sâmbătă, 24 martie 2012

familia noastră

Familia noastră a pornit în 1957, pe 30 decembrie:

                  Vasile + Elena
                              /
 ---------------------------------------------
        /                                    /
  Mariana          Daniela-Genica + Pierre                          
 (divorţată)                           /
                             ------------------------
                               /                        /  
             Melina-Grazia-Elena   Florian-Vincenzo-Vasile

a treia familie a micuţei mele

        A treia familie a micuţei mele a fost în Spanţov, unde s-a recăsătorit mama ei, Stanca (după decesul soţului ei, Ion) cu Dumitru (cu 5 copiii cu prima soţie, Militina, decedată şi ea):

                              Dumitru+Stanca   
                                       /
       ---------------------------------------------------------
       /             /            /           /             /              /
   Dodel    Marin    Ionel   Costică   Marioara  Elena
   (2            (2          (1          (1            (1
băieţi)       băieţi       baiat,    băiat)       fată)
               1 fată)     1 fată)

a doua familie a micuţei mele

A doua familie a micuţei a fost in Grădiştea:

                       Ion+Stanca                                         
                               /
                          Elena
                        (adoptată)

familia tatălui de-al doilea al micuţei mele

Al doilea tată al micuţei mele a fost din Radovan:

                Gheorghe+Maria
                                 /
                      --------------
                      /                /
          alţi 8 copiii         Ion
                      

familia mamei de-a doua

Familia mamei de-a doua a micuţei mele:
                              Radu+Stoiana
                                        /
          -----------------------------------------------------
           /                        /                   /              /            
  Ilie+Stanca    Miţa+Niculaie   copiii    Stanca        
 (Constantin,          (Vasilica)          din          
  Vasile,                                        Bulgaria
 Caterina,
  Leana)                     

familia de origine a micuţei

Familia de origine a mămicutei a fost in Ulmeni:
                                 Marin+Mariţa (decedată când mami avea 4 ani):
                                            /
         --------------------------------------------------------------------
        /           /               /              /            /         /             /
    Tina     Maria    Vasile  Gheorghe  Petre  Sanda    Elena
(Culina, (Mariana      (2         1 băiat,      (2        (1
 Nelu)     Angela,       fete)     1 fată)     băieţi)   băiat,
              Florian)                                             1 fată)

ramura lui ticuţu

Familia lui ticuţu:

                      Banu+Frusina (au avut 7 copiii):
                      (Dorobanţu
                              /
      -----------------------------------------------------------------------------
                   /                                         /                                  /
 1Constantin+Caterina           2Neculina+Filip               3Dida+Paul
        (Dorobanţu)                      (Chirnogi)                         (Dorobanţu)
(Tudorică, Radu, Lenuţa) (Ionel, Săndica, Tudorică) (Nelu, George, Vasilică)
                                                                                                                  >                                                                                                                                                         (Mari,Anca,Dănuţ)


---------------------------------------------------------------------------------
                    /                             /        
           4Stan+Lenuţa          5Savu+Andreica   
            (Dorobanţu)             (Dorobanţu)
           (Ionel, Marian)        (Tănţica, Iulică)   ---------------------------------------------
                 /                                /
     6Drăgan+Ioana               7Vasile+Elena
          (Piteşti)                             
   (Rodian, Tudorel)

ramura familiei Frusina

Despre ramura din partea bunicii Frusina, ticuţu ştie mai puţine:

                   Lache+Ioana (au avut 2 băieţi, 6 fete):
                      Boşneagu)
                             /
              ----------------------------------------------------------------------
                    /                               /                                       
      Tudorina+Ion              Mariţa+Tudorică         
         (Dorobanţu)                   (Boşneagu)              
(Vasile, Oiţa, Gheorghiţa) (Ionica+Marioara, Mitică)

----------------------------------------------------------------------------
                 /                                                                        /
        Stana+Gheorghe                                            Dumitru+Ioana
            (Vărăşti)                                                        (Dorobanţu)
(Ionică, Culica, Mitică, Ioana, Aneta, Stan, Ionel)  (Gheorghe, Stan, Culică)

----------------------------------------------------------------------------
             /                              /                           
 Cristina+Lică         Ionică+Militina
     (Rasa)                  (Dorobanţu)
(Gheorghe, Ionel)  (Eugenia, Adam, Militina)

------------------------------------------------------------------------
               /                                       /
Marioara+Tudorică                 Frusina
    (Mânăstirea)                      (Dorobanţu)
(Tudoriţa, Mitică, Marina)ramura familiei Banu

Printre strămoşii noştri, din neamul lui Banu, pe care mai ştie ticuţul meu sunt de la Vărăşti:
                       Ştefan + Ioana (au avut 3 copiii):
                           (Vărăşti)
                                /
         -------------------------------------------
         /                         /                         /
Ioniţă+Mariţa   Drăgan+Zamfira  Ştefan+Mitana 
  (Vărăşti)             (Vărăşti)            (Dorobanţu)

Familia lui Ştefan şi Mitana şi-a continuat viaţa, formând o ramura nouă, în Dorobanţu:

                    Ştefan+Mitana  (au avut 3 băieţi, 6 fete)
                      (Dorobanţu)
                             /
             --------------------------------------------------------------
            /                               /                            /                                               
    Lina+Constantin      Drăgan+Florica        Anica+Petrică            
                                        (Smârdan)             (Ciocăneşti)
(Ion, Florica, Radu)  (Ion, Florica, Radu)      (Laurenţa, Costel)      

    --------------------------------------------------------------------
                /                            /                                  /
   Leonora+Nicolae         Jan+Didina        Eugenia+Codică
   (Dorobanţu)                (Dorobanţu)           (Dorobanţu)  
(Florea, Didina, Sofica)  (Tincuţa, Vasilică)  (Geta, Mircea)

--------------------------------------------------------------------
            /                                  /                          /
Rodica+Ion Cernea      Tudora+Titi               Banu
  (Dorobanţu)                  (Bucureşti)          (Dorobanţu)
(Ionel, Sanda, Costel)  (Tatiana, Săndica)