sâmbătă, 8 aprilie 2023

Întâlnire...

   


                    Întâlnire neașteptată

                       de Ilia Djerekarov 
        Selenoplanul luase de mult startul. 

        Era înconjurat de nebulozități întunecate, "goluri negre" își deschideau în întâmpinarea lui îmbrățișările, îngrămădiri de stele strălucitoare semnalizau ca niște faruri tainice. 

        Metalul obosit se închise la culoare, suprafața lui deveni aspră de la loviturile nenumăratelor particule de meteoriți.  

        Și părea că nimic nu va schimba direcția navei -- părea până în momentul când explozia combustibilului, care, deși nu o distrusese, o  transformase într-o jucărie neajutorată a câmpurilor gravitaționale.

        Din echipajul numeros rămase în viață doar un singur om. Doctorul. Omul care nu era în stare să înlăture urmările gravei avarii, nu putea stabili direcția cu puținele aparate nedeteriorate. 

        Îi rămânea doar, ca în nesfârșitele ore de singurătate, să facă exerciții fizice, să țină jurnalul de bord, să îngrijească plantele care mențineau neînsemnata rezervă de oxigen.   

        Apoi veni ziua aceea.

        Steaua era încă departe dar antena sensibilă depistă în față ceva neobișnuit. Semnale radio. Poate muzică, poate vorbire cântată. 

        Doctorul nu știa precis. Remarcă doar deosebirea dintre străvechiul zgomot al cosmosului și aceste sunete. Ele îl amețiră și inima începu să-i bată cu putere. 

        Dar selenoplanul nu mai putea fi condus. La bord se afla o singură rachetă auxiliară cu ajutorul căreia putea să frâneze și să se apropie de planeta dorită. Poate chiar să intre în atmosfera ei. Dar aterizarea era imposibilă. Toate capsulele de aterizare fuseseră distruse de nefericita explozie. Rămânea o singură ieșire din situație. Să intre în atmosferă, apoi să se catapulteze cu parașuta în costumul special de tip scafandru.

       Doctorul nu ezită nicio secundă. Se ocupă de pregătirea rachetei. Calculă cât putu de precis poziția planetei și timpul cănd trebuia să părăsească selenoplanul. Spera să realizeze una din sarcinile expediției: să transmită un mesaj altei civilizații, "fraților de rațiune" de pe alte planete.

        Făcu ultima însemnare în jurnalul de bord, se urcă în racheta auxiliară și porni motoarele. Fu copleșit de suprasolicitare. Zâmbi. Suprasolicitarea îl va ajuta să se adapteze la forța de gravitație. Avea timp suficient.

        În sfârșit, în față îi apăru un disc care devenea tot mai mare. Din cauza frecării, greutatea doctorului se dublă dar el nici nu observă acest lucru. Pregătea un lung mesaj adresat unei civilizații necunoscute. Împachetă cu grijă descrierile diferitelor obiecte de la bord și harta exacta a Galaxiei cu coordonatele Pământului. Chiar dacă el va pieri, mesajul își va atinge scopul. Execută ultima corectare și racheta pătrunse în atmosferă... 

       Apăsă pe buton și se catapultă împreună cu fotoliul. O clipă își pierdu cunoștința, și când își reveni, jos se întindeau nisipuri galbene nesfârșite, iar cerul de deasupra capului era acoperit de cupola purpurie a parașutei.

        La aterizare se lovi ușor. Se ridică și privi în jur. Izbucni în râs. 

        Soarele local se ridicase demult deasupra orizontului dar razele lui încă nu încălzeau. La orizont se contura clar un lanț de munți înalți cu crestele înzăpezite.

--Ca în Sahara -- gândi cu voce tare doctorul. 

        Stabili direcția cu busola și porni la drum cu pași măsurați. Se simțea ușor. Greutatea din rachetă era de două ori mai mare decât aici. Îi venea să fugă dar cu bună știință își reținu pașii. Știa că, în curând, își vor face apariția adaptarea, iar apoi oboseala. Avea oxigen pentru cinci zile, iar alimente pentru și mai puține.

        Era deja ziua a cincea când începură semne prevestitoare de pădure.  Tufișuri jigărite și iarbă decolorată care își înfingea rădăcinile lungi adănc în solul uscat. Apoi văzu în depărtare linia verde a pădurii. Se opri ca să-și mai tragă sufletul, mâncă ultima porție de hrană. În curând se va termina și oxigenul. Dacă nu va reuși să ajungă până la o localitate, va fi nevoit să-și scoată costumul special tip scafandru. Atunci va mai avea un răgaz de câteva ore sau poate de câteva zile. Și dacă nici atunci nu va reuși... Ei vor descoperi totuși mesajul, iar mai devreme sau mai târziu, vor zbura spre Pământul îndepărtat. Și vor povesti oamenilor despre moartea lui...

        Cu cât rămânea mai puțin până la pădure, cu atât mai dese erau tufișurile.

        Din când în când, fiare nevăzute foșneau pe acolo. 

        La joasă înălțime, deasupra capului său, începu să se învârtească o pasăre uriașă. 

        Doctorul o privi și o amenință cu pumnul. 

        Pasărea fâlfâi nemulțumită din aripi și dispăru în înălțime.

        Oxigenul se termină la o sută de metri de pădure.

        Eliberându-se de costumul special tip scafandru, doctorul zâmbi. Nu mai avea niciun sens să-și păstreze forțele.Nu se știa cât timp îi va fi necesar acestei planete pentru a-l ucide. De aceea, repede, înainte ! Prevăzuse această situație, astfel că era îmbrăcat numai într-un trening ușor, iar în mâini avea mesajul și arma. 

        Aerul era îmbibat de miresme necunoscute.

        Curând ajunse la un râu. 

        Apa curgea lin.

        Doctorul văzu fundul nisipos și o mulțime de peștișori. Stătu puțin pe gânduri. Putea lega unul de altul doi copaci căzuți și să facă o plută. Râul l-ar fi dus spre vreo așezare omenească.

        Era lac de transpirație, obosise din cauza arșiței înăbușitoare. Se dezbracă, puse ceasul și arma pe haine, intră în apa răcoroasă, afundându-se până la gât. Apa îi crea o senzație plăcută și ar fi dorit să înoate puțin dar nu-l țineau puterile. Își îndreptă corpul, își șterse ochii cu palma și întoarse capul. 

        De după copaci, se furișa fără zgomot, o fiară lungă, de o specie necunoscută. Pe neașteptate, își arătă colții și se aruncă.

        Doctorul se cufundă în apă și înotă spre malul celălalt. 

        Fiara îl urmărea în râu. I se auzea respirația grea. 

        Doctorul își concentră toate forțele și ieși vioi pe mal. Fără să privească înapoi alergă, alergă fără scop și direcție. Tufișurile îi zgâriau pielea, în tălpi îi intrau spini dar el nu simțea nimic. Abia când zgomotul urmăririi se liniști, își întrerupse alergarea nebunească, simți o durere acută și se prăbuși pe iarbă. Înțelese că se rătăcise. Nu știa unde este el și în ce parte se află râul. De oboseală și senzația acută de foame, începu să aibă frisoane. Sau aceasta era o urmare a acțiunii virușilor locali ? Se concentră asupra propriei persoane și, deși era doctor, nu putea să înțeleagă dacă starea lui era provocată de tensiunea nervoasă sau de o boală necunoscută. Se destinse străduindu-se să respire egal și adânc.

--Încă nu este totul pierdut. Important era să găsească râul, mai devreme sau mai târziu, curentul îl va duce la țintă. Este îndoielnic că acesta ar putea fi în apropiere.

         Străbătuse mulți kilometri fără să observe urme de ființe civilizate. Ființe care în dezvoltarea lor să fi ajuns să cunoască radioul. Dar auzise cu urechile sale emisiunile lor...  

         Singurele repere de nădejde erau înălțimile munților. 

         Le găsi cu privirea și o porni din nou la drum. 

         Roiuri de insecte multicolore se învârteau în jurul său, atrase de mirosul de sânge. 

         În curând îl cuprinseră din nou frisoanele. Limba i se umflă și gura i se uscă. Zgârieturile se umflau și se înroșeau. O durere acută îi străbătea mușchii la fiecare pas. Deja nu mai gândea, doar instinctul se încăpățâna să-l oblige să meargă mai departe.

         Nu auzea și nu vedea că cineva îl pândește din tufișuri dar senzația de primejdie îl obliga să o ia la fugă. Simțea deja în spinare respirația fiarei. Pe neașteptate, solul îi dispăru de sub picioare, cineva îl prinse și îl puse la adăpost.

         De colții fiarei îl salvă tânărul alpinist Ten. El observase din tabără un animal neobișnuit urmărit de o fiară gata să-l ajungă. Un sentiment de milă îl făcu pe Ten să decupleze câmpul de forță protector și să smulgă victima de sub botul fiarei dezlănțuite. Ten nu se temu. El își cunoștea bine forța puternicei sale mâini cu trei degete. Puține fiare îndrăzneau să-i atace pe compatrioții săi. 

         Și aceasta bătu în retragere, cu un răget de nemulțumire.   

         Ten se înapoie în tabără și puse din nou în funcțiune câmpul de forță. 

         Din cort apăru capul lui Aliter, conducătorul grupului.

--De ce ai prins animalul, Ten ? Dacă se află, se pot ivi neplăceri.

--Animalul este pe moarte, Aliter. Pe lângă aceasta, era urmărit de o fiară. Nu puteam proceda altfel.

--Dar tu ai izgonit fiara. Lasă-l și pe el în libertate. Poate că într-adevăr va muri.

          Discuția lor atrase atenția celorlalți. 

          Blondul uriaș Kordol ieși de după un copac mare și se opri lângă doctor. 

--Oare nu înțelegeți că moare de sete ? Ten, dă-i ceva să bea ! El a alergat prin tufișuri și s-a rănit grav. Are pielea foarte fină. Niciodată nu am văzut un animal cu pielea albă, atât de catifelată. Și, priviți, are un corp original. Niciodată nu am auzit despre asemenea animale.

          Katan, singura fată din grup, apăru pe neașteptate cu fața somnoroasă:

--De unde a apărut acesta ? De ce nu mi-ați spus și mie ? Kordol, dă-mi aparatul să fac câteva fotografii. Tatăl meu are un atlas cu toate animalele dar așa ceva n-am văzut niciodată, asemenea animale nu există.

           Kondol începu să râdă.

--Dacă nu sunt în atlas, înseamnă că nu există. Strălucită logică.    

           Katan se supără.

--Odată ce vorbesc, înseamnă că, într-adevăr, nu există ! Trebuie să informăm direcțiunea rezervației.  

           De data aceasta, începu să râdă Aliter.    

--Și să ne creăm o mulțime de neplăceri pentru încălcarea regulilor de comportare în rezervație. 

           Între timp, Ten umplu cu apă un vas mic și se aplecă deasupra doctorului. Îi părea rău că animalul moare. Ar fi vrut să se joace cu el. Începu să-i toarne cu grijă apa în gură. 

           Pe neașteptate, animalul întinse un membru rășchirat, apăsă puternic vasul pe buzele sale și îi bău cu lăcomie conținutul. 

           Ten fu uluit.

--Ați văzut ? Știe să bea din vas. 

           El începu să examineze mâna doctorului. 

--Pielea de pe membrele lui superioare este atât de catifelată încât este îndoielnic că labele i-au servit la deplasare.

            Kordol fu cuprins de entuziasm.

--Rămâne să mai adăugăm că știe să vorbească și avem o senzație clasa întâi. Personal, cred că animalul trăiește cu precădere în apă. Sau tu presupui că pielea de pe membrele inferioare este mai grosolană ?     

            Katan se supără.

--La ce bun toate inepțiile acestea ? Știe să bea, trăiește în apă...  Vă spun că trebuie să anunțăm direcția !

            Doctorul deschise ochii. 

            Era înconjurat de ființe ciudate. Pe capetele lor uriașe, cu frunțile puternic proeminente erau așezate două rânduri excrescente verzulii. Corpurile lor erau acoperite cu un material fin, ușor. Una dintre ele avea o pălărie cu borurile largi și vorbea ceva. Vorbea !     

--Are cea mai expresivă mutră pe care am văzut-o vreodată. Priviți în ochii lui. Mi se pare că vrea să spună ceva.

            Aliter mormăi nemulțumit.

--Degeaba te-ai atașat de el, Ten. Faci dintr-un lucru neînsemnat o tragedie. Merită oare să-ți ieși din formă pentru un fleac ?...

            Ten nu răspunse. Se îndepartă și luă aparatul de filmat. Filmă cu sârguință. De aproape, din depărtare... Se străduia să fixeze pe peliculă toate detaliile, în special fața, a cărei expresie îl tulbura. 

            Doctorul deschise din nou ochii. Cum a putut să nu țină la el niciun obiect de pe Pământ ? Ei ar fi înțeles, ar fi încercat să-l salveze. E totuna. În pofida tuturor încercărilor, scopul a fost atins. Mai devreme sau mai târziu, cineva va descoperi lângă râu mesajul. Vor găsi și arma. Iar când le vor analiza, își vor aminti și de el.  Ce prostie ! Să mori fără să faci ultimul pas.

            Ființa, care se îndepărtase, reveni și îl atinse cu mâna sa cu trei degete. Ce mână mare ! Și acoperită peste tot cu plăcuțe de os, ca pielea șopârlei. Curios, toate cele trei degete sunt reciproc perpendiculare...

            Katan insista:

--În informator nu există date despre astfel de ființe. Probabil că aceasta este vreo specie nouă. Cred că nu vom avea neplăceri dacă vom informa despre el, din contră. Dacă noi l-am descoperit primii, ne vor arăta întregii planete. 

            Aliter se întoarse spre ea, fără să vrea.

--Înțeleg dorința ta de a te vedea în cadrul programului de seară dar nu pot fi de acord. Acesta este un exemplar matur. Firește, el nu poate fi unicul. Dacă ar fi fost un mutant întâmplător, nu ar fi trăit mult. Prin urmare, conducerea rezervației cunoaște foarte bine aceste ființe. Întrucât este evident că ele reprezintă o raritate excepțională, neplăcerile pot fi și mai mari. Ne vor învinui că l-am fugărit și l-am prins și că a pierit tocmai din această cauză. Ceea ce propui tu, nu numai că iese din cercul obligațiilor noastre, dar este și interzis prin regulile rezervației.

           Ten văzu cum Katan se supără și, pe neașteptate, chiar și pentru sine, întrebă:

--Ce-ar fi ca acesta să fie reprezentantul altei civilizații ?

--Ha-ha-ha ! Dar unde este selenoplanul, costumul special tip scafandru, racheta de aterizare ? Scrie o poveste, Ten ! Le vei tăia nasul celor mai mari fanteziști.

          Ipoteza i se păru absurdă chiar și lui Ten dar îi era jenă să mai dea înapoi. 

--Dar ce este rău în aceasta ? Este problema cea mai actuală a timpului nostru. Scriem, vorbim, demonstrăm, construim ipoteze privind modul cum pot arăta reprezentanții altor civilizații. Multe organizații se ocupă de aceste probleme.

          Doctorul nu putu înțelege ce-i înveseli. Prin coroana copacului, el văzu albastrul adânc al cerului. Chiar și printre râsetele puternice se distingea ciripitul păsărilor. Totul era îmbibat cu miresme necunoscute. Poate că toate acestea i se învârteau lui în cap. Aici este bine ca pe Pământ. Va mai sta puțin întins, își va aduna forțele și se va ridica. Aceste ființe îl vor ajuta. Soarele strălucește dar oare de ce este din ce în ce mai rece ? Tăcură. Gesticulează, deschid gurile. Fac totul pentru a nu-l deranja ? Îl ocrotesc. "Frați de rațiune"... Începu să se prăbușească undeva adânc și nu era nimeni ca să-l sprijine să nu cadă.

         Aliter atinse primul corpul rece al doctorului.

--A murit.

         Își privi ceasul și se ridică.

--Întârziem. Peste cincisprezece minute trebuie să ridicăm tabăra și să pornim. Tovarășii de la tabăra de bază se neliniștesc deja.  

         Toți începură să se agite. Când ultimul pachet fu pus pe Graviplan, Ten îl privi pentru ultima oară pe doctor. Sub copac, cadavrul devenea alb.        Porni spre el dar se întoarse cu hotărâre și se urcă în gondola transparentă. Este totuna ce fel de ființă este aceasta. Se apropie ziua alegerii profesiei. Acum știa deja care-i va fi profesia. Va zbura în infinitul rece al Galaxiei. Va zbura și îi va găsi pe ei, "frații de rațiune". Credea cu tărie acest lucru. Viața rațională exista în tot Universul. Vor mai fi încă întâlniri solemne și îmbucurătoare.     

                            "Întâlnire neașteptată"

                                 - Ilia Djerekarov -

                    [ https://fantlab.ru/edition212953 ]

                        - traducere: Vasile Oroian -

... dacă este sâmbătă -- am decis eu cu drag -- prinde bine o porție de literatură SF (din colecția de reviste, cărți și almanahuri SF ce o am prin bibliotecă, scrise de specialiștii domeniului, în decursul timpului) !

... sper că a fost o lectură interesantă !


 

vineri, 7 aprilie 2023

Jurnalul (309)

💚 ... azi, vineri 7 aprilie, ora 9,58.
💚 ... apropo de vremea cu temperaturi atât de oscilante (în sus, în jos...)... tornade, furtuni, ploi puternice, alunecări de pământ.... cine bănuia că vor deraia trenuri în Elveția din cauza unei furtuni puternice ?!...
... și, încetunel-încetunel, s-au întâlnit curentul polar (vortex polar) cu curentul mediteranean (ciclonul Mathis) și ne-au acoperit și pe noi... tristă întâlnire...
💚 ... toate "bune" la ONU, Consiliul de Securitate este condus de Rusia...🙃🙂
...putem "dormi" liniștiți în continuare...
💚 ... joi am urmărit o informare, pe Canal 33, despre evenimentele  importante al zilei și s-a prezentat un film despre un nume deosebit cândva  (oftez...): Martin Luther King (cunoscut de mine pentru impresionanta exprimare, cândva:"I have a dream !"...😇)...emoționantă reamintire:
💚 ... prin grădina cu flori, toată suflarea se bucură, sper, de ploile din această perioadă:Sper ca perioada aceasta scurtă de frig să fie resimțită mai ușor de suflarea grădinilor mele...că eu stau înăuntru, protejată, și nu pot să-i aduc pe toți (pomi, flori, etc) în casă...😥 
💚 ... am citit că Luna Plină de pe 6 aprilie este numită Lună Roz...😇...posibil că este roz de la viitoarea duminică a Floriilor ortodoxe (plus Paștele catolic)...
💚 ... citesc din cărți variate, în funcție de starea momentului 🙃🙂... așa este seara/noaptea lectura cărților romantice - "Dragostea învinge" de Mary Balogh:
   "--Liniștea...nu este absența a tot și toate...este o stare în sine foarte precis definită.
     --Dacă nu ar fi o stare precis definită... n-am evita-o cu atâta asiduitate, pe tot parcursul vieții. Ne tot spunem că ne e frică de intuneric, de căderea în gol, de tăcere - dar de fapt de noi înșine ne e frică, nu de altceva."
    "Dacă ar fi să vedem măreția eurilor noastre reale, cred că am înțelege și necesitatea de a ne ridica la nivelul celor care suntem cu adevărat...Și cei mai mulți dintre noi sunt prea leneși pentru așa ceva. Sau altminteri, ne distrăm prea bine savurându-ne viețile astea mai puțin perfecte, ca să ne deranjăm."
    "--Cum am putea suporta lumea asta, fără optimism ? Avem atâtea motive de amărăciune -- destule cât să umple-ochi o viață de om. Dar ce pierdere de vreme ! Există cel puțin la fel de multe motive de fericire și atâtea bucurii de cunoscut, pe drumul spre fericire.
      --...tăcerea și...întunecimea conțin fericire și bucurie ?
      --Cu siguranță... atâta vreme cât ascultăm cu adevărat tăcerea și privim în adâncurile întunericului...Totul se găsește acolo. Totul."     
💚 ...joi, o discuție despre evenimentul dintr-un liceu din București (cel ce a sărit înarmat la "jugulara" unei profesoare 😥...) a relevat că există un "stil/curent în devenire" - oare ca în școlile americane, când se formează "frății violente" (necunoscut de toți în realitate...)...de a deveni "cunoscut" prin fapte dure...?!...i-am urmărit poziția verticală a corpului (care spune multe...), încadrat de polițiști: sugera "mândria de a fi capabil"/a avea "faptă"... îmi aduc aminte (de începuturile cumplite...) de cei ce au făcut selfie în locuri riscante fiind o "modă" pe internet... oare câte altele pericole îi mai așteaptă pe tineri pe internet ?!
💚 ... apropo de tineret, cine se ocupă real de ei zi de zi ?! Se apropie o perioadă importantă pentru creștini...oare ce se respectă ?!... curățenia prin casă, haine noi, mâncarea... dar sufletul ?! apropierea unui om către altul ?.. mai există?! 
          Peste tot multe discuții, vorbe goale... care sunt "liderii" care îi modelează pe tineri, în tăcerea folosirii telefonului/tabletei/calculatorului ?! 
💚 ... o altă emisiune a d-lui Neamțu cu Marcel Bartic, profesor - "Ora de religie: educație sau propagandă"..."Religia la bac - pro și contra"...
      ... o singură persoană, două moduri de a fi: Iisus ❤️
      Un cuvânt mai puțin înțeles: dogma=învățare 
💚 ... o operă de artă expusă la Arad:


💚 ... sâmbătă am vizionat un spectacol realizat pentru sărbătorirea francofoniei, prezentat de TV5 Monde: "Sur les etoiles d'al-ula" în sala din Al Maraya Concert Hall - Al Ula, oraș din Arabia Saudită:

https://www.gotravel.ro/blog/al-ula-arabia-saudita

... debutul spectacolului: o filmare într-un decor de vis, specific arab, din jurul clădirii, cu peisajul ce se reflecta în oglizile-pereți ai clădirii... un cântec pe care nu l-am auzi demult "Bella" (filmare dedicată, cred, frumuseții clădirii...): https://youtu.be/AFg79G2Y8A0

...apoi au fost: un Enrico Masias cu o voce încă plăcută chiar dacă este în vârstă..., (o surpriză pentru mine) Carla Bruni și Gims, apoi cântăreți francezi și arabi ("La vie en rose" , cântat de Chimene Badi și un tânăr cântăreț arab), un spectacol plăcut... dar cele mai plăcuțe erau imaginile preluate din sală: bărbați în portul specific Arabiei Saudite, bărbați și femei în haine europene și femei îmbrăcate în negru la care nu vedeai decât ochii dar care cântau, se agitau în ritmul muzicii, fotografiau... atât de pline de bucuria spectacolului... în sală nu erau mulți spectatori dar cred că toți aveau o poziție socială/avere suficientă pentru a fi invitați în acea clădire atât de deosebită !!!

   O voce: Farrah ElDibany (https://youtube.com/@farraheldibany9048  )

https://cairoscene.com/Buzz/Egyptian-Mezzo-Soprano-Farrah-El-Dibany-Shines-Bright-at-AlUla-Concert

... recunosc că îmi plac spectacolele acestea, cu muzică de calitate și voci deosebite, fără aglomerația spațiilor mari !...mă fac să mă simt într-o lume mai bună !

💚 ... am aflat demult despre inflație...dar acum am aflat de...deflație !

https://dexonline.ro/definitie/defla%C8%9Bie

💚 ... vizionând o emisiune-video furnizată de televiziunea NHK (pe care eu o urmăresc tradusă în franceză...): haine realizate și propuse de către tânăra Matsuzaki Hinano pentru persoanele care vor să iasă în oraș purtând haine ce încurajează o stare de spirit pozitivă... un accent pe exprimarea de sine...

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/ondemand/video/2089035/

luni, 3 aprilie 2023

Destine (2)

                  Destine ale oamenilor și destine ale popoarelor

                       - Conferința a II-a, 31 octombrie 1914 -

                                            de Rudolf Steiner


         Ceea ce era esențial în cultura greacă apare la lumina zilei în poporul francez, chiar până în caracterul personalităților conducătoare. De exemplu, Voltaire nu poate fi înțeles decât dacă este comparat cu un adevărat grec. Și dacă privim formele operelor de artă ale lui Corneille și Racine, vedem cum luptă ei să cizeleze forma, ca în cultura greacă. Aceasta are o mare însemnătate cultural-istorică. Lupta pentru forma exterioară, pentru însușirea a ceea ce a vestit Aristotel despre formă, trăiește mai departe în Racine și în Corneille. Și dacă vom căuta din nou în cultura franceză ceea ce este dătător de ton, în cea de-a patra epocă de cultură post-atlanteană, în calitatea sa de cultură a sufletului rațiunii, atunci trebuie să găsim acolo ceea ce se exprimă cu măreție în ea, ceea ce se poate preocupa tocmai de aceasta prin faptul că sufletul rațiunii cuprinde lumea. Așadar cel mai mare prozator, care nu-și poate găsi egalul într-o astfel de formă, trebuie să fie unul care configurează lucrurile din sufletul rațiunii. Căci un popor își atinge măreția atunci când aduce la lumina zilei aspectele prin care el este incomparabil cu alte popoare. Și care este cel care nu poate fi depășit în literatura franceză ? Este Molière. Prin el, sufletul francez își atinge înălțimea proprie caracteristică, aceasta nu poate fi depășită. Un ecou al acesteia mai acționează... în Voltaire.   

          Acum, sufletul britanic nu este o repetare a unei vechi epoci ci face parte din cea de-a cincea epocă post-atlanteană constituind oarecum o nouă creație a acestei epoci. Aceasta a cincea perioadă post-atlanteană tinde preferențial la dezvoltarea sufletului conștienței... Sufletul conștienței este imprimat în mod deosebit în specificul poporului britanic. Filozofii britanici ...sunt spectatori ai vieții, ei se raportează la ea așa cum se raportează sufletul conștienței la viață ca spectator. Și care este cel mai mare creator al sufletului poporului britanic care exprimă până în profunzimi particularitățile britanice de caracter ? Este Shakespeare. La el avem o stare incomparabilă de spectator a sufletului britanic.

         Să trecem acum la Europa Centrală, unde găsim "ceea ce devine mereu și nu este niciodată": Eul propriu-zis, esența cea mai lăuntrică a omului. Cum se raportează acesta la elementele componente ale sufletului ? El își formează propriile sale relații cu sufletul senzației, sufletul rațiunii și sufletul conștienței; el urzește firele către toate acestea. Goethe... tânjește după Italia... pentru a găsi ceea ce rodnicește Eul și ceea ce poate el primi din sufletul senzației. Eul face schimb de forțe și cu sufletul rațiunii... legătura care există între Eul și sufletul rațiunii... Friedrich cel Mare, cel mai german dintre conducătorii germani, vorbea și scria de fapt doar în franțuzește, prețuind în mod deosebit și cultura franceză... Filozoful german Leibniz își scrie operele în limba franceză. Atunci cănd Eul caută din adâncurile Eului, din adâncurile insondabile...se impune ceva în sus, iar sufletul conștienței caută să înțeleagă acest ceva.

        ...omenirea necesită calea mai facilă, a rațiunii...ea îl acceptă pe Darwin ...pe Newton...

        ...așa cum forțele sufletești individuale pot duce o luptă în om, se luptă între ele și forțele sufletești individuale încorporate în sufletele popoarelor.

        ...dacă îndepărtăm din cuvinte toate nuanțele de simțire de antipatie și simpatie (acestea fiind doar caracteristici), vom înțelege lucrurile în mod corect. Căci este vorba de lucruri pe care le poartă sinea omului în sine, în măsura în care ea este învăluită în elementul național.

       ...faptul că gândește drept activitate... desfășurarea gândirii... Unirea omului cu gândul este de așa natură încât acest gând este produsul de activitate primordială a sufletului, iar activitatea sufletului nu este nimic altceva decât implicarea și contopirea sufletului în gânduri.

       ...căci "a gândi" și "a avea gânduri" nu este același lucru dacă se face o diferențiere subtilă.

       ...În vestul Europei omul are gânduri; gândurile sunt ceva care vine spre el, care îi sunt date, la fel cum îi sunt date senzațiile simțurilor. Tot așa este și cu gândurile: ele pătrund în suflet, se desfășoară în el, omul le are, este încântat de ele, este fericit să le aibă.

      ...Germanului i se reproșează chiar că gândurile sale sunt întru câtva reci. Se poate să fie așa pentru că el trebuie să le formeze mai întâi în sufletul său individual; ele trebuie încălzite mai întâi acolo și rămân calde atâta timp cât se află în activitatea nemijlocită de desfășurare a lor... cuvinte pregnante... germanul îl resimte pe omul la care se raportează ca fiindu-i dușman, iar dușmanul nu trebuie subapreciat câtuși de puțin.

      ...Caracterul italic și cel spaniol - determinate de sufletul senzației... omul acestor țări trăiește în elementul național, el se manifestă în sufletul senzației. Iar acesta este atașat în mod deosebit de tot ceea ce este ținut natal, patrie a sa, și resimte ceea ce este străin ca fiind ceva opus... tot ce trăiește în elementul național italian... italianul îi resimte pe ceilalți care nu sunt italieni ca fiind străini ce trăiesc într-un element străin lui. Și toate războaiele care au fost duse în Italia în sec XIX au fost, ntr-o măsură pronunțată, războaie pentru patrie... o repetare a culturii egipeano-caldeeană.        

      ...locuitorii...din ținutul francez... dăm la o parte ce este simpatie și antipatie... aici se repetă cultura greacă. De aceea, el îl va simți pe străin la fel cum îl simțea grecul, și el îl numește pe acesta, barbar (plus sentimente de antipatie și mânie)...               

        Poporului englez i-a fost încredințată în mod deosebit sarcina de a cultiva sufletul conștienței, care se dezvoltă în materialism... să îndepărtăm antipatia... cultivarea materialismului aduce la iveală ceea ce îi situează pe oameni unul lângă altul în spațiu... se resimte concurența. Sufletul conștienței îl resimte pe omul de lângă el ca fiind un concurent în existența fizică.

       În Est ... se manifestă ca Sinea spirituală. Care este specificul Sinei spirituale? Ea se apropie de om, coboară asupra lui. În Eu, omul se străduiește; el se străduiește și în celelalte trei elemente componente sufletești dar Sinea spirituală coboară asupra lui. 

       Ea va coborâ cândva în Est ca adevărată Sine spirituală

       Dar pentru aceasta este nevoie de pregătire, pregătire ca sufletul să primească și să încorporeze cele primite.

    ...Italia și Spania sunt o repetare a celei de-a treia epoci de cultură post-atlanteene...

    ...Poporul francez este o repetare a culturii din vechea Grecie.

       Britanicul arată ceea ce s-a adăugat în mod nou și care poate fi dobândit absolut precis pe planul fizic.

       În Europa Centrală este Eul care trebuie să se elaboreze din sine. 

       În Rusia avem ceea ce primește. Pentru început a fost primit creștinismul bizantin care a coborât ca un nor și apoi s-a răspândit, și tot primită a fost cultura vest-europeană deja din timpul lui Petru cel Mare. Aș spune că întâi a fost primit ceea ce este material. Ceea ce se află acolo este o reflectare a ceea ce este vest-european, iar munca sufletului este pregătirea pentru primire. Poporul rus va ajunge abia atunci în elementul său corect când va fi în măsură să recunoască faptul că ceea ce este în Europa Occidentală trebuie primit, cumva la modul în care au primit germanii creștinismul sau la modul în care au preluat germanii în ei înșiși elenismul, prin Goethe. Dar aceasta va mai dura un timp. Și pentru că fizicul omului din Est se împotrivește la ceea ce trebuie preluat în Est, Estul se mai opune încă la ceea ce trebuie să vină la el. Sinea spirituală trebuie să coboare. Acum, e drept că ceea ce vine din Vest în Est nu este Sinea spirituală. Dar sufletul se comportă în așa fel, se pregătește întru câtva pentru a primi. Și atunci cum îl vede rusul pe celălalt ? Îl vede ca fiind cel care "i se opune", ca și cum ar coborâ asupra conștienței sale. De aceea, "celălalt" (care la italian este "străin", la francez "barbar", la britanic "concurent", la german "dușman"), acolo este eretic. De aceea Rusia a dus, în fond, până acum numai războaie în numele religiei. Toate au fost doar războaie pentru religie. În accepția lor, popoarele ar trebui eliberate sau aduse la creștinism; (popoarele din Balcani, și așa mai departe). Și în ziua de azi, îl resimte țăranul rus pe cel care i se opune drept "Rău". El îl simte pe celălalt ca fiind eretic, el crede mereu că duce războaie în numele credinței...     

        Așa cum se încadrează omul în viața fizică, el este oarecum nedrept față de propria sa Sine spirituală.

        La cel care trăiește în sufletul rațiunii și la care se dezvoltă în mod deosebit fantezia, care "are" gânduri, ceea ce i se pare lui că trebuie să fie prin aceea că-și viețuiește elementul național, se interpune în fața Sinei sale spirituale. El resimte aceasta ca fiind gloria sa, ca fiind oarecum o a treia Sine, o Sine națională, care se interpune între el ca Sine superioară și omul național. Și din aceasta luptă el. Iar, după moarte, el trebuie să o învingă mai întâi pe aceasta, dacă nu a învins-o deja prin știința spirituală. După moarte, el trebuie să treacă mai întâi prin ceea ce se interpune în fața sufletului său ca inspirație a ceea ce își reprezintă el despre sine însuși.

        Și cum stau lucrurile cu acela care trăiește sentimentul național în cadrul conștienței ? El înclină, în primul rând, înspre ceea ce își însușește  sufletul conștienței în lumea fizică. Iar aceasta rămâne ca o amintire dureroasă în lumea ce se întinde în viața dintre moarte și o nouă naștere.

        Locuitorul Europei Centrale este un căutător. El caută. Acest aspect iese la iveală chiar și atunci când vorbește defavorabil despre adversarii săi;...el caută deja aici Sinea spirituală. De aceea caută el în strădania sa din viața pământească să dea laoparte deja de aici ceea ce trebuie dat laoparte atunci când intrăm prin poarta morții în lumea spirituală.

        Cel care și-a parcurs ultima încarnare într-un trup de rus, trebuie să-și  însușească, atunci când trece prin poarta morții, conștiența unui înger, ca și cum ar intra în sânul unui înger - dacă nu s-a pregătit altfel prin știința spirituală - el trebuie să se familiarizeze cu ceea ce coboară spre el de pe treptele următoare ale ierarhilor superioare.

       Ceea ce apare omului în fantezia sa ca fiind el însuși, trebuie să se afirme prin alte mijloace. Pentru a se afirma, aceasta are nevoie să se extindă. Ceea ce caută să se impună concurenței, este de la sine înțeles că vrea să se extindă. 

    ...Aceasta va fi menținută laolaltă din afară și nu se poate descompune. Germanii au tins la unificare. Ei nu au realizat acest lucru în interior. Se va constitui printr-un impuls exterior ce vine din afară, din mijlocul Franței.

    ...rușilor le este nefiresc să poarte războaie. Lor le trebuie mai întâi impus războiul... Rusul se raportează la război ca la un război purtat pentru religie, ca la ceva care vine din afară. Lui nu i se poate prezenta războiul ca fiind plauzibil, căci el mai întâi s-"ar ruga" ce anume să vină la el...Acolo nu poporul determină războiul - poporul este doar ceva exterior, în conformitate cu credința sa -, ci ceva împotriva căruia poporul ar trebui să se îndrepte. În Rusia, războiul este întotdeauna, în sensul cel mai categoric, maya, o iluzie...în Rusia...războiul a fost "altoit" pe un caracter al poporului unde, în fond, era întru totul nefiresc...Rusul...o lume de o dispoziție plină de așteptare, firească în privința a ceea ce trebuie să vină, care nu poate fi cucerită cu săbii și tunuri. De aceea panslavismul este ipocrit.

    ...deci...ceea ce se poate resimți la popoarele individuale în raport cu războiul... 

       Rusul crede că poartă război pentru religie, englezul pentru concurență, francezul pentru glorie, italianul și spaniolul pentru patrie și germanul luptă pentru existență.   

       Italia vrea să-și mențină patria. Franța își receptează propria sa reprezentare de glorie ca ideal național. Englezul face comerț... Germanul se străduiește... Iar rusul se roagă...    


                  "Destine ale oamenilor și destine ale popoarelor"   

                                     - Rudolf Steiner -

                [ https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner ]

... postarea participă la jocul-provocare "Citate favorite" găzduit de Suzana (https://suzanamiu.blogspot.com/2023/04/citate-favorite-160-inceputul-unei.html  )