miercuri, 24 noiembrie 2021

Dorobanțu

         Încerc finalizarea unei postări ce reprezintă pentru mine și o bucurie dar și o responsabilitate...o conexiune plină de emoții cu lumea minunată, plină de umor a lui Vasilică, verișor cu care m-am 'reîntâlnit' cu ajutorul unui alt verișor, Neluțu (plecat între timp într-o lume mai bună...Dumnezeu să-l odihnească în lumină și dragoste veșnică😇) ...ce ne-am face fără aceste tehnologii care ne facilitează 'reîntâlniri' indiferent de km dintre noi !!!     
         Poeziile lui Vasilică îmi facilitează o 'legătură' cu o comunitate căreia i-am aparținut prin rădăcinile lui ticuțu, comunitate în brațele căreia am fost de puține ori...dar la care m-am gândit adesea ... 
         Noua tabletă (primită cu drag de la surioara mea, Dani) îmi oferă posibilitatea de a mă reconecta la acest blog mult iubit de mine dar, în același timp, îmi demonstrează (amuzându-se...😉..) că nu știu suficient de bine cum s-o folosesc !!! 
             Cuprins de ape ca după potop 
             Cum este grâul strâns în snop,
             Ori unde ai merge găsești un mal, 
             Cândva cu prispe stând în val. 
             Te scoli din zori să cați lumina, 
             Privirea îți află Andolina. 
             Lac cu izvoare călătoare, 
             Pășește înspre Valea Mare.
             Demult, nu se mai știe anu',
             A ajuns la Valea Budișteanu.
             Vezi stive de chirpici, sunt piramidele locale,
             Și imediat Bătrâna, canal de prostovoale. 
             O iei spre Dunăre, chemat de mitul fluviului, 
             Stejarul, Groapa Grănicerului, 
             Povești cu somni enormi și știuci înaripate, 
             Năvoade rupte și setcile încurcate. 
             Când soarele coboară lăsând în urmă Făurei, 
             Mostiștea se arată în toată măreția ei.
             Râu de șes, cu ape leneșe, domoale, 
             Căra copăi și linguri meșteșugite în cale. 
             Prin păpuriș și stufăriș, lovit de grea tristețe, 
             Pe vremea aceea crapul murea de bătrânețe. 
             Acum este un lac capricios, nu știi de urcă sau se varsă, 
             Dar e mândria noastră, marea de acasă. 
             La nord Vărasca, aici ne sunt plămânii,
             Stejari uitați de timp, mai vechi decât străbunii. 
             Cu umerii lăsați, purtând povara amintirilor:
             Schitul Maicilor, movila Voievozilor.
             O barcă plină cu comori e îngropată în movilă, 
             O poate scoate doar un om hain și fără milă. 
             Dorești să rătăcești, să uiți de tine, 
             Mai bine mergi în satele vecine.
             La noi drumul e drept, e sfoară,
             Vezi de la grajdul comunal până peste moară.
             Cel ce s-a oprit aici și a bătut întâiul stâlp de așezare 
             Poate e dus de mult dar numele îi va fi în neuitare.
             Din vremea când erau doar o nuia și nu înfloriseră nucii, 
             El ne-a lăsat spre moștenire un sat sub semnul crucii. 
                                                       Am zis.
                                                                ( "Dorobanțu")
        Mai nou, Vasilică (Vasile Dilgaru) este proaspătul deținător al unui volum de poezii ("Stihie de stihuri dorobănțene") publicat de editura 'Metamorfosi', Slobozia...


        Mult mai ușor, Vasilică poate fi găsit pe Facebook unde are postate și multe poezii minunate... dar și poate fi văzut și auzit cântând (cu talent) !
        

marți, 23 noiembrie 2021

Ramura familiei Banu - Erată

           Spre bucuria mea, aceste desene (ca un arbore genealogic) au fost citite de un verișor mai mare, Vasilică...
           El mi-a atras atenția că s-a strecurat o eroare... 
           Deci, Tudora ce s-a căsătorit cu Titi, la București, a avut două fete dar numele trecute de mine erau greșite. Corect, ele s-au numit: Nicoleta și Laurenția...
           Și o completare: Laurenția, fata Anicăi, a avut și ea trei fete: Denisa, Camelia și Mariana.

Regăsire..?!

... Cum să încep?! Încet, încet... 

... Vă salut, cu drag, pe toți! 👍❤️

... Am mai încercat să revin... Nu am reușit să finalizez postările... 

... Încerc să transcriu stările emotive dar fiind prea complicat, renunț....

....Simplu: voi încerca să regăsesc calea comunicării cu toți prin intermediul acestui blog - atât de drag mie!!! 

... Doamne ajută! 


miercuri, 3 februarie 2021

luni, 1 februarie 2021

Bazarul

            

       ...Marcianita nu se mai întoarse la şcoală şi nici o dată după aceea nu mai ştiu ce-i un pupitru. Din ziua aceea însă nu o uită nici pe Nina şi nici pe ceilalți colegi care strigaseră în cor ajutând-o astfel s-o chinuie. Din fundul casei ei cu iasomie, zi de zi îşi amintea că nu putuse fi elevă nici măcar la şcoala Luisitei. Nu rămase însă o ignorantă. Mama sa reuși s-o convingă pe Luisita să vină acasă şi s-o învețe carte timp de două ore în fiecare dimineață, pe profesorul Cedeno să-i predea noțiuni de muzică, care o făcură să nu se mai dezlipească de pian până ce aproape că începuse să se cocoşeze,  iar pe Don Josė Maria Tereza noțiuni de compunere, pe care poate că le-a folosit în ultimul timp pentru a-şi apăra fiii. Restul a învățat de la viață, de la moarte -- care mereu i-a dat târcoale, fără însă să fi ajuns aproape de ea -- şi de la umbra malignă, cum îşi denumește dramatic soarta.   

                                      ("Bazarul", Gustav Àlvarez Gardeazàbal)

                                          -traducere Nina Ecaterina Popescu-

...postarea este propusă pentru "Citate favorite" găzduite de doamna Suzana


sâmbătă, 30 ianuarie 2021

Strada

     


                          
                                     Strada

                                              Sorin Liviu Sighişanu


         Era o noapte răcoroasă, în consecință tânărul hotărâ că n-ar fi indicat să meargă alături de fată fără să-şi țină brațul petrecut după umerii ei..."Nu de alta dar printre blocurile astea e destul curent", zise el grijuliu şi fata aprobă spunând că n-ar avea nimic împotrivă dacă el ar încălzi-o într-un fel.

          Circulația se mai rărise şi teii de pe margine, printr-o întâmplare fericită, miroseau chiar a tei înfloriți. Strada căpătase un aspect aproximativ romantic, aşa că tânărul îi şopti fetei la ureche "te iubesc" şi ea fu atât de fericită încât se opri din mers. Tânărul tuşi semnificativ, îşi scoase ochelarii, îi şterse grăbit cu o bucățică de piele de căprioară, apoi îi puse la ochi. Îşi aminti într-o clipă de discuția "ca de la bărbat la bărbat" pe care-o avusese cu tatăl său. Acesta îi spusese că în tinerețea lui, în chestiuni de dragoste, urmase "secolul vitezei" şi era normal ca el, fiul, să se comporte adecvat unei epoci noi, mai evoluate. "Eu pe maică-ta am cucerit-o cumpărându-i un kilogram de struguri, pe care i-am mâncat tot eu până la urmă", îi povestise tatăl izbucnind în râs, încântat de amintirea acelor clipe.

          Aşadar, tânărul puse în aplicare sfaturile părintești,  o trase la pieptul său pe fată şi o sărută. Ea păru atât de emoționată, încăt închise ochii şi se lăsă vrăjită de energia tănărului...

            💬Urmează să testezi reacția psihică spontană a acestei colectivități. Atenție la selectarea nuanțelor şi la variațiile intensității emoționale. Dacă nu întâlnești ceva convenabil îți dau permisiunea să provoci, mai ales dacă eşti spre sfârșitul perioadei afectate. În eventualitatea că ți se pare interesant, poți chiar să aduci un subiect💬, îşi aminti fata că-i spusese comandantul...   

             Destul de rarii trecători nu se sinchiseau cătuşi de puțin de o scenă obişnuită, când doi îndrăgostiți se sărută, şi îşi vedeau de drum.

              Fata deschise în sfârşit ochii şi, căutând cu privirea Luna,  o găsi lângă colțul unui bloc înalt de zece etaje, dar parțial acoperită de nori. Se desprinse din îmbrățișare şi arătă cu mâna spre terasa blocului.

               Onorabilii trecători bucureşteni nu dau importanță unor tineri care se sărută în plină stradă, dar nu pot suporta să rămână impasibili atunci când cineva, indiferent cine, se uită cu atâta insistență spre cer, aşa că mai întâi se opri un domn în vârstă, cu un început ferm de obezitate, care-şi dădu pălăria pe ceafă şi se şterse înciudat cu batista pe frunte, urmat de o respectabilă gospodină, care făcuse piața destul de târziu (aşa avea să-i spună soțului), intorcându-se acum acasă cu trei plase doldora.

            Contrariat, tânărul îşi scoase ochelarii, frecă din nou cu îndârjire lentilele, apoi se confesă fetei:

-Nu văd prea bine la distanță dar numai la distanță, să ştii. De aproape am nişte ochi de vultur...

-E cineva care vrea să se arunce jos de pe terasă, şopti fata.

          Tânărul îşi încordă privirea şi i se păru că distinge, lângă balustrada terasei blocului, o formă care se legăna amenințător, gata-gata să se prăbușească de la acea înălțime considerabilă.     

          Între timp, grupul devenise mai consistent prin venirea unei femei îmbrăcată într-un capod de mătase, înflorat. Se întorcea de la o vecină dintr-un bloc alăturat, unde fusese să ceară un somnifer, deoarece avusese nefasta inspirație să bea o cafea la o oră destul de târzie. Se lipise şi un ins mărunt, care purta şapcă şi o jachetă albăstrie, peste care era petrecută în diagonală o centură lată şi largă pentru trupul lui subțire.

            Şase oameni uitându-se noaptea în sus nu-i lucru curat şi e inadmisibil pentru orice trecător cumsecade şi plin de bun simț să nu fie curios, rămânănd indiferent la o astfel de situație. Așa că nu trecu mult şi grupul ajunse să numere vreo douăzeci de persoane. Începură să se facă auzite comentarii cu voce tare, fapt care enervă paşnicii locatari ai blocului, aceştia aprinzând luminile şi deschizând ferestrele cu gândul să zică ei ceva celor care au timp de discuții sub geamurile unor oameni ce-şi refac forțele pentru că se duc a doua zi la servici, dar renunțară văzând atâta lume strânsă şi mulți dintre ei coborără în stradă etalându-şi cu dezinvoltură pijamalele.

-Cine crezi că e ?...

-E demult acolo ?...

-Păi dacă voia să se arunce...

-După părerea mea sunt ferm convins că nu este un bărbat, cel mult poate fi o femeie...

          De undeva apăru un milițian. Încercă zadarnic să ordone celor adunați să circule şi renunță blestemând în gând o bătătură care începuse să-l doară. Avea reumatism, i se umflau picioarele, iar cizmele mai lărgi pe care şi le comandase nu erau gata.

          Un tip de la etajul opt, care avea obiceiul să bea țuică pe întuneric atunci când îl sâcâia insomnia, auzind vociferări, puse sticla pe pervazul ferestrei dar, aplecându-se să vadă despre ce este vorba, o mișcare greșită cu cotul îl făcu s-o răstoarne., sticla spărgându-se la picioarele celor adunați. Într-o clipă misterul fu elucidat.

-E beată, dom'le, asta e, n-are de gànd să se sinucidă. 

-Atunci ce face acolo sus, la cucurigu ?

-Eu cred că nu e o femeie, mai curând e un tănar cu plete, unul care n-a reușit la facultate...

-Nu există, tinerii de azi nu prea se omoară cu țuică; le place mai mult coniacul sau whisky-ul. Ehei, nu mai e ca pe vremea noastră !...

           Femeia care venise de la piață, lăsase plasele jos. În îmbulzeală,  domnul  cu tendință vădită de obezitate, călcă pe una din ele. Femeia începu să se vaiete:

-Vai de mine, mi-ați spart ouăle !

          Domnul îşi privi pantoful murdar de gălbenușuri și se oferi să-i plătească paguba, dar primi un răspuns categoric:

-Lăsați, eu sunt de vină că le-am pus jos, şi apoi ce mai contează acum când se poate întâmpla moarte de om. Nu-I nimica, tot s-au ieftinit.

          Domnul cel gras zise mulțumesc şi se trase într-o parte clătinând din cap. Fu martorul unei discuții în şoaptă.

-Ai văzut-o, n-a vrut să ia banii...

-Eu de mult o urmăresc; zvârle cu banii în dreapta şi-n stânga. La ea în casă e un lux...Ce mai, acum sunt foarte convinsă s-o reclam la "ilicit".

-Păi bărbat'su nu e ?...Are şi ea servici, de ce te miri ?

-Ce dacă e ? Un om cinstit ia banii, nu face pe cucoana. Mâine mă duc la ăia, la "ilicit".

          Dintr-o dată, cineva îşi dădu seama că nimeni nu a luat nicio măsură să salveze persoana de pe acoperiş.

-Am fost eu până sus, zise unul. Era să fac infarct, nu merge liftul. Chepengul e închis cu lacătul.  

-Şi atunci ăla sau aia cum dracu a ajuns acolo ?î ntrebă un inteligent.

-S-o fi urcat pe fereastră şi apoi pe burlan.    

-Ce tâmpenie, dom'le, păi atunci se arunca pe fereastră și nu se mai ducea pe terasă dacă avea de gând să se omoare.

-Şi dacă stă la etajul întâi ?!

-Mda,  cine ştie, poate nu vrea să se omoare dar dacă s-a îmbătat, e posibil să cadă de acolo. Noi trebuie sa luăm măsuri. 

-Unde e cheia de la lacătul ăla ?

-La administrator. E plecat de acasă. 

-Hai să spargem lacătul sau să tăiem unul din belciuge.

-Fugi, dom'le, nu fii copil ! Belciugele sunt din fier beton, groase ca degetul ăsta al meu, zise omul învârtindu-i celuilalt pe sub nas un deget într-adevăr gros cât un cremvurst. 

-Să se urce cineva pe scara de incendiu, propuse femeia care voia să anunțe "ilicitul". Nu-i aşa, dragă ? îşi întrebă prietena care se feri discretă să nu-i miroasă celeilalte respirația. 

-Vă spun eu cine e,  se trezi deodată femeia în capod, e aia de la zece care face chefuri mereu şi mănâncă bătaie. N-am văzut aşa oameni: se îmbată, se bat, şi pe urmă zici că sunt în luna de miere.

-Dacă-i aşa, ce face pe terasă ? Ia lecții de gimnastică ? Dă-te mai încolo, dragă, că nu mai văd din cauza părului tău, îi zise un tip consoartei sale.

-Să mai vină miliție, ceru femeia care avea insomnie. Ăla de colo stă ca o momâie cu mâinile în sân. Mă duc să dau telefon... 

           Între timp, unul care făcuse înconjurul blocului, începu să drăcuie pe arhitecții care nu prevăzuseră scară de incendiu.  

-La ce trebuie, dom'le ? îl întrebă un tip scobindu-se tacticos în nas.

           Cel cu scara se opri din drăcuit şi zise mirat:

-Păi dacă ia foc ?

-Ia foc, ia foc. Un apartament. Atât. Blocurile astea sunt din beton solid, n-are ce să ardă de cât în casă, pe urmă focul nu se mai întinde.

-Aiurea, solide ! Am văzut eu cât e de crăpat. La un cutremur se face țăndări.

-E din tencuială, dom'le, e din tencuială, ascultă-mă pe mine că ştiu eu ce spun, se amestecă un tip îmbrăcat în pijama.

-Parcă eu n-am studiat problema, spuse celălalt plictisit şi cu un gest de lehamite se îndepărtă.

-Eu cred că e ăla care vinde ziare. Îi place să pilească, îşi dădu cu părerea omul în pijama. Nu ştiu de ce am o presimțire...

-Nu se poate, ala sunt eu ! sări de lângă pom cel cu jachetă albăstrie și cu cureaua petrecută în diagonală peste piept.

-Uite că mai vine miliție, se auzi glasul bucuros al femeii care se întorsese de la piață.

          Într-adevăr, o maşină de-a miliției şi o salvare, ambele cu sirenele şi girofarele în funcțiune, se opriră în fața blocului. Un ofițer urcă până la etajul zece și controlă dacă acel chepeng care corespundea cu terasa, era de netrecut. Se întoarse repede la maşină şi vorbi cifrat prin radio.

          Lumea se strânsese buluc, ocupase şi trotuarul celălalt, tramvaiele opreau și oameni curioși insistau pe lângă taxatoare să deschidă uşile.

          Un copil se plânse:

-Tata, vleau pipi.

-Lasă, ai răbdare să mergem acasă și faci, zise tatăl dar copîlul începu să urle privindu-şi pantalonașii uzi, apoi se uită mirat că tatăl său nu-i acordă nicio "atenție".

         Auzind urletul sirenei pompierilor, lumea se mişcă valuri-valuri. Un  ins tot în pijama, ros de nerăbdare şi de curiozitate, se căznea să-si mestece vârful mustății şi nu-şi dădu seama că a pierdut un papuc. Plasele femeii venite de la piață se desfăcură şi cumpărăturile se împrăștiară pe trotuar, dar nimeni nu le bagă în seamă.

          Pompierii se încolonară perfect, apoi, la o comandă scurtă, se desfăşurară pentru a acționa. Unii întindeau plasa, alții potriveau scara,. Maşina fu adusă lângă peretele blocului trecând peste straturile cu flori călcate în picioare.

-Hei,  soldat, aprinde reflectorul ! ordonă un căpitan roşcovan cu o voce ce-i trăda patima de a cànta arii de operă în baie.

         Lumina se plimbă pentru câteva secunde peste ferestrele pline de mutre curioase, apoi se opri sus pe cornişă. Nu se vedea niciun sinucigaș, ori măcar un bețiv. 

          Fata închise pentru o clipă ochii, concentrându-se.   

          Un ostaș începu să se cațere cu dibăcie pe scară. Se făcu liniște. Lumea nu mai scotea nicio vorbă. Mulți aveau pulsul agitat. În sfârşit, fu atinsă marginea terasei. Soldatul se prinse cu mâinile de balustradă şi sări cu ușurință peste bara de fier. Inimile tuturor băteau cu emoție. Câțiva îşi ținură răsuflarea. Zeci de oameni amorțiseră cu capetele date pe spate. Soldatul scoase lanterna şi lumină terasa. 

-Nu e nimeni, răcni el celor de jos.

          După o clipă de derută, lumea începu să vocifereze cu aprindere. Soldatul coborâ scara, pompierii strânseră plasa şi plecară cu sirena urlând amarnic. Ofițerul de miliție vru să dea o amendă dar renunță şi se urcă în maşină trântind cu furie portiera. Oamenii se risipeau încetul cu încetul. Un ins în pijama îşi mai căuta papucul pierdut, femeia de la piață se căznea să adune ce mai era recuperabil din cumpărăturile răspândite pe jos, cineva înjură timpul pierdut şi lumea cretină care se alarmase degeaba, tatăl îi aplică câteva palme fiului cu pantalonii uzi, iar tânărul ochelarist cuprinse fata după umerii şi merseră agale şi tăcuți până în mijlocul străzii unde el hotărâ să o sărute. 

-Ai vrea să mergi cu mine ? îl întrebă ea.

-Unde ? zise tânărul în şoaptă, străbătut de un fior.

           Fata făcu un gest vag arătând cerul.

           În urma lor, pe strada devenită 💬subit pustie💬, un câine mănca felii de salam strivite în picioare...

                                                             ("Strada", Sorin Liviu Sighişanu).... deci dacă este sâmbătă - am decis eu cu drag - prinde bine câte o porție de literatură SF (din colecția de reviste, cărți şi almanahuri SF, ce o am în bibliotecă, scrise de specialiştii domeniului,  în decursul timpului)!

... sper că a fost o lectură plăcută !  

vineri, 29 ianuarie 2021

Jurnalul (277)

           

👧 Azi ... vineri 29 ianuarie, ora 11,50.                         

👧 Acum ... câteva zile, mă bucuram că am ghiocei în grădină...


👧 Dar ... a nins iar....


👧 Peste tot ... am urme de Pisi...


Dar am descoperit că la mâncarea lui Pisi mai vine o pisică mare, un Motan cred...într-o zi l-am descoperit când ieşea dîn spațiul lui Pisi, s-a suit pe gard şi m-a privit lung....ce-o fi gândit? ... La scurt timp, după el, a ieşit şi Pisi, întinzându-se ca după somn...

👧 "Bandita" mea ... de Pisi, ieri dimineață (când îi puneam bobițe în farfuriuță) m-a strâns uşor cu dinții ei cei atât de ascuțiți  (ca nişte mici ace...😊) de unul din degetele minim ce punea boabele....crezuse că vreau să-i iau boabele ce de-abia le pusesem...cred că îi era tare foame...m-a surprins reacția ei...ea care era atât de lingușitoare tot timpul cu mine....încearcă şi ea ca Puiu să devină un mic ŞEF. ..😀

👧 Azi ... este ger..,

👧 Luna Plină ... aduce evenimente cutremurătoare...mai ales că pe plaiurile noastre cam multe funcționează prost, cu reparații făcute de mântuială, recepția lucrărilor făcută de formă...clădirile nu corespund pentru funcționare dar nimeni nu le închide !!! Of, of, of ! Se fac anchete....şi aşa rămâne. ..

👧 Zilnic ... iau lemne tăiate din stiva din atelier, le aşez în cutii pentru a le duce în casă pentru foc..bineînțeles că mi-au înghețat mâinile...lipită apoi de sobă caldă, mi-am zisuitat voce tare "ce frig este..." şi tot singură mi-am răspuns "normal, este iarnă" (😀)....

👧 Puiu ... cum se așează,  se linge pe lăbuțe, apoi adoarme imediat...ce-aş vrea să am şi eu un somn aşa, fără griji multe....

👧 Noutatea ... este că, prin lecturarea ziarului la care sunt abonată, am descoperit că am uitat de trecerea timpului... anul acesta se comemorează 200 de ani de la 1821...oftez ! ...

     (ro.wikipedia.org/wiki.Tudor_Vladimirescu )

... am uitat de "Domnul Tudor"... am uitat ce bărbat deosebit a fost...ce politică tulbure era în acea perioadă....eram adolescentă, romantică şi îi admiram figura în tabloul lui Teodor Aman...cât de curajos a fost...a condus pandurii Țării Româneşti...a devenit, pentru scurt timp, Domnul Țării Româneşti:


...am găsit o prezentare a monumentului ridicat la Padeş în memoria lui (primariapades.ro )

.....şi mi-am adus aminte de tulburatorul Emanoil Petruț din filmul "Tudor" (1963):

miercuri, 27 ianuarie 2021

Ianuarie

...Mi-a fost dor de versurile prietenei mele de spirit și suflet, d-na Laura 
      ( http://m.facebook.com/lschussmann)


Iar şi iar un nou început

Aripi de fluturi îmi cresc lipite de suflet

Nu este timp să privesc înapoi şi nimic să regret

Un impuls simplu îmi vibrează a gând bun în tâmple

Ani trec din ce în ce mai grăbiți şi uită înapoi să se mai întoarcă,

Rămâne între a fost, este şi va fi, deschisă a timpului poartă

Iubirea mea e veşnică şi e singura care nu îşi pierde speranța

E aproape firesc cum se scutură de trăiri, ca un trandafir de petale vii, viața ! 

                                      ("Ianuarie", Laura Schussmann)

luni, 25 ianuarie 2021

Scurtă călătorie

 ...cu drag, vă invit într-o scurtă călătorie într-un spațiu unde frumusețea fizică se împleteşte cu frumusețea sufletească pentru a păstra nealterată tradiția (Shirakawa-go, intrat în Patrimoniul Cultural Mondial din decembrie 1995):

ml.shirakawa-go.org)

Cum s-au întrebat cândva şi americanii:
"De ce ei pot şi noi nu ?" 

sâmbătă, 23 ianuarie 2021

Sculptură lentă

 
                                   Sculptură lentă

                                                       de Viorel Pîrligras


SUBIECT: navă spațială

FORMĂ: ovoidă

STRUCTURĂ: minerală

-Domnule General,  a intrat în raza mea de vedere.       

COEFICIENT DE VITEZĂ: 8,796530 

COEFICIENT DE FRĂNARE: 5,90001 - creşte progresiv

ZONĂ PROBABILĂ DE ASOLIZARE: 46 WQ. Pătratele 5 și 6.

-Sergent !

-Ordonați, domnule general !

-Apropie-te de el cu prudență. Încearcă să nu fii reperat.

ZONU AFECTATĂ: 50 mp.

DISTANȚĂ LINIARĂ: 142, 257

TRASEU OPTIM: varianta 8K

MODALITATEA DE APROPIERE: târâş

-Domnule general, nava a asolizat! 

-Atenție mărită, sergent ! Încetinește apropierea, fă pauze mai mari de observare. 

SUBIECT NEIDENTIFICAT: neidentificat -posibil vehicul

FORMĂ: nedefinită

STRUCTURĂ: neidentificată

-Domnule general,raportez: din navă a ieşit un vehicul.

-Am auzit. Fii pregătit. La prima alarmă, se vor declanşa rachetele Omega 41 şi 52. Vei aplica Sistemul individual de apărare nr 105. Continuă apropierea.

-Am înțeles. 

SUBIECT: ființă

FORMĂ: umană

STRUCTURĂ: organică

-Domnule general, un om.

-Asigură-te, sergent, şi aplică varianta 65b de somare. 

-Am înțeles.

          Omul meșterea ceva, cocoțat pe imensa maşină de formă dubioasă. Fluiera un mic cântecel şi părea că nu-l interesează ce se întâmplă în jur.

-Predă-te și aruncă armele ! Eşti încercuit, urlă sergentul.

-Nu am niciun fel de armă. De ce să mă predau ? mormăi celălalt fără să-şi întoarcă capul şi îşi văzu mai departe de lucru. 

           Sergentul rămase descumpănit. Căută febril în minte virtuala poziție de adoptat în acest fel de caz. În zadar.

-Ce cauți aici ? Nu ştii că e zonă militarizată ? N-ai voie aici.

            Omul tăcu câteva secunde, apoi aruncă un carnet spre sergent.

-Am aprobare pentru ceea ce fac.

            Mâinile sergentului întoarseră carnetul pe toate părțile. 

-Dar aici nu se poate. Nici măcar un meteorit n-are voie în spațiul din jurul acestui asteroid.

-Da, dar nu şi pe asteroid, replică celălalt.

            Sergentul păli. Într-adevăr, regulamentul nu amintea nimic în ceea ce privește asteroidul propriu-zis.

-Domnule general, urlă disperat în microfonul minuscul, ați auzit ?

-Nu scăpa din mână avantajul pe care-l ai. Străduieşte-te să te menții stăpân pe situație. Intimidează-l. L-ai legitimat ?

-Nu, răspunse şovăitor sergentul, apoi cu voce tare: Cine eşti dumneata ?

           Abia acum celălalt se întoarse şi măsură lung figura lunguiață a sergentului, mărginită de urechi clăpăuge şi de părul negru, tuns scurt.

-Scrie acolo, nu te-ai uitat ?

           Sergentul răsfoi nervos carnetul. Mormăi ceva, apoi:

-Sculptor ? Dumneata eşti într-adevăr sculptor ?       

           Omul încuviință şi închise un capac greu, peste peretele ciudatei maşini. 

-Şi ce vrei să faci aici ?

-Să sculptez, desigur, răspunse, sărind jos de pe umflăturile neregulate ale mașinii. 

-Domnule general, veniți repede ! Omul vrea să sculpteze. 

-Vin imediat. Ține-l acolo, să nu fugă.

            Sculptorul râse. Auzise.

-Asta-i bună ! Unde să fug ?  Doar n-am venit ca să fug.

            Meșteri mai departe pe lângă maşină. Acționă nişte butoane, maşina începu să duduie şi să se miște. 

-Hei ! Ce faci ? Oprește imediat maşina ! se alarmă sergentul.  

-De ce s-o opresc ? Rostul ei e să meargă.

-Cu permisiunea cui trăiești dumneata ?

           De după stânci apăru gâfâind corpul rotund al altui militar. Situația îl scoase din încurcătură pe sergent, care zise repede:

-Domnule general...

-Căpitan, boule, acum nu mai suntem singuri. 

-Domnule căpitan, a dat drumul la maşină.

           Fața buhăită a căpitanului se întoarse spre grămada metalică care duduia. Din corpul ei apărură tentacule care îşi făceau de lucru prin sol. 

-Ce-i asta ? La ce servește ? Te somez să răspunzi, tună căpitanul către sculptor.

-Nu trebuie să mă șomezi.  Îți pot spune şi aşa. E maşina mea de sculptat.

-Maşină de sculptat ? Şi ce face ?

-Sculptează, ce dracu' să facă ?

           Mașina scoase un fluierat scurt. Sculptorul se repezi spre ea cu cei doi în urma lui. Pe maşină, pe un ecran mic, apăruse formula Na-(AlSi O ).                                                                                                                                                                                                                                                                                3  8  

-Aha, se lumină sculptorul.

-Ce-i aia ? întrebă prudent căpitanul.

-Oligoclas, îl lămuri, dar văzându-i fața tâmpă, continuă: un feldspat, un compus al sodiului. 

-Aha, făcu căpitanul. Şi la ce folosește ?

-Nu folosește încă la nimic, explică răbdător cel întrebat, e compoziția asteroidului. Maşina va sculpta în el. 

-În asteroid ?

-Da.

           Căpitanul şi sergentul îl priviră lung, apoi se uitâră cu subînțeles unul la altul. 

-Ce ți-a venit dumitale să sculptezi tocmai aici ? Te-a trimis cineva ? 

-Nu m-a trimis nimeni. Sculptez unde vreau. Nu poți să-mi impui dumneata unde să sculptez. Îmi trebuia un astru mic pentru proiectul meu.

            Maşina se puse în mişcare, în partea din față îi apărură nişte cleşti cu care începu să modifice stâncile. 

-Ai un proiect ?  Ce vrei să sculptezi ?

-Sculptez viața. Ați văzut sculpturile mele de pe Sartar şi Harfeea ?

-Nu, răspunse intrigat căpitanul.

-Ba da, sări bucuros sergentul.

-Sergent, nu ti-a permis nimeni să-ți spui părerea, i-o tăie cu năduf căpitanul. 

-Domnule gene... domnule căpitan, permiteți să raportez: eu am văzut. Anul trecut, la televizor. Canalul Central al Pământului le-a dat într-o emisiune de noapte.

-Sergent, se aprinse căpitanul, noaptea sarcina dumitale era să dormi, ori să stai de gardă. Ai încălcat cumva regulamentul anul trecut ?

-Domnule căpitan,  raportez: da, spuse acesta cu voce moale.

            Căpitanul jubilă: 

-Să-mi aduci aminte, sergent, să-ți dau două săptămâni de carceră. 

-Am înțeles, domnule căpitan, raportă el abătut.

-Deci, n-ați văzut sculpturile mele ? întrebă interesat sculptorul.

-Sergent, raportează ce-ai văzut. 

-Domnule căpitan, raportez: am văzut sculpturile.

-Concret, boule, tună căpitanul. 

-Oh, se ambală sergentul, mândru că avea un cuvânt de spus, era vorba, dacă am înțeles bine, de reprezentarea unei lumi imaginare, posibile, pe planeta respectivă, dacă pe aceasta s-ar fi produs un accident ce ar fi generat viata, ca pe Pământ. Nişte forme cu totul fantastice, întinzându-se pe mai mulți kilometri pătrați. Chiar şi decorul fusese sculptat.

-N-ai înțeles pe de-a-ntregul, replică artistul aprinzându-şi o pipă.

-Domnule căpitan, fumează !

-Văd şi eu, boule. Nu te amesteca.

-Am înțe...

-Ceea ce am vrut eu, continuă sculptorul, ignorând remarcile celor doi, a fost să creez nu numai formele ce ar putea exista, ci chiar viața în sine. Maşina mea tocmai acest lucru trebuie să-l facă. Analizează condițiile mediului şi dă la iveală forma de viață ce ar putea evolua aici. Înțelegeți ?

-Dar sculpturile de pe Sartar şi...nu tră... 

-Liniște, sergent. Eu vorbesc. Dar sculpturile de pe Sartar şi...nu trăiesc.

           Artistul pufăi din lulea:

-Sunt operele mele de început. Am mai perfecționat între timp maşina. De altfel, au fost niște experiențe pe suprafață mică. Vreau sa modific integral un astru. Sunt sigur  că abia atunci viața ar reintra în drepturile ei depline.

           Priviră cu interes zecile de forme ciudate pe care maşina le lăsase în urma ei. Căpitanul se apropie de una din ele. O pipăi temător. 

-Aşa ar fi trebuit să arate o ființă care ar fi trăit aici ? Dar nu-i acelaşi material cu solul.

-Firesc, are numai la bază substanța de origine. În cazul acesta oligoclasul. Maşina modifică structura.

-Ăștia sunt copaci ? întrebă curios sergentul desemnând nişte inflorescențe uriaşe. 

           Sculptorul dădu din umeri:

-De unde să știu eu ? S-ar  putea. 

            Maşina ajunsese departe, i se auzea foarte slab duduitul lăsându-i într-un decor schimbat cu desăvàrşire, populat cu forme și obiecte împietrite. Sergentul tresări deodată:

-Domnule general, baza !

- Ai dreptate ! Repede !

          Şi căpitanul țâşni pe urmele mașinii,  însoțit îndeaproape de sergent.

          Superiorul țopăia greoi prin noul peisaj nerecunoscănd nimic din vechile repere, sergentul fugea moderat, păstrând o oarecare distanță de respect față de şeful său. Se învârteau de càteva minute bune printre statuile grotești căutându-şi baza care n-avea de gând să se mai arate.

-Uf,  ne-am rătăcit,  icni căpitanul. Afurisitele astea de statui...În ce direcție ar putea fi baza ?

-Domnule căpitan... spuse sergentul privind cu atenție un fel de copac sculptat.

-General, nenorocitule... 

-Domnule general, nu vi se pare că ARBORELE acesta seamănă destul de bine cu observatorul nostru ?

           Căpitanul privi atent. Îl trecură apele.

-E modificat. Până şi structura...

-Păi, maşina sculptorului...N-a zis și că modifică şi structura ? Uitați, cele două... VACI nu seamănă cu postul de avangardă nr 3 ?  

-Ce dracu' a făcut artistul ăsta aici ? înjură căpitanul. Fi-i-ar să-i fie de maşină. Eu îi zic două vorbe.

          Se repezi nervos înapoi căutând să nu privească la hidoasele forme cioplite. Sergentul îl urma supus. 

          Îl căutară multă vreme. Îl regăsiră într-un târziu, sau mai bine spus îl recunoscură, într-una din formele cioplite de mașină,  transformat într-o statuie stranie. Cât despre căpitan şi sergent, aceştia rămaseră hoinărind,  ratăcind  în neștire pe noua lume proaspăt născută, urmăriți de duduitul ciudatei maşini de sculptat.

                                            ("Sculptură lentă" , Viorel Pîrligras)...deci dacă este sâmbătă - am decis eu cu drag  - prinde bine câte o porție de literatură SF (din colecția de reviste, cărți și almanahuri SF, ce o am în bibliotecă, scrise de specialiştii domeniului, în decursul timpului)!

...sper că a fost o lectură interesantă !

vineri, 22 ianuarie 2021

Jurnalul ( 276)


👸 Azi.. vineri, 22 ianuarie ora 9,14...

👸 Ceva gânduri ... mai multe (în săptămâna ce a trecut...😆) am avut referitor la "alegerea tarifului" de la furnizorul de energie....nu pot să scriu că nu am citit ce este scris în site-ul lui dar...oricum voi plăti mai mult indiferent ce voi alege - pentru că furnizorul ştie mai multe decât este înscris....am decis: "universalul" (nimeni nu spune cum a fost stabilit, valoarea lui este înscrisă în site-ul furnizorului, nu am găsit-o separat pe un site oficial...)...de la 1989 încoace m-am obişnuit cu noțiunea de "mai scump"...😊

👸 Vremea ... a fost geroasă !!! avem şi ceva țurțuri...dar nu prea mulți pentru că am reușit să închidem terasă şi căldura se păstrează în casă mai mult ca înainte...
👸 Munca mea ... se învârte zilnic într-un spațiu strict delimitat: mami, focul, Puiu, Pisi, măncarea.... cumpărăturile fac parte dintr-o alt spațiu: săptămânal ! ... 

👸 Gătesc ... doar pe plita sobei, în ultimul timp...este mai gustoasă mâncarea... 

👸 Momentele mele ...  de recreere .. se strecoară, prin culoare foarte strâmte., pe parcursul zilei şi nopții...

👸 Motănel ..  nu a mai apărut...o fi la căldură, undeva, la vecinul de peste drum (de unde a şi venit la mine, la debut...)...Pisi face periodic vizite pe acolo... m-am gàndit că poate Pisi este mama lui Motănel (la început Motănel părea mic şi prăpădit, delicat...)

👸 Am încercat. .. să îmbunătățesc condițiile de trai ale lui Pisi...i-am creat un spațiu (în plus) pe post de sufragerie, unde poate mănca mai protejată...

👸 Puiu ... mă "terorizează"...doarme şi mă urmărește: de câte ori deschid uşa frigiderului 😀...ne certăm periodic, îi reamintesc că eun sunt ŞEFUL nu el ...îmi strigă şi el destule.... finalul certurilor este când îi strig: "afară sau la locul tău !!! atunci, bombănind, îşi alege un alt loc...bombăne el dar este răsfățatul gospodăriei... şmecher, nu mai ştiu când bate în uşă pentru că "vrea afară" sau cere carne din frigider....😀

👸  Noutatea săptamânii: am cumpărat, prin eMAG  (îngrijând de mami nu am timp pentru deplasări la magazine...)  2 huse matlasate  pentru patul lui mami (este mai mic) şi 2 cuverturi matlasate (patul meu este mai mare) pentru protejare şi aspect mai plăcut...paturile noastre sunt vecine şi mami trece de la un pat la altul...plus părul mărunt al lui Puiu...😊 (am folosit reclama produsului, nu este o fotografie de-a mea...)

sâmbătă, 16 ianuarie 2021

Învierea

                     

                           

                                                                                                        Învierea

                                                -Take Mayumura-


         La început, când îşi veni în fire, nu pricepea nimic. Îşi simțea trupul îngrozitor de greu.

        Apoi îi ajunse la ureche o voce şoptită şi clinchetul unor obiecte de metal lovite unul de altul. Ce s-o fi întâmplat !? 

        Nu vedea bine. Doar nişte umbre şterse care se mişcau încolo şi încoace. Oare ce vor să zică toate astea ?

        Încercă să se ridice dar în clipa aceea auzi o voce "STAI LINIŞTIT" şi cineva îl răsturnă la loc.

-TREBUIE SĂ STAI LINIŞTIT, şopti din nou vocea cu un accent straniu. NU AI VOIE SĂ FACI MIŞCĂRI BRUȘTE. 

        Încercă să strige dar scoase numai un hârâit nedesluşit din fundul gâtului.  Rămase întins pe spate, cu ochii închişi, forțându-se să gândească. Nu reuşea deloc să-şi aducă aminte. În depărtare, totul devenea încețoșat. 

-DUMNEATA TE-AI ÎNTORS DIN MOARTE, spuse glasul din nou.

        Întors din moarte ? Deodată începu să-şi amintească. Aşa era. Trăgea să moară. Avea o boală nevindecabilă cu mijoacele medicinei de atunci şi nu-i rămăsese decât să-şi aștepte sfârșitul. Şi după aceea, mai fusese ceva... Se străduia din răsputeri să găsească firul. Aşa deci. După ce aflase că nu-l mai putea ajuta nimic, îşi investite toată averea dând dispoziții ca trupul lui să fie înghețat şi conservat la temperatură scăzută. Se spera ca bolile mortale să poată fi învinse în viitor. Deci urmă să hibernare în mod artificial.

         Când se hotărâse la pasul acesta, familia şi rudele îl privi seră cu neîncredere, iar medicii fuseseră de părere că era țicnit. Dar el o ținuse una şi bună. Iar acum, iată că socoteala lui ieşise de minune.  

         Reușise. 

         Trecu o zi, două, îşi revenea încetul cu încetul la normal. Patul în care zăcea era minunat, făcut dintr-un material cum nu mai văzuse niciodată. Şi odaia  era mult mai mică decât cele din amintirile lui, hexagonală, iar medicii coborau printr-o deschizătură în tavan, plutind în nişte maşinării ciudate. Cu toate acestea, din punct de vedere al confortului, era mulțumit.

         După spusele medicilor, trupul lui fusese conservat cu grijă, dar în realitate murise. Numai datorită progreselor mari făcute de medicină în ultima vreme, îl readuseseră la viață. Iar vechea lui boală era simplu de vindecat.

         Trecu o săptămână, trecură zece zile.

         La început, se mulțumea să zacă pe-o parte şi să se plimbe din când în când prin odaie. Apoi treptat îl apucă plictiseală. 

-Când pot să ies de-aici ?

         Medicul clătină din cap. 

-ÎNCĂ NU. MAI DUREAZĂ PUȚIN !

         Trecu o lună, a doua lună se apropia de sfârşit. Simți că nu mai suportă.

-Vă rog, spuneți-mi, când o să mi se permită să ies de aici...îi implora el pe medici. Aş pleca val-vârtej, să nu mai pierd o clipă. Vreau să ies în lumea asta a Viitorului. Apoi, cât mai curând, am de gând să lucrez. Doar sunt încă destul de în putere. Abia aştept să mă apuc de lucru. 

          Doctorii schimbară priviri între ei. 

-E ceva cu mine ? Ceva rău ?

-ORICUM, AR FI BINE SĂ TE LĂMURIM, spuse unul din ei, alegând cuvinte simple şi vorbind foarte răspicat. CA SĂ AJUNGI CA NOI, TREBUIE SĂ ÎNVEȚI, ÎNAINTE DE TOATE.

-Să învăț ? Învăț orice, dacă trebuie. Ce să învăț ?    

-ÎNTÂI TREBUIE SĂ ÎNVEȚI LIMBA.

-Limba ?

-ÎNTOCMAI. DIN VREMEA DUMITALE, LIMBA S-A SCHIMBAT. CA SĂ NE ÎNȚELEGEM CU DUMNEATA, A TREBUIT SĂ ÎNVĂȚĂM LIMBA VECHE.

-Dar, în ce mă privește. ..

-ASCULTĂ, VEI FI NEVOIT SĂ ÎNVEȚI DE LA CAPĂT TOATE LUCRURILE. DIN VREMEA DUMITALE, S-AU SCHIMBAT RADICAL ŞI ŞTIINȚA, ȘI VIAȚA ÎN GENERE. DE LA NIVELUL GRĂDINIȚEI ÎNCOLO, NU MAI CORESPUNZI.

-...

-ÎN ULTIMA VREME, POPULAȚIA PĂMÂNTULUI A CRESCUT DE CÂTEVA ORI. COMPETIȚIA E DURĂ. ÎÑ PRIMUL RÂND, PENTRU A ATINGE NIVELUL GENERAL DE VIAȚĂ, NIVELUL MEDIU DE CUNOAŞTERE, TREBUIE SĂ TRECI PRIN ÎNVĂȚĂMĂNTUL GENERAL ŞI ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIALIZAT. STANDARDUL ESTE: 50 DE ANI DE EDUCAȚIE.

-Cincizeci de ani. Ce prostie ! Păi în timpul ăsta mă curăț. Şi nu numai eu. Dacă toată lumea îşi petrece mai bine de jumătate din viață...

           Medicii zâmbiră.

-OAMENZI TRĂIESC ASTĂZI ÎNTRE 150 ŞI 160 DE ANI. DESIGUR, PENTRU A ATINGE ACEASTĂ VÂRSTĂ, TREBUIE SĂ LUĂM MĂSURI ÎNCĂ DIN PRIMII ANI DE VIAȚĂ, PENTRU A ÎNTĂRI ŞI REGENERA ORGANISMUL.

-Dar...atunci eu...

-DUMNEATA, DIN PĂCATE, NU POȚI URMA TRATAMENTUL...LA DUMNEATA NU MAI ESTE NIMIC DE FĂCUT, declară medicul cu compătimire în glas. DUMNEATA NU POȚI INTRA ÎN LUMEA NOASTRĂ. VEI TRĂI CE ȚI-A MAI RĂMAS DIN VIAȚĂ ÎNCHIS ÎN ODAIA ACEASTA !

                                                ("ÎNVIEREA", Take Mayumura)

                                                      -traducere: G. Cionca-                                                        ...deci dacă este sâmbătă - am decis eu cu drag - prinde bine câte o porție de literatură SF (din colecția de reviste, cărți şi almanahuri SF ce o am în bibliotecă, scrise de specialiştii domeniului, în decursul timpului)!

...sper că a fost o lectură plăcută !

vineri, 15 ianuarie 2021

Jurnalul (275)


👧Azi ... vineri 15 ianuarie (deja suntem la jumătatea lunii...😊), ora 12,40. 

👧Activități ... curente, ce se repetă... cam asta este iarna. .. ce să fac ? stau la căldurică !

👧jJoi ... adică ieri am cumpărat lemne (adică mi s-au adus 2 maşini cu lemne de salcâm, bucăți mai potrivite ca mărime-pe care să le pot sparge eu la primăvară-vară...😀...când o să fac proba la toporul cel nou...👍 )... având zăpadă multă prin curte, le-am parcat pe terasă...cât am stat pe lângă cel ce s-a ocupat cu aşezarea lemnelor, am reușit să îngheț...când am revenit în casă, la căldură, am luat o gură de vin (pentru urgentarea încălzirii...😀) şi fiind cald în casă...am ațipit...😀😀😀😀

👧Zăpada .... îmi aspreşte pielea mâinilor... alifia este bună doar până spăl ceva vase sau umblu cu lemne la foc.. .

👧Mai dificil ... cu gătitul... periodic, repet mâncărurile care ne-au plăcut! 

👧De câte ori ... merg la oraş, mă reîntorc atât de obosită !... nu mai îmi place zbuciumul oraşului...parcă mă apasă prea mult "greutatea" activității desfășurate,  ca de obicei, în mare viteză - pentru a reveni la mami cât mai repede...

👧Un citat ... publicat azi în ziarul (Gazeta de Sud) la care sunt abonată:

        "E uşor să ai principii când eşti bogat. Lucrul important e să ai principii când eşti sărac."(de Ray Kroc)

👧 Întâlnire ... de gradul I- când deschid uşa, aşa este întâmpinat Puiu (i se vede doar puțin dintr-o ureche...) de către pisici:


👧 Noutatea... prima zăpadă în 2021 (probabil din "cota" norilor zonei)...

... apoi drăguța de Filomela a zis că nu se poate ca să treacă pe la noi fără să ne lase o amintire (😀): ne-a nins zi şi noapte.... pe o parte veneau fulgii pe zăpadă şi se depuneau, pe altă parte zăpada depusă, mai ales de pe casă, se topea.... 

Acum că s-a asigurat drăguța de Filomela  că avem zăpadă, s-a gândit drăguța ca să ne dea şi ceva GER  (dar nu aşa de joase temperaturi cum am auzit azi la tv că sunt în Siberia: minus 47 grade..😊...Doamne ajută-ne !)!  Zăpada+apa = merg și totul trosneşte, parcă se sparge ceva din sticlă. ..

marți, 12 ianuarie 2021

Surpriza

... zilele trecute am avut o surpriză plăcută !  

... în timpul micului dejun al  lui mami, eram cu un ochi prin emisiunile de la tv...

... printr-o minunată întâmplare  (dar nimic nu este întâmplător, nu ?. ..👍) am ajuns la BBC World News care tocmai difuzau un film documentar...

... şi aşa am călătorit, la început de an nou, prin surprinzătoarea Japonie !

... totul mi-a plăcut !

... dar cel mai mult m-au uimit, străbătând tunelurile înguste ale unei peşteri, liliecii (considerați un simbol al norocului în secolele trecute - batcon.org-, imortalizându-i pe ceramică, kimonouri...): atât de mici, delicați...

sâmbătă, 9 ianuarie 2021

Linia terminală

                           


                 
                                     Linia terminală

                                                        Mihail Puhov

            Dvinski a aflat cine va fi însoțitorul lui în drumul spre Europa cu trei zile înainte de zbor, când şeful i-a spus:

-N-ai să te plictisești. O să zbori cu un computer.

-Cu cine ?-s-a mirat Dvinski.

-Cu un computer. Pe Europa avem nevoie nu numai de specialişti. Computerul cu care o să zbori este mai deosebit. Ultimul răcnet. Şi cu prilejul ăsta îl vor mai verifica încă o dată. Dar o să vezi şi singur.

              În cele trei zile rămase, Dvinski nu s-a mai gåndit la cele discutate. Nastea îi ocupase tot timpul liber în aceste zile. Seara, în ajunul zborului, i-a spus:

-De-acum înainte, timp de două săptămâni, am să mă gândesc numai la tine şi nimeni n-o să mă deranjeze.

-Da' ce, zbori singur ?

-Fără a-l socoti pe computer.

-Săracu' de tine. Roboții sunt buni dar insensibili. O să-ți fie urât, nu-i aşa ?

-Nu, n-a fost de acord Dvinski. Vei fi tu cu mine. 

                Dimineața el era deja pe cosmodrom. Europa este nu numai o parte a lumii, este de asemenea, unul din sateliții lui Jupiter, acolo unde se află filiala Institutului.   

                Cursa caravanei de tracțiune mică era fixată pentru Jupiter o dată pe an: o jumătate de an-dus, iar cealaltă jumătate-întors. Înafară de cursa obişnuită se mai putea folosi şi expresul: volum comprimat, confort lipsă şi cheltuieli energetice enorme. Dar uneori aşteptarea putea deveni mult mai scumpă. 

                Astrogara. Granița dintre pămănt și cer. Două grupuri: cei ce zboară şi cei care conduc. Nastea nu era printre ei, aşa cum se înțeleseseră.  Era destul de trist pentru cei conduşi dar şi mai trist era pentru ceilalți... chiar dacă despărțirea era temporară.

                Lângă trapa deschisă, Dvinski şi-a luat rămas bun de la cei care l-au condus. A ascultat încă o dată ultimele instrucțiuni, cum trebuia să procedeze la decolare, dar mai ales la aterizare. Apoi a urcat scara, a intrat în cabină și s-a aşezat în fotoliu în fața tabloului de comandă. Apoi canaturile s-au cuplat, izolându-l pe Dvinski de lumea exterioară.

-Bună ziua, s-a auzit o voce. Dvinski Vladimir Sergheevici, nu-i aşa ?

                Vocea suna monoton, înexpresiv,  ca la un automat obişnuit. Dar ultimele cuvinte parcă erau altfel. "Nu-i aşa ?" Nastea întotdeauna le spunea aşa. Formidabil. Îți iei rămas bun de la o femeie şi pleci însoțit de o maşină care-ți spune aceleași cuvinte pe care ți le-a spus femeia la despărțire. Sens filozofic: maşina este legată de viitor cu ajutorul programului, omul este legat de trecut cu ajutorul memoriei. Despărțirea de un om - este analoagă întâlnirii cu maşina. Oare de aceea cuvintele sunt identine?  E un non-sens !

 -Bună ziua, a răspunsă Dvinski.

-Acum pregătiți-vă - a zis vocea. În curând se dă startul. Dumneavoastră nu vă e frică de singurătate ?

-Nu.

-E-n regulă. Sunt lucruri pe care trebuie să le trăiești.  Ei bine,t imp de două săptămâni am să fiu pentru dumneavoastră totul. Şi pilot şi interlocutor. În plus de asta, am să am grijă de dumneavoastră. Ca o mamă. Sau ca o prietenă. Aveți o prietenă,  nu-i aşa?   

-Logodnică.

-Vedeți, Volodea, că pot să ghicesc. Îmi permiteți să vă spun aşa ? Aveți treizeci de ani, iar eu sunt puțin mai în vârstă. Deci, suntem aproape de un leat.  Vă place propunerea  ? 

-Normal. Da'n ce sens suntem de un leat ?  

-Asta este o istorie lungă - a zis "rece" computerul. Dar mai avem două săptămâni. Logodnica dumneavoastră nu e aici, aşa că n-are cine să aibă grijă de dumneavoastră, în afară de mine. Deci, puneți-vă centurile. Vom decola. Puteți fuma, deşi este interzis. Pe mine fumul nu mă deranjează,iar dacă va fi vreun incendiu, o să-l stingem.

-Nu fumez.

-Păi, asta-i minunat, s-a "bucurat" computerul. Fumul nu-mi face rău dar miroase urât. Iar ca să stingem un incendiu, nu-i aşa, nu-i prea plăcut !

-Într-adevăr, nu e prea mare bucurie.

-Sunteți deștept, Volodea. Înțelegeți totul. Asta-I bine. Nu v-ați pus centurile.... Minunat. Atunci, să decolăm.  

                              ====

               Suprasarcimile nu erau prea mari şi nu i-a deranjat comoditatea. În asta şi consta frumusețea startului de pe orbită, suprasolicitările fiind slabe dar prelungite, spre deosebire de starturile de pe Pământ, unde totul este invers. Un impuls uşor a comunicat că blocul de mărire a vitezei s-a separat şi  schimbându-şi traiectoria, s-a reîntors la baza de recepție.

-Acceleratorul s-a separat. Pregătiți-vă pentru imponderabilitate.

-Sunt gata.

-Bun. Cum o suportați ?

-Nu-i rău.

-Perfect, a zis computerul. Am citit că multora le e frică. Eu n-am acest sentiment. Apropo, cum vă place expresia "cercetător de simțuri" ? De fapt, nu numai eu, ci fiecare dintre noi este un  astfel de cercetător.

                Parcă cineva tot încerca să scoată fotoliul de sub Dvinski. Avea sentimentul că o să cadă pe jos dar căderea s-a prelungit, şi lui Dvinski i-a trecut prin minte că fotoliul stă pe loc şi că el este legat de fotoliu.  Dar nimic nu cădea de nicăieri. Imponderabilitatea.

-Probabil că e amuzant - a zis computerul. V-am citit eu. Ați avut sentimentul că s-ar trage fotoliul de sub dumneavoastră.  Dar asta se termină repede dacă eşti antrenat.

                La timpul său, Dvinski se antrenase destul. A apăsat butonul de pe brațul fotoliului. Curelele au dispărut şerpuind. S-a cramponat de fotoliu ca să nu alunece. Era puțin neobişnuit. 

-Niciun pic de confort. Regret dar e prea devreme să luăm masa. Ce vreți să beți ? Avem ceai, cafea, diferite sucuri. 

-Aş prefera o cafea - a zis Dvinski.

-Corect. Când eram om şi eu preferam cafeaua.

                       =======

                Era a doua zi a zborului. Dvinski, care până adineauri vorbise cu computerul, căuta acum să evite discuțiile. Ultima frază îl dezarmase. "Când eram om..."  Era o glumă a constructorilor ? Nu. Era ceva sinistru  în cuvintele computerului şi Dvinski parcă a simțit cum adie un vânt rece dintr-un trecut străin, ascuns. "Când eram om..."

                Spre seară, computerul a spus:

-Degeaba vă jenați. Să nu credeți că mă puteți jigni. Să nu credeți că îmi pare rău de ceva. Toți cred că am avut numai de pierdut, că am pierdut ceva măreț. Şi în schimb, am căpătat puțin.  E invers. N-am pierdut aproape nimic şi am câștigat foarte mult. Creierul este purificat de emoții, iar gândirea curată este lipsită de patimile care înjosesc omul. Puteți să mă întrebați şi vă voi răspunde la întrebările dumneavoastră.  

                El a amuțit. Dvinski tăcea şi el. Şi dintr-o dată a înțeles. Tovarăşul sau de drum era un cyborg - un organism cibernetic, omul contopit cu maşina. Astfel de ficțiune se perindase de o sută de ani prin paginile romanelor dar Dvinski nu auzise că ei existau şi în realitate.   

-În fond eu sunt un cyborg - a continuat interlocutorul nevăzut.  Cuvântul vă este cunoscut ?

-Da.

-Dar n-ați ştiut că accentul se pune pe "i". Sunt sigur că puneți accentul pe "borg". 

-Aşa e - a recunoscut Dvinski.

                  Iată şi tragedia umană. Acum pentru el un singur lucru mai era important: să pui corect accentul. Dar în fond, de ce tragedie ? Dacă omul a ales asta, nu putea s-o facă decât benevol. Doar singur recunoaşte că-i place situația asta.

-De la Europa mă duc pe Jupiter - a continuat vocea. Vă dați seama ? Oare asta nu e o minune ? Voi lucra acolo unde erau numai roboți. Sub atmosfera veșnic clocotitoare, în fundul oceanelor de gaze. Singur în vecii vecilor. Este minunat,  nu-i asa ?

                 Dvinski tăcea.

-Pentru dumneavoastră este totuna. Ori eu, ori un robot. Aveți dreptate într-un fel. Toți aveți dreptate. Numai să nu credeți că eu visam la asta, că am făcut-o benevol. Mai avem încă mult timp şi dumneavoastră o să aflați totul dacă o să vreți să mă ascultați.

-Moartea este singurătatea. Dumneavoastră n-ați simțit niciodată ,asta.  Niciodată n-ați simțit cum încetinește şi se oprește timpul. În această stare - trece o veșnicie.  Mai mult decât în toată viața precedentă. Dar oare vă interesează asta ? Sau mă străduiesc de pomană ?

-Să zicem că mă interesează, a îngăduit Dvinski. Doar aproape nimeni nu a mai simțit asta. Mai precis, n-a avut cine să povestească despre asta.

-Este un colaps al timpului,  a zis cyborgul.  Dumneavoastră şi restul vă aflați în diferite şiruri ale timpului. În timpul subiectiv moartea nu există căci, de partea cealaltă a ei , conştiința nu mai există, în timp ce alături lumea "galopează". Reală este numai moartea străină, cea proprie neexistând pentru individ.

-Este o teorie comodă - a zis Dvinski. Cred că foarte mulți vor fi de acord cu ea, dacă o povestiți tuturor. Este foarte plăcut să te simți nemuritor, cu toate că eşti în timpul propriu.

-Eh ! Nemurirea în lumea asta înghețată nu este o plăcere. Dacă aş fi ştiut mai devreme asta, n-aş mai fi fost aici. Într-adevăr, alegerea mea părea mai bună decăt am crezut. Acum, după cum vedeți, am înțeles o mulțime de lucruri în plus. Nici nu vă dați seama cât de puternic este acest instrument - creierul meu de azi. De altfel, posibilitățile imaginației omului sunt limitate. 

-Dar ale dumneavoastră ?

-Eu sunt altceva. Tot ce v-am spus acum... De fapt, eu n-am simțit toate astea. Totul s-a petrecut mai liniștit.  Un accident, eram fără cunoștință, iar pe urmă, direct pe masa de operație unde mi se sugerează alegerea sau... sau. Bineînțeles că nu mi-au sugerat moartea dar.... Viața unui schilod, nu ştiu de ce, dar m-a înspăimântat întotdeauna. Şi atunci m-am hotărât să nu mai fie nimic, am crezut că e mai bine fără niciun fel de înveliș. Cu puțin înainte de asta divorțasem. Sub influența fostei soții, probabil că s-a născut această idee. "Tu - spunea ea - eşti bun dar nesimțit. Parcă eşti un robot. Tu ai putea să fii numai un computer."

                     =====

-N-am putut să ne aranjăm viața - povestea cyborgul. Eram căsătoriți de cinci ani. Am iubit-o dar eram prea gelos. Acum înțeleg că eram prea gelos dar, pe atunci, mi se părea că era ea prea ușuratică. 

-Ți se părea? 

-Bineînțeles, a zis cyborgul. Era foarte frumoasă, deșteaptă. Natural că avea succes. Dar căteodată îmi venea aşa ca din senin. Pe scurt, eram gata să omor pe oricine îndrăznea măcar să se apropie de ea. Gelozia este un lucru groaznic. Apare pe dinăuntru o neliniște ca un gol, iar pe urmă acest gol se umple cu ceva negru, din adâncurile ființei. Devii complet alt om şi săvàrşeşti nişte fapte de care mai târziu îți pare rău. Şi încă cum! Dar tu singur distrugi totul...Treptat, viața împreună devine de nesuportat și nu mai rămâne decât o ieşire.  

-La de vă referiți ?

-Divorțul. Se-nțelege că această hotărâre nu era uşoară pentru noi amândoi. Eu am suferit groaznic şi ea, după cum mă gândesc, la fel. Dar numai după câteva zile, maginați-vă: mergeam undeva cu treburi, iar ea stătea pe trotuar. Şi nu era singură. Stătea cu un individ şi amândoi râdeau. Şi uite-aici, iar m-a apucat. M-am repezit undeva în afara oraşului şi pe urmă nu mai știu. M-am trezit pe masa de operație...  

              Cyborgul a tăcut un pic şi pe urmă a continuat.

-Da, gelozia este un lucru sălbatic. Acum înțeleg multe. Dacă ar fi în puterile mele să readuc timpurile acelea, totul ar fi altfel. Nu e permis să privești femeia ca pe o avere. De o sută de ori m-am jurat ca n-o să se mai repete dar totul se repeta.

-Sunteți sigur ca ați iubit-o cu adevărat ? a întrebat Dvinski după o scurtă tăcere.

-Absolut. Sunt sigur că și ea m-a iubit. Doar este și ea un om. Bineînțeles că m-a iubit. În felul ei. Ea aproape că nu vorbea despre asta dar sunt lucruri pe care le ştii şi singur. Nu-î aşa ?

-Probabîl. 

             De la vremea startului trecuse o săptămână. Plin de discuțiile purtate cu cyborgul, timpul trecuse pe neobservate. Expresul trecea prin centura de asteroizi, socotită dintotdeauna ca o zonă foarte periculoasă. În comparație cu celelalte regiuni ale sistemului solar, aici probabilitatea ciocnirii devenea de 1000 de ori mai mare dar tot rămânea neînsemnată.  

-Pot să-mi fac singur o cafea ? a întrebat Dvinski. 

-Nu vă place metoda mea ?

-Îmi place. Dar eu n-am făcut niciodată cafea în condiții de imponderabilitate. Şi am impresia că dumneavoastră o faceți exact cum o face cineva de pe Pământ. Probabil că dacă am s-o fac singur, pe urmă cafeaua făcută de dumneavoastră o să-mi placă şi mai mult. 

-Faceți-o,  a acceptat cyborgul. Deşi asta nu este regulamentar. Suntem în centura de asteroizi şi pasagerii trebuie să stea pe loc. Pot fi accelerări, şocuri. Expresul se va feri de meteoriți şi dumneavoastră s-ar putea să vă loviți cu capul de ceva. Da' ce ne pasă nouă de reguli ?! Doar nu puteți zace patruzeci de ore neîntrerupt în fotoliu.

                 Dvinski cotrobăi lângă automatul de bucătărie. În principiu expresul avea o capacitate de cinci oameni. Dar acum patru fotolii erau strânse şi se făcuse destul loc. Automatul era amplasat în spate, la dreapta fotoliului lui Dvinski. Alături de automat era hubloul. După geamul transparent începea vidul încărcat de negreala cerului, presărată cu stele mărunte aşa cum e cafeaua amestecată cu zahăr înainte de a o pune pe foc.

-Cum o fac în condiții de imponderabilitate ? Foarte simplu, Nastenka. Este un lucru elementar, iubito. Întâi apa se magnetizează putin sau se electrizează. Ibricul se electrizează şi el. Sau se magnetizează. Apoi ibricul nu mai este ibric, ci o capcană magnetică. O ceașcă magnetică. Şi acum o să bem o cafea turcească din ceşti magnetice.

               Ibricul a sărit din mâinile lui Dvinski care a fost proiectat înainte lângă hublou. Plonjase cu capul spre tabloul de comandă dar nu l-a lovit. Parcă cineva îl oprise, îl pusese pe picioare şi pe urmă îl aruncase în fotoliu. Şi cu asta neplăcerile s-au terminat. 

               Dvinski s-a uitat prin cabină. Puțină cafea, două ceșcuțe mici. Cabina era încă destul de murdărită. Acum el se târa pe jos cu o cârpă în mână ştergând petele de cafea. Cyborgul îl ajuta.

-Trebuie să fie două băltoace în colț. Perfect... Şi ceva mai la dreapta. 

-Exact, a confirmat Dvinski ştergând petele cu cârpa. Cum le găsiți ? Aveți ochi în interiorul cabinei ?

-Nu, a zis cyborgul. Ochii mei privesc în Univers. Eu însă mai posed şi senzori inerțiali. 

-Vreți să spuneți că dumneavoastră reacționați la deplasarea centrelor de masă.  

-Natural.

-Chiar la deplasarea provocată de cafeaua vârsată? 

-De ce nu ?

-Păi, atunci e necesară o exactitate extraordinară.

-Dar ce știți dumneavoastră despre exactitatea mea ?

-Nimic, a recunoscut Dvinski în timp ce mai localiza şi a doua pată înte-un colț. Nu, nu. Nu știu nimic. Dar fiecare face comparație cu el însuşi. Şi încă ceva. Cum ați reușit să manevrați în asa fel încât eu să nimeresc în fotoliu ? Am impresia că mi-ați salvat viața. 

-Nu merit mulțumiri. Ne-a amenințat un meteorit. Există o mulțime de traiectorii care îndepărtează expresul de pericol. Infinit de multe. Ce rămâne de făcut? Să menții un drum care este optim pe un parametru dat. De exemplu, pe dimensiunea unei accelerații.

 -Dar aceasta este o problemă iterativă foarte complexă, a exclamat Dvinski. Ea trebuie rezolvată practic instantaneu ! Dar oare e posibil ?

-De ce nu ? Dacă rezolvarea este posibilă, procesul găsirii ei se reduce la o simplă traducere. Curată lingvistică. Dumneavoastră traduceți problema din limba condiției   inițiale în limba rezolvării. Normal că fiecare traduce cu viteze diferite.

-Şi dumneavoastră o faceți mai repede decât toți ?

-Nu, a zis cyborgul. Conform anchetei eu ştiu cele două limbi la perfecție. Eu n-am nevoie să traduc. Când problema este pusă, imediat cunosc şi rezolvarea. 

-Cuvintele le-am înțeles,  a zis Dvinski. Deci faceți lucrurile astea instinctiv, ca și cum eu aş trece strada. Mi-e clară şi esența. Dar de ce n-am nimerit în fotoliu cu picioarele în sus? Dar probabil că şi asta este pentru dumneavoastră tot atât de simplu. 

-Sigur ca da. Eu pot să vă aranjez în orice poziție fata de cabină. Pot să vă aşez în fotoliu, să vă lipesc cu fața de hublou, pot să vă pun mâna pe tabloul de comandă, pot să vă silesc să apăsați orice buton. Tabloul de comandă manuală este o ficțiune. Cănd nava este condusă de un robot, pilotul poate oricând sa preia conducerea. Numai că, în cazul nostru, o asemenea situație este posibilă numai în principiu. E adevărat că un semnal primit de la panou poate să întrerupă comenzile mele dar numai de mine depinde funcționarea panoului.

-De ce e făcut aşa ?a întrebat Dvinski și iar a simțit, într-o fracțiune de secundă, cum îl trec fiori reci. De ce ?

-Nimeni nu a prevăzut asta, asta zis cyborgul. Toți s-au gândit că pilotul are posibilitatea să preia conducerea, însă practic nu e aşa.Şi e foarte bine. Omul este întotdeauna prizonierul emoțiilor. Pot să apară halucinații, poate să înnebunească, poate să-l cuprindă un val negru din adâncurile psihicului. Eu știu asta din experiență. Se pot întâmpla multe cu un om.     

-Dar cu dumneavoastră ? 

-Spre marele meu regret, a zis monoton cyborgul, nimic.

             Dvinski admiră priveliștea impresionantă a lui Jupiter. Şi Pământul mai emoționează dar ne-am obişnuit cu el. Jupiter era altceva. Niciun reportaj filmat n-ar fi în stare să transmită o asemenea imagine a planetei, aflată acum la un milion de kilometri.

             Expresul se apropria de Europa. Viteza principală era scăzută. Chiar cea mai complicată manevră - frânarea gravitațională prin trecerea lui Calysto şi Ganimede - se terminase. Acum expresul, micșorând treptat viteza, se apropia de Europa. Discul ei pătat stătea spânzurat în fața lor, era ceva mai mare decât al Pământului văzut de pe o orbită staționară, şi creștea văzând cu ochii.

-N-ați uitat cum trebuie să vă comportați când aterizăm ?a întrebat cyborgul. După câteva minute vom intra în atmosferă. Când viteza va scădea până la 1000 km/oră, scot aripile. Adică, mai precis, întâi parașutele de frânare. Întâi cele panglică, apoi cele obişnuite. În total sunt patru. Arată superb pe fondul cerului. Ca un buchet din patru flori deşi eu aş fi preferat trei.

-De ce ?

-Buchetele cu număr par de flori se pun numai pe morminte. Parașutele îmi aduc aminte de faptul că eu...nu prea sunt viu. 

             Un timp au tăcut. 

             Europa devenise mai mare decât Jupiter, ca o cupă concavă ce ocupa jumătate de cer. Nu mai creştea dar desenul petelor se mărea treptat.

-E timpul să ne luăm rămas bun, a zis cyborgul. Sper că discuțiile noastre n-au fost în zadar. Mi-a făcut placere, Volodea. Principalul este să ai grijă de logodnică. Să nu vă cuprindă gelozia. Bărbatul trebuie să știe să ierte. Acum eu n-aş mai fi procedat ca-nainte. Aş vrea s-o iubești întotdeauna. Fie ca istoria mea tristă să nu se mai repete.

-Dar nici soția dumneavoastră nu avea dreptate. Am impresia ca-i plăcea să vă chinuie. Femeia trebuie să fie altfel dacă iubește, bineînțeles. 

-M-a iubit, a protestat cyborgul. Sunt lucruri pe care le cunoşti. Apropo, fiți atent la peisaj. Stâncile Europei, astea nu-s oareşce Alpi de pe la no. Şi cum trebuie să fie femeia după părerea dumneavoastră ?

              Cerul prin hublou se aprinsese într-un roşu tulburător. Expresul încingea aerul. Stâncile erau acolo jos, departe, sălbatice, încă neatinse de civilizație. Aruncau în toate părțile umbre lungi, înfricoșătoare. Expresul se apropia de linia terminală. 

-Femeia trebuie să fie bună - a zis Dvinski. Ca Nastea mea.

-O cheamă Nastea ?

-Da. Dar de ce mă întrebați ?

-Aşa, a zis inexpresiv cyborgul. Într-adevar este o prostie. Probabil că e frumoasă.

-Foarte. Dar nu știu de ce, imaginea feței ei alunecă și nu pot s-o păstrez în memorie. Tot ce țin minte clar este o aluniță pe obraz.

-Aluniță pe obraz ? 

-Da. Are o aluniță pe obraz, mică, lângă ochiul stâng, dar îi stă bine. Numai numele ei de familie nu-mi place. Dar asta se aranjează.Nu-i aşa ? 

-Da' ce nume de familie poartă ?-a întrebat cyborgul, ezitând un pic.

-Numele ? Dvinski i-i-a pus numele. Da' de ce mă întrebați? 

                Cyborgul n-a mai răspuns. Câteva clipe a atârnat liniștea. Şi dintr-o dată s-a rupt. În difuzoare au izbucnit fluierături, mieunări. Era vocea-radio a planetei Jupiter, transformată în sunet. Dar de ce cyborgul a dat drumul la radio fără să răspundă la întrebare ?

            Expresul s-a sprijinit brusc de ceva - asta însemna că ieşiseră parașutele care micșorau restul de viteză.   

             Din nou imponderabilitatea. Fără prevenire, fără invitația de a închide centurile. Suprafața satelitului a țâșnit în sus, s-a întors, s-a răsturnat. Expresul cădea. Cerul a licărit o fracțiune de secundă în vidul încărcat de negru. Undeva departe a răsărit buchetul minunat colorat. Patru flori astrale: parașutele.  

-De de nu scoateți aripile ?

             Cyborgul tăcea. Sau răspunsul lui se înecase în zgomotul radioului. 

-Ce s-a întâmplat ?a urlat Dvinski. Satelitul se întorcea încet în hublou. De jos. Din stânga. Din dreapta. De sus. Iar de jos. Expresul intrase în vrie.

-Ce s-a întâmplat ?

              Niciun răspuns.    

              Ce putea să se întâmple ? "Din păcate nimic." În afară hublourilor, numai cer și stânci. Stânci tot mai aproape și cerul de asemenea mai aproape. Şi răsul sinistru al radioului.        

              Dvinski s-a repezit la tabloul de comandă. Încă nu era prea târziu ca să pornească motorul şi să scoată aripile. "S-a iintâmplat ceva cu cyborgul, vedem noi pe urmă ce-a fost. " Motorul s-a înviorat brusc. Nava s-a cambrat. Dvinski a zburat din fotoliu şi a plonjat în față. Apoi o apăsare, o apăsare şi mai  puternică ce-i strivea fața de hublou.        

              Suprasarcimile îl asurziseră. Dvinski nu putea să simtă dar încă era conștient. Erau fraze care explicau totul:"Roboții sunt buni dar nesimțiți." "De o sută de ori m-am jurat că n-o să se mai repete", "Mă apuca ceva", "Sunt gata să omor pe fiecare,..", "Acum n-aş mai proceda aşa", "Cu mine nu se întâmplă nimic", "O cheamă Nastea", "Şi care este numele de familie .", "Şi are o aluniță pe obraz, nu-i aşa ?".

             Coincidență ? O coincidență stupidă ! Nu, nu ! Nu se poate !

             Dvinski era culcat şi simțea ceva ca o greutate de plumb cum îi apăsa fața de geamul transparent. Nu avea forță să se miște. Ceva plăngea în hohote în difuzoare.

             Jos pietrele rânjeau.

                                              ("Linia terminală",, Mihail Puhov)

                                               -traducere de Valerian Stoicescu-   


... deci dacă este sâmbătă - am decis eu cu drag - prinde bine câte o porție de literatură SF (din colecția de reviste, cărți şi almanahuri SF ce o am în bbibliotecă, scrise de specialiştii domeniului, în decursul timpului)!

.... sper că a fost o lectură plăcută!