sâmbătă, 20 octombrie 2018

păianjenii. ..

                       PĂIANJENII
                                                                      de Gheorghe Păun


     Individul cu trenciuri şi fondat şi fața gălbejită se uita lung la vitrina magazinului de jucării. Trenulețe, păpuşi, pistoale. Nu avea aerul unui tată. Nici unchi nu părea a fi. Semăna mai degrabă cu un cioclu şi cam asta şi era. Tresări şi îşi strânse reverele în mâini, parcăsta pentru a-şi proteja gâtul de frig. Din blocul de vizavi ieşea un tânăr. Cobora în fugă treptele. Se împiedică probabil și se prăbuşi lovindu-se de caldarâm. Rămase nemișcat.  Individul, cu trenci ponosit şi mutra de cioclu, scoase din buzunar un fel de tabacherăștia și şopti către ea:"OK,  boss. Trimite maşina." Accidentatul nu mișca. Din gură i se scurgea un fir de sânge. Puținii trecători ai acelei ore se opriră câteva clipe, cei mai curajoși şi mai puțin grăbiți, încercară să-l ajute. Nu aveau cum, tânărul îşi pierduse cunoştința. Nu murise încă dar nu mai avea mult. Se auzi sirena unei maşini. Din ea coborâră doi infirmieri în  halate, îl ridicare pe rănit pe o targă, îl urcară în maşină şi-i puseră o mască de oxigen. Cioclu la îşi frecării palmele, intră în holul blocului din care ieşise victima şi apăru peste câteva secunde cu o valijoară metalică în mână. Era generatorul de înfășurate cu care destrămase țesuturile hepatice ale tânărului.
                                             £££
     "Institutul de teoria numerelor anunță cu adâncă durere încetarea din viață, în urma unui tragic accident, a eminentului cercetător Henry Clark Shulman, cel care cu un an în urmă a uimit lumea tematică prin rezolvarea uneicelebre probleme privind numerele prime, iar în ultimul timp anunțase rezultate importante în direcția soluționării problemei lui Fermat. Dispariția colegului şi prietenului nostru este o grea pierdere pentru Institutului şi pentru cercetarea matematică. Corpul neînsuflețit al celui care a fost Henry Clark Sherman va fi depus în rotonda Casei Centrale a Matematicienilor pentru ca aceia care l-au cunoscut şi admirat să-şi poată lua rămas bun de la cel ce ne părăsește atât de timpuriu."
                                            £££
-Ei, cum merge ?
-Ca de obicei. Nici o problemă deosebită.
-S-a integrat ?
-Perfect. Au început deja schimburile de informații.
-Când credeți ca va intra în lucru ?
-Peste câteva zile, după ce-şi reface toate conexiunile. Ştiți, a stat aproape douăzeci de minute în comă. Dar nu vă faceți griji ! Totul merge bine. Nu avem nici o emoție. De altfel, toată echipa e în sală, nu se poate întâmpla nimic necontrolat.
-Bine. Mulțumesc !
     Colonelul închise videocasetofonul și se lăsă cu ceafa bine parfumată pe spătarul de piele al fotoliului. Bătu încetișor cu unghia prelungă a degetului mic în marginea biroului. Era mulțumit, acțiunea reuşise. Putea să-l sune pe general, să-i raporteze. Întârzie mai mult de un minut anticipând laudele, invitația la masă, mâna călduță, catifelată a generalului, cu pielea moale, subțire, roză, străngându-i mână, vocea blândă, clară şi insinuant spunându-i și altădată:"Am apreciat totdeauna flerul şi buna dumitale organizare, intuiția şi norocul în acelaşi timp. Oriunde se produce un accident, ai un om pe aproape. Flerul şi norocul dumitale ne ajută foarte mult. Nu-mi pare rău că te-am propus pentru acest post. Îl meriți. Îți mulțumesc în numele Comenduirii."                                                 £££
      Secția "Cercetare" a bazei militare X-17 se afla la trei sute de metri sub pământ, sub pădurile de pin ale vestului Karakatoniei. Era formată dintr-o sală principală, câteva zeci de birouri şi laboratoare anexe. Sala adăpostea un calculator supradimensionat, mai puternic decât orice calculator civil, legat cu douăzeci şi patru de creiere de savanți din aproape tot atâtea domenii ale ştiinței utile ştiinței militare. Creierele erau aşezate pe două rânduri în mijlocul sălii, în douăzeci şi patru de alveole acoperite cu câte o cupolă de sticlă. Mii de fire și de tubuşoare multicolore hrăneau aceste creiere şi, în acelaşi timp, le bombardat permanent cu informații şi cu întrebări şi sorbea din ele fiecare gând, fiecare silogism, fiecare sclipire de raționament. Erau legate între ele, oricare cu oricare, şi cu calculatorul. Se verificau unul pe altul, se întrebau, îşi răspundeau, se incitau la a gândi pe câte o problemă dată, colaborau perfect, eficient, cu un randament imposibil de realizat 'altfel'. Consumau de zeci de ori mai puțin ca 'înainte' şi produceau însutit. Calculatorul le ținea în viață urmărindu-le cele mai mici fluctuații ale parametrilor, hrănindu-le după rețete de precizie infinitezimală şi în acelaşi timp servea de interfață între secție şi comenduirea bazei. Ideea - genială ! - fusese a generalului și la numai un an de la umplerea celor douăzeci şi patru de alveole fusese decorat cu "Steaua virtuții", cea mai înaltă decorație militară pe timp de pace. Randamentul secției depăşise cele mai optimiste așteptări.  Nu era problemă, de la mecanică la logică, de la tactică la proiectarea de sateliți, care să nu fie rezolvată în câteva săptămâni de cele douăzeci şi patru de creiere lucrând ca unul. Singurul inconvenient era necesitatea înlocuirii periodice a creierelor - se descompuneau epuizate după cinci-şase luni de muncă - dar de procurarea de înlocuitori se ocupa şeful secției, colonelul Morgan M. Morgan, şi lucrurile mergeau cum nu se poate mai bine. Niciodată vreo alveole nu rămăsese goală mai mult de două zile. Avea intuiție şi noroc colonelul, totdeauna ajungea la locul accidentării unui om de ştiință înaintea Salvării şi înaintea concurenților de la alte baze care îşi creaseră secții de cercetare similare.
                                              £££
     Henry Clark se ridică din pat transpirat, cu ochii holbați, cu gura aplecată într-o parte, scârbit şi înfricoşat. Ceasul suna strident, conștiincios şi impasibil. Visase ? Îşi roti ochii prin cameră. Dulapul, cărțile, perdeaua, ceașcă de cafea, țigările. Visase. Se lăsă pe spate oftând din toată ființa şi un zâmbet mare, liniştit dar strâmb îi înflori pe figură. Îşi trecu degetele prin păr şi îşi frecă pielea capului ciufulindu-se şi mai mult. Visase. Îşi aminti alinierea celor douăzeci şi patru de cupole de sticlă, acoperind tot atâtea alveole ce sprijineau materia pâlpâitoare a celor douăzeci și patru de creiere şi simți că-i vine să vomite. "Exact cum povestea ziaristul ăla prăpăstios. Fir-ar a dracului de treabă, m-au impresionat atâta basmele lui că am început să am coșmaruri... Sunt surmenat probabil..." Sări din pat şi intră în baie. Se rase, se spălă, se îmbrăcămintea, bău un ceai de mentă, îşi luă servieta şi plecă în grabă spre institut fugind parcă de camera în care dormise, fugind de vis.
     În pregul uşii blocului simți cutremurul. Nu, nu se cutremura pământul. Pereții, casele, copacii erau nemișcați. Se cutremură el. Pe dinăuntru. Îşi simțea țesuturile zdrențuindu-se, arterele plesnit de,  celulele făcându-se chisăliță. Avut timp să mai vadă un individ cu un trenci ponosit, gri, cu gulerul ridicat, privind în vitrina magazinului de jucării şi se prăbuşi pe scări. Individul cu trenciuri ponosit şi mutră de cioclu scoase din buzunar un fel de tabacheră şi şopti către ea:"OK, boss. Trimite maşina."
                  (Gheorghe Păun, "Păianjenii")

... deci dacă este sâmbătă - am decis eu cu drag - prinde bine câte o porție mică de literatură SF (din colecția mea de reviste, cărți şi almanahuri SF ce o am prin bibliotecă, scrise de specialiştii domeniului în decursul timpului)!
... sper că a fost o lectură interesantă !

vineri, 19 octombrie 2018

jurnalul ( 270)... Azi ... vineri, 19 octombrie, ora 15.20.
... Au trecut ... 154 zile...
... Mă gândesc ... la multe dar nu cu mult succes ! dacă ar fi mai puține, ar fi mai bine ! nu pot să organizez totul aşa cum aş vrea - intervin şi factori externi...
... Puiu ... este un mic şmecher... ne "periază" şi pe mine şi pe mami... cred că ne cunoaşte mai bine decât ne cunoaştem noi ! s-a delectat cu ce am mâncat şi noi (la el în pătuț  - unde are de toate...):

şi acum sforăie la el în pătuț !
... Bucătăria ... a devenit locul nostru de adunare... cred că o să facem diseară focul în sobă (au anunțat că vin ploi şi se va răcori...)!
... Munca mea ... s-a mai redus... doar cumpărături (din când în cănd...), curățenie prin grădini (iarbă. ..), am strâns frunzele nucului (sunt mai mari şi gata uscate), am aşezat în cutii toate bețele uscate - de la trandafirii tăiați şi aşezați la uscat - (bineînțeles folosind mănuşile...):

... Păianjenii ... au lucrat mai mult decât mine (urmărind zone pe unde nu am intervenit cu... măturica):

... Noutatea săptămânii ... este că am mai primit o... TABLETĂ ! mulțumită, am căutat pe youtube ceva distractiv (cândva îmi plăcea acuarela...):


marți, 16 octombrie 2018

stăpânul muntelui....

Al.Dumas
                       STĂPÂNUL MUNTELUI

     În mijocul lanțului de munți care brăzdează Spania în toare direcțiile, de la Bilbao la Gibraltar şi de la Alicante la capul Finister, masivul cel mai poetic fără îndoială prin înfățişarea pitorească dar şi prin amintirile istorice legate de el este Sierra Nevada care urmează după Sierra de Gádor, despărțit de acesta doar printr-o vale fermecătoare, unde îşi are unul dintre izvoare micul fluviu Órjiva, care se varsă în mare între Almuñécar şi Motril.
                  ××××
    Ginesta... Era o fată între şaisprezece şi optsprezece ani care, în unele privințe, părea să aparțină vreunui trib maur deşi, în alte privințe, părea îndreptățită să ceară un loc în marea familie europeană. Încrucișare probabilă a celor două rase, ea forma o verigă intermediară ce îmbina într-un amestec deosebit seducția arzătoare şi magică a femeii din sud cu dulcea şi suava frumusețe a fecioarei din nord. Părul atât de negru încât avea reflexul albăstrui al aripii de corb, încadra, căzând pe lângă gât, fața cu un oval desăvârșit şi demnă. Ochii mari albaștri ca brebenocul umbriți de gene şi sprâncene de culoarea părului, un ten mat şi alb ca laptele, buze fragede ca cireșile, dinți mai frumoși ca perlele, gât asemănător prin grație şi suplețe celui de lebădă, brațe un pic cam lungi dar de o formă desăvârșită, un mijloc suplu ca o trestie sau ca un palmier, picioare a căror goliciune îți îngăduia să le admiri delicatețea şi eleganța, aceasta era înfățişarea personajului asupra căruia ne îngăduia să atragem atenția cititorului.
                     ××××
     Renumele de frumusețe strălucită care o precedau pe doña Flor din lumea nouă în cea veche nu era cu nimic exagerat. Doña Flor la şaisprezece ani - era vârsta pe care o împlinise - ar fi depășit comparațiile exagerate pe care le-ar fi putut face în legătură cu ea poeții spanioli şi chiar cei arabi: avea strălucirea florii şi catifelarea fructului, grația muritoarei şi demnitatea zeiței. După cum la țiganca ce o privea cu naivă admirație apropiindu-se, se simțea amestecul rasei arabe cu cea spaniolă, tot astfel la doña Flor se putea vedea tipul nu numai a două rase minunate, ci şi a ceea ce era mai pur şi mai distins în aceste două rase. Copila Mexicului şi a Spaniei avea un ten mat, frumos, brațe încântătoare, picioare minunate de andaluză, gene întunecate, ochi catifelați, păr lung şi talia zveltă a indiencelor, fiicele soarelui.    
      Cât despre costum, el părea ales anume ca să pună în valoare formele minunate şi chipul încântător al frumoasei călătoare. Era o rochie de mătase de un albastru ceresc, irizat cu roz şi argintiu, încheiată de sus până jos cu perle dintre care fiecare era demnă să împodobească o coroană de contesă; rochia desena bustul şi partea de sus a brațelor, aşa cum erau croite costumele spaniole la începutul secolului al XIV-lea; doar că, ajungând la coate, manşetele se lărgeau şi cădeau de fiecare parte a corpului atârnând deschise, lăsând să se vadă sub valurile de dantelă de Murcia mâinile şi antebrațele care, fiindcă înfruntaseră nepedepsite soarele Mexicului, îl puteau înfrunta acum pe cel al Spaniei, însă fără să aibă a se teme de ceva fiind ascunse într-o capă largă de lână albă, fină şi moale, asemeni caşmirului nostru modern şi înrudit, prin croiala părții inferioare, cu mantia mexicană, iar prin gluga sub care strălucea într-o nuanță de culoare caldă chipul tinerei fete, cu burnuzul arab.  
      Don Iñigo şi doña Flor, în pasul catârilor care scuturau din cap sub covoarele de lână stacojie, mergeau în trap grăbit dar fără grijă, fata pășind la fel de obişnuită ca şi tatăl ei cu călătoriile peste munți şi cu viața aventuroasă a vremii.
                              ××××
     Deodată se auzi detunătura mai multor archebuze şi țipete de amenințare şi de durere...
-Ajutor ! Tâlharii !
  ...Cât despre Don Iñigo şi fiică-sa, ei au dispărut în hanul a cărei poartă s-a închis în urma lor şi a tâlharilor care i-au luat prizonieri...
     Dar deodată se auzi zgomotul unei ferestre sparte de un pumn puternic. Un tânăr, fără altă armă decât cu un pumnal basc la cingătoare, sări cu uşurință în cameră şi, cu un glas evident obişnuit să poruncească, întrebă:
-Ce se întâmplă aici, domnilor ?
  ...Cel a cărui sosire bruscă - în mod vădit, la fel de neaşteptată pentru cei ce amenințau, cât şi pentru cei amenințați  - produsese o reacție atât de ciudată...
  ...Era un tânăr de douăzeci şi şapte, douăzeci și opt de ani, îmbrăcat într-un costum de muntean andaluz de o desăvârșită eleganță. Îmbrăcămintea lui se compunea dintr-o pălărie de fetru cenuşie cu boruri largi, împodobită cu două pene de vultur, o vestă scurtă de piele cu mâneci, brodată, aşa cum mai poartă şi astăzi încă vânătorii din Cordoba când se duc în Sierra Morena, o centură algeriană căptuşită cu mătase şi aur, pantaloni de catifea roşu deschis cu nasturi șlefuiți, cizme dintr-o piele asemănătoare cu aceea a vestei încheiate în părți dar numai la gleznă şi înapoia rotulei, astfel că deschizându-se pe toată lățimea pulpei lăsau să se vadă ciorapul.
      Un simplu pumnal asemănător celor ale vânătorilor de urşi din Pirinei - adică având mânerul din corn şlefuit şi împodobit cu ținte de argint, cu lama lată de două degete, cu vârf ascuțit, şi cu două tăișuri, vârât într-o teacă de piele împodobită cu argint - era, după cum am spus, singura armă a tânărului şef, fiindcă nu se putea tăgădui că era şef cel al cărui glas avea o influență atât de directă şi de rapidă asupra unor oameni obișnuiți cu tâlhăria şi cu omorul, care se dăduseră înapoi înaintea lui.
     Restul costumului se compunea dintr-o manta cu dungi de-a latul în care era înfășurat, măreț ca un împărat în purpura lui... nu numai tânăr, frumos, elegant, ci şi ... o înfățişare atât de falnică încât îndeobște e socotit hidalgo...
-Trebuie să-i iertăm, señor. Sunt oameni grosolani şi nu nobili ca noi.... Afinitatea aceasta, de îndată ce v-am văzut, mi-a scos mânia din inimă şi a azvârlit-o departe, atât de departe, încât, pe cuvântul meu de gentilom, am căutat-o cu privirea şi n-am mai dat de ea !
   ...doña Flor, ea se apropiase de taică-său nu din teamă, ci dimpotrivă, auzind glasul tânărului, ea încerca un sentiment ciudat care o făcea să simtă ceva asemănător unui fior mângâietor prin vene, şi venea să caute la brațul lui don Iñigo ocrotire, împotriva atracției necunoscute ce punea stăpânire pe ea...
     Bătrânul se opri:
-Eşti un proscris ?...
-Deci o să-mi spui totul ?
-Totul, în afară de numele tatălui meu...
                                  ××××
  ...Fata îl întrebă din priviri pe taică-sub,  iar don Iñigo făcu un semn de consimțământ.
     Ea luă o floare din buchet.
     Era o anemonă, floare a tristeții...
     Şi dărui tânărului floarea.
     Acesta o luă, o apropie respectuos de buze, apoi o puse pe piept şi îşi încheie vesta peste ea....
-Sunteți liberi, plecați şi cine nu se va îndepărta la zece paşi distanță de dumneavoastră, e un om mort...
      Don Iñigo şi fiică-să ieşiră...
   ...Atunci scoase anemona de la piept, o mai sărută o dată cu o expresie asupra căreia nu te puteai înşela...
                                   ××××
      Se oferea o răsplată de o sută de filipi de aur pentru fiecare tâlhar ucis sau prins şi predat autorităților şi o mie de filipi de aur pentru şeful lor.
      Regele Don Carlos jucase că va stârpi tâlhăria în Spania şi că o să-i arunce pe hoți de pe un munte pe altul, până când o să-i azvârle în mare...
      Erau şase leghe de la Alhama la han şi jumătate din distanța aceasta fusese străbătută de detașament, când soldații îl văzură venind spre ei în goana furioasă a disperării pe servitorul lui don Iñigo care, rănit şi însângerat, fugea chemând în ajutor.
      Omul povesti ce se întâmplase....
      Aflând de primejdia care-l amenință pe ilustrul hidalgo şi pe frumoasa doña Flor, el (comandantul detaşamentului) ordonă unității sale să pornească la drum mai repede...
   ...Apoi, urmat de Ginesta, tânarul... intră în bucătărie, de acolo trece într-o cămară mică, ridică un chepeng pe care-l lăsă să cadă în urmă, încuie chepengul cu un zăvor, ...coborâ pe scară, iar de-aici intră în coridorul subteran care-i se deschidea înainte.... Peste cinci minute tânărul şi țigăncuşa ajunseră la capătul culoarului. Fernando împinse cu umerii lui puternici alt chepeng, acoperit pe dinafară de o stâncă plată acoperită de mușchi.
      Fugarii ajunseră pe munte... Cei doi fugari ajunseră la capătul fugii lor şi era vădit că, afară de cazul când ar fi fost trădați, erau aici, pentru moment, în deplină siguranță.
      Spuneam 'afară de cazul când ar fi fost trădați', fiindcă tâlharii cunoşteau ascunzătoarea şefului lor, deşi nu veneau niciodată aici decăt chemați. Era un fel de refugiu unde Fernando, când era trist, venea să ceară înapoi lumea dispărută a trecutului, şi, culcat înfășurat în manta, căutând printre frunzele nemișcate ale stejarului un crâmpei de cer, albastru ca aripile Speranței, încerca să evoce amintirile zâmbitoare ale copilăriei ce contrastau atât de tare cu cele pe care, tânăr fiind, le aduna cumplite şi însângerate pentru bătrânețe... Când intră în luminiş, luă un corn de argint... şi suflă în el... Dar cele trei sunete răsunară... nimeni nu veni. Nu puteai crede că tâlharii nu auziseră... Fie banditii erau prinşi, fie îşi trădau şeful, fie, dându-şi seama că orice împotrivire e zadarnică..., socotiseră mai prudent să rămână împrăştiați şi să încerce să fugă fiecare pe cont propriu...
                                   ××××
-Sunt luminile incendiului !... Focul a cuprins muntele !...
         Din când în când, incendiul cuprindea de la poale câte un pin uriaş, şi încolăcit ca un şarpe în jurul trunchiului lui, alerga de-a lungul crengilor şi răspândea lumină întocmai ca un sfeşnic sortit să lumineze la sărbătorile regale. Vreme de o clipă flacăra strălucea pâlpâitoare, apoi deodată uriașul de foc nu mai avea pe ce să se sprijine şi cădea în mijlocul vetrei uriaşe făcând să țâșnească până la cer o jerbă de scântei...
                                ××××
     Fernando trecu de la contemplație la reflecție. În mintea lui nu mai era nici o îndoială că incendiul din pădure nu era întâmplător, ci pus la cale de ofițerii detaşamentului trimis în urmărirea lui...
      Doar o minune l-ar fi putut salva pe Fernando. Minunea aceasta o săvârşise devotamentul Ginestei... Atunci văzu cu uimire... peștera a cărei existență el însuşi, om al muntelui, nici măcar n-o bănuise vreodată. Se apropie încetișor şi, pe măsură ce se apropia, mirarea îi sporea.
      Printr-o deschizătură îngustă care îngăduia trecerea de la stâncă la peşteră, o văzu pe față ridicând o lespede din podea, scoțând dintr-o ascunzătoare un inel pe care-l puse în deget şi un pergament pe care-l ascunse la sân...
-Intră, Fernando, rosti ea... E cuibul în care m-am născut, aici am fost crescută, aici vin să râd sau să plâng, ori de câte ori sunt fericită sau sufăr...
-Ale cui sunt cele două portrete ?
-'Regina Topaia cea frumoasă' - e al mamei mele...
-Dar celălalt portret ?
-'Regele Filip cel Frumos'.
-...sunt amintiri care pătrund atât de adânc în inimă încât le pastrezi toată viața, indiferent de la ce vârstă... zise Ginesta. Filip cel Frumos e tatăl regelui don Carlos, care mâine trebuie să fie la Granada. Deci nu am vreme de pierdut dacă vreau să-i cer regelui ceea ce o să-i refuze poate lui don Iñigo.
-Ginesta, n-o să mă învoiesc ca pentru mine...
                                  ××××
    ...împrejurul unei fântâni cu margini de marmură, se plimbă privilegiați așteptând sosirea regelui ce va avea loc când ceasul din turnul Vela va suna orele două după-amiază...
    ...Astfel, la sosirea lui, trompetele dublară intensitatea sunetelor lor de aramă, poate nu atât ca să-l cinstească pe nepotul Isabelei şi al lui Ferdinand, cât pentru ca zgomotul lor sa facă să treacă neobservată tăcerea oamenilor. Regele aruncă o privire rece şi apatică spre supușii săi...
    ...Un singur bărbat stătea în picioare pe acest drum, cu pălăria pe cap... Regele se opri.
-Sunteți 'rico hombre' ?
-Da, Sire...Don Ruiz de Torrillas... Deci, Alteță, vă rog în genunchi, vă implor de o mie de ori, deoarece partea adversă renunță la răzbunare, şi fiul meu nu mai are împotrivă decât puterea voastră regală, Sire, vă implor să-l iertați pe fiul meu !
      Regele nu răspunse...
-Treaba aceasta nu mă priveşte. Adresați-vă marelui judecător al Andaluziei.
      Şi porni mai departe...
      Don Ruiz, singur şi prăbușit, rămase în Piața de los Algibes... Unul dintre seniorii din suita lui don Carlos îl zări pe bătrânul încovoiat sub povara refuzului regesc..., se întoarse iute spre don Ruiz de Torrillas... Don Iñigo zâmbi:
-N-am aşteptat invitația domniei voastre, don Ruiz, și la ora aceasta fiica mea, doña Flor, e instalată de acum la doña Mercedes care, în ciuda insistențelor noastre de a nu se deranja, a vrut să-i cedeze propria cameră...
-Don Lopez mi-a spus... că ați fost oprit de el Salteador.
-V-a spus și că, purtându-se ca un gentilom şi nu ca un tâlhar, conducătorul atât de temut, leu şi tigru pentru alții, a fost pentru noi câine păzitor şi miel ?... I-am jurat pe sfântul meu patron că simțind un interes adevărat față de el, n-o să-i dau pace regelui don Carlos până cănd nu-mi va acorda iertare pentru el...
-Bărbatul de care vorbiți e fiul meu !  
-Don Iñigo Vela de Haro, mare judecător al Andaluziei, regele vă cheamă.  
-...v-am spus că puteți conta pe marele judecător al Andaluziei ca pe domnia voastră înșivă.
                                   ÷×××
-...Părerea mea, Sire,  este că circumstanțele sunt deosebite, că don Fernando e vinovat dar că există motive de iertare;...şi că ar fi bine pentru regele don Carlos să-şi vestească trecerea prin Andaluzia printr-un gest de clemență şi nu de severitate.
-...Atunci îmi pare rău că l-am trimis pe don Ruiz la tine... Păstrez pentru mine problema aceasta şi o să hotărăsc aşa cum îmi dictează conştiința.
                                     ××××
   ...Ajungând în pragul grădinii Lindaraja, întâlni o fată... Fata care deşi îmbrăcată ciudat, era foarte frumoasă, puse un genunchi în pământ zărindu-l pe rege şi-i înfățişă într-o mână un inel de aur, iar în cealaltă un pergament.
      Regele tresări văzându-le.
      Inelul de aur avea însemnele ducilor de Burgundia, iar pe pergament, deasupra câtorva rânduri scrise în germană, se vedea semnătura bine cunoscută tuturor, dar mai ales regelui don Carlos deoarece era a tatălui său: DER KOENIG PHILIPP.
       Don Carlos privi uimit mai întâi inelul, apoi pergamentul şi, în sfârşit, pe fata îmbrăcată ciudat.
-Citiți, Sire! spuse ea în germana cea mai curată...
       În ce-l priveşte pe don Carlos, el se mulțumise să-i răspundă fete în limba în care ea i se adresase:
-Urmează-mă !...
-...Rege don Carlos, sora ta îți cere în numele lui Filip, tatăl nostru, iertare pentru don Fernando de Torrillas !
-Şi dacă ți-aş spune că iertarea pe care o ceri pentru el și pe care jurasem să n-o acord nimănui ți-o dăruiesc cu două condiții ?
-...Ce-ai zice dacă prima condiție ar fi să-mi dai inelul, să distrugi pergamentul şi să făgăduieşti sub jurământul cel mai cumplit să nu pomenești nimănui de nimic despre descendența asta regală ale cărei singure dovezi sunt inelul şi pergamentul ?
-Sire, zise fata, inelul e pe degetul tău, păstrează-l. Pergamentul îl ții în mână, rupe-l. Spune-mi jurământul şi o să-l rostesc. Care-i cea de-a doua condiție ?
-... Ştii o ființă omenească, nevinovată şi castă, care să fie gata să meargă la mânăstire, să se lepede de lume, să se roage zi şi noapte pentru salvarea sufletului celui căruia eu îi salvez trupul ?i
-Da, zise Ginesta, spune-mi mânăstirea unde trebuie să mă duc şi mă duc.
-Trebuie plătită o sumă, şopti don Carlos...
-...Iată zestrea mea...
-Deci renunți la totul, întrebă don Carlos, la rang social, viitor fericit, plăceri, ca să dobândești iertarea tânărului ?
-La totul ! răspunse Ginesta şi nu cer decât o favoare: să-i duc eu însămi iertarea.
-Bine, zise don Carlos, o să capeți ce dorești.
       Şi ducându-se la o masă, scrise câteva rânduri pe care le semnă şi puse sigiliul...
       Jos, regele îl întâlni pe don Iñigo...:
-A, da... Vestiți-l pe don Ruiz de Torrillas că am semnat actul de iertare a fiului lui.  
                   ××××
     ...să vedem ce s-a întâmplat în peşteră...
     ... Trei soldați ce stăteau pe vârful unei stânci îl arătau cu degetul, iar un norişor alb urcând în sus arăta că glonțul pornise din grupul lor.
     ...El Salteador era descoperit...
        Tânărul îşi luă la rându-i archebuza...
        Neputând urca până la peşteră soldații coborâseră până la stâncă...
     ...Un foc de archebuză umplu peştera de zgomot şi fum... Soldatul fu înghițit de prăpastie. Trei încercări de acest fel avură loc şi toate sfârşiră la fel...
     ...Don Fernando fu smuls din... gânduri de zgomotul din peretele peșterii...
     ...El Salteador se strecură prin... deschizătură cu iuțeala unui şarpe şî se pomeni la patru paşi de urs...
-Aha, spuse Fernando...
     ...Îmbrățișarea fu cumplită, iar sărutul ucigător ! Fernando simți ghearele ursului intrându-i în umăr dar ursul, la rându-i, simți pătrunzându-i în inimă vârful pumnalul tânărului...
                                             ××××
     Doña Flor... o primi pe fată...
-Dumitale îți aduc actul de iertare ca să i-l înmânezi... Îl iubești şi te iubeşte !
     Și Ginesta îi întinse doñei Flor pergamentul ce conținea iertarea lui don Fernando.
-... sunt Felipa de la Mânăstirea Bunei Vestiri.
     Acesta era lăcaşul pe care don Carlos îl desemnase fetei ca să-şi facă noviciatul şi să rostească jurământul de primire în cinul călugăresc.
                                              ××××
     Doña Flor... zâmbea.
     Poate că fata nu era încă îndrăgostită dar o mireasmă necunoscută îi vestea apropierea zeului Amor...
     Orice fată a avut cinsprezece ani, orice tânăr a avut optsprezece, orice bărbat sau orice femeie a păstrat într-un colț al memoriei care corespunde inimii amintirea a tot ce a văzut prin uşa aceasta a tinereții...
 ... Uşa se deschise încet şi se închise tot aşa. Un cavaler înfășurat într-o mantie cafenie, lungă, se desluși în semiobscuritate, închise zăvoarele, fără îndoială ca să nu fie surprins, înaintă cu un pas uşor, se aşeză pe pat şi o sărută pe frunte pe cea care dormea şoptind:"Mamă !"
     Fata tresări, deschise ochii şi scoase un țipăt. Tânărul mirat, se ridică, lăsă mantaua să-i cadă, şi apăru într-un elegant costum de cavaler.
-...am venit să-mi iau rămas bun de la mama şi să părăsesc Spania pentru totdeauna ! ...fiindcă sunt proscris, fugar, urmărit...
    ...perdelele patului fremătară uşor, o mână albă trecu printre ele ținând un pergament.
    Don Fernando luă pergamentul fără să îndrăznească să atingă mâna care i-l dădea, şi-l dezdoi...
-Oh - strigă Fernando, apucând de data aceasta printre perdelele patului mâna doñei Flor şi sărutând-o - mulțumesc !... O, scumpă Ginesta, mi-o făgăduise!...
-Pot deci s-o vestesc pe doña Mercedes de întoarcerea domniei voastre, don Fernando ?
-Deci, pe astăzi...
                                             ××××
       A doua zi în casa lui don Ruiz de Torrillas era atmosferă de sărbătoare...
       Se auzi poarta de la stradă... don Fernando se ivi dar se opri în prag... Tânărul privi în grabă prin încăpere... oricât de grăbită fusese privirea, fiecare îşi primise partea.
-Señor, răspunse tânărul, ceva îmi spune că trebuie să rămân în genunchi înaintea tatălui meu, atâta vreme cât nu-mi va da mâna să i-o sărut !
       Bătrânul făcu patru paşi spre fiul său.
-Iată mâna mea şi fie ca Domnul să te facă înțelept, precum îl rog din adâncul inimii... Acum, zise bătrănul, intră în casă şi sărută mâna mamei tale...
-Fii binevenit, copil al inimii mele !  
   ...tânărul scoase de la piept o floare ofilită pe care o sărută cu înflăcărare.
      Fata se împurpură și se retrase cu un pas. Recunoscuse anemona pe care o dăduse lui Salteador, în sala hanului 'La Regele Maur'...  
                                   ××××
    ...unul dintre cei mai buni prieteni, don Ramiro, venise, aflând că se întorsese, era în salon şi voia să-i vorbească... Cei doi tineri care într-adevăr odinioară fuseseră foarte aproptați şi nu se mai văzuseră de trei ani, se îmbrățişară.
   ...Don Fernando ridică privirea şi o văzu pe doña Flor stând aplecată pe balcon... Cu toate acestea, fereastra nu se închise destul de repede şi, de la ea, căzu o floare.
      Floarea era o anemonă.
      Cei doi tineri se avântară în acelaşi timp să ridice floarea căzută din întâmplare sau cu voie din mâna fetei...
-O iubesc ! repetă don Fernando.
-Dar eu o iubesc de doi ani !...
-Domnilor, veniți vă rog, ca să nu ne batem fără martori...
    ...Nici apa, când se rupe un dig, nu năvălește mai repede decât se năpustiră cei doi tineri unul spre celălalt....Într-adevăr, cele două spade se încrucișară cu o iuțeală şi o înverșunare care te-ar fi putut face să crezi pentru o clipă că oțelul din care ieşeau scântei era însuflețit de aceleaşi pasiuni ca şi bărbații care-l mânuiau...
    ...Şi, în acelaşi timp, don Ruiz se pomeni în mijlocul cercului, chiar lângă fiul său.
-Opriți-vă ! repetă cu glas poruncitor.
    ...iute ca gândul, Fernando cu dosul palmei stângi îl dădu în lături pe don Ruiz şi, în acelaşi timp, cu o fentă îndemânatica străpunse complet brațul lui don Ramiro...
    ...Privitorii scoaseră un strigăt de groază: fiul îşi pălmuise tatăl...
-Deci nici voi, strigă don Ruiz, nu vreți să-mi faceți dreptate ! Atunci mă duc la rege...
-Cine-l cheamă pe regele Don Carlos ?
-...Ce-o vrea să însemne asta, Doamne ? Un fiu şi-a pălmuit tatăl !...
    ...parcă împietriți în mijlocul mulțimii... erau Mercedes, aproape luminată pe umărul lui Flor şi don Iñigo, nemișcat, parcă fulgerat de vorbele regelui: "Să nu te înfățișezi înaintea mea decât atunci când vinovatul va fi arestat."...
    ...Deci a doua zi urma să se rostească sentința. Dar care avea să fie sentința? Doñei Mercedes nu-i mai rămâne decât să aştepte, astfel că se hotărâ să-şi petreacă noaptea rugându-se... Mercedes se dădu înapoi cu un pas.
-Regele ! bâigui ea.
-Doamnă, nu sunt regele... Un confesor... Mărturisiți că v-ați înșelat soțul. E cu neputință ca un fiu să-şi pălmuiască tatăl.
       Mercedes căzu în genunchi, întinzând mâinile tremurătoare spre rege...
-Sire, strigă ea, Dumnezeu vă trimite ! Ascultați, o să vă spun totul... Don Ruiz... îmi spuse că mă iubeşte mai demult, iar căsătoria noastră fusese stabilită între părinții noştri...
-Señor, ... cinstea pe care mi-o propuneți nu poate fi primită de mine... Iubesc alt bărbat iar peste şapte luni voi fi mamă...
     ...Trecură trei zile...
-Să vă căsătoriți cu un bărbat îndeajuns de devotat ca să vă fie soț în ochii lumii şi doar frate față de domnia voastră... Voi fi fratele tău, Mercedes, repetă el. Copilul tău va fi al meu şi niciodată nu vom discuta nimic despre aceasta, îți dau cuvântul meu de gentilom...
-Frate, îi zisei, fie-ți milă de soția ta, şi salvează onoarea tatălui meu !
     ...Mă ridică, îmi sărută mâna şi plecă.
        După cincisprezece zile eram soția lui don Ruiz... Acum, Sire, ştiți totul !
-Afară de numele adevăratului tată, zise regele, dar o să mi-l spuneți.
-Don Iñigo Velasco !...
-Bine, spuse don Carlos, ştiu tot ce voiam să ştiu.
         Şi grav, întunecat, ieşi lăsând-o pe femeie în genunchi şi murmură:
-Ştiam eu că-i cu neputință ca un fiu să-şi pălmuiască tatăl...
                                        ××××
         A doua zi, în zori, o mare mulțime de oameni se îngrămădea în Piața de los Algibes...
         Apoi regele se ivi... Lângă rege mergea o tânără voalată...
-Don IIñigo Velasco... nu mai sunteți mare judecător al Andaluziei... Dar sunteți conetabil al regatului...Don Ruiz sunteți mare judecător al Andaluziei... Don Fernando, eşti vinovat...te şterg din rândurile gentilomilor, şi te las sărac...
Ginesta, eşti nobilă de rangul întâi și rangul acesta îl poți da, cu numele tău, soțului tău chiar dacă l-ai lua... de pe eșafod... Don Ramiro... eşti liber... Nu te pot face mai bogat decât eşti dar în amintirea mea, la numele tău îl vei adăugă pe cel de Carlos, iar în stema familiei vei include leul Burgundiei...
    ... Ginesta se duse spre Fernando şi îngenunche înaintea lui ridicându-şi voalul.  
-Don Fernando, te iubesc! zise ea.
-Ducesă de Carmona, marchiză de Monterfrio, contesă de Pulgar, îl iei de soț pe condamnatul Fernando care n-are nici nume, nici rang, nici avere, întrebă don Carlos.
    Ginesta... silindu-l pe Fernando să se încline, căzu în genunchi împreună cu el înaintea regelui.
-Bine, un rege îşi respectă cuvântul...
    Don Ramiro, clătinându-se, străbătu... distanța care-l despărțea de doña Flor... puse un genunchi în pământ în fața fetei.
-De doi ani vă iubesc... Don Ramiro de Avila nu îndrăznea să v-o spună dar în prezența regelui, naşul, don Carlos de Atila vă cere, umil, mâna.
-Astazi eu vă sunt tată, doña Flor,  zise don Carlos, şi dau mâna domniei voastre curierului dragostei...
    ...Un călăreț plin de praf... se ivi fluturând în mână un pergament şi strigând:
-...Salut lui Carol Quintul, împărat ales !...
    ... Don Carlos... rosti:
-Domnilor, slavă Celui de sus, pentru că doar el e mare !
            (Al. Dumas, "Stăpânul muntelui")

... postarea este propusă pentru "Citate favorite" găzduite de doamna Zina (http://povestiripescurt.blogspot.com) unde veți găsi cele mai multe date...
... provocarea are sloganul "Click & Comment Monday" !
... distribuie pe rețele articolele care îți plac !
... deci dacă este luni, provocarea este:"Stăpânul muntelui" de Al. Dumas !