspundă cu nerecunoştinţă. Unul din modurile, şi nu cel mai neînsemnat, de a-i semăna lui Dumnezeu."
     "Laşitatea este <smerenia-în Diavol>."    
     "Nu învinui pe nimeni de nerecunoştinţa faţă de tine. N-ai face decât mai puţin nerecunoscătoare nerecunoştinţa sa, fără a aduce însă leacul potrivit greşelii lui. Sunt sarcini care, pentru a fi bine îndeplinite, trebuie să revină altora decât celui desconsiderat ori rănit."
     "Moartea nu se aseamănă nicidecum cu somnul. Din somn nu are decât masca. Somnul se joacă cu moartea ca un copil cu păpuşile, fără mai multă însemnătate. Dar o dată cu moartea, ce salt tragic, cu totul deosebit, în ceea ce nu cunoaşte nici uitare nici odihnă, în ceea ce nu e uşorul joc al visului, ci toate realităţile stând drepte, în sfîrşit singure stăpâne, fără echivoc şi fără întoarcere."
     "Pedeapsa ca şi fulgerul străluminează."
     "Ideile sunt ca fulgerul; înainte de a atinge pământul şi a semăna dezordine ori moarte, izbucnirile fulgerelor trec în înalt, din nor în nor, fără altă urmare decât splendida scăpărare a luminilor şi măreţia bubuitului. Restul vine pe urmă ..."
     "Mai multe feluri de neant pe care e important să le deosebim:
           -Ceea ce nu este dar poate fi şi va fi cândva.
           -Ceea ce nu este dar poate fi şi nu va fi niciodată.
           -Ceea ce nu mai este şi, după ce a fost, nu va mai fi niciodată.
           -Ceea ce nu este şi nu poate fi.
       Cel mai rău dintre toate: Ceea ce nu trebuie să fie şi care <va fi ori nu va fi>!"
     "În cele mai întunecate descumpăniri ale sale, sufletul îl întreabă pe Dumnezeu, în adânc: Doamne, care Ţi-e voia? Ce vrei de la mine? Ce vrei să fac? Cum vrei să descopăr ceea ce vrei de la mine?... Şi singurul răspuns: Te vreau."
                               (monseniorul Ghika,"Pensee pour la suite des jours", 1936)
                             - monseniorul VLADIMIR I. GHIKA  (1873-1954)