sâmbătă, 11 martie 2017

legături ...

... tot căutând pe internet şi citind multe, am descoperit ceva ce nu ştiam ( dar câte ştiu eu oare?!) că există o legătură între unele lucrări ale lui Van Gogh 
              (https://ro.wikipedia.org/wiki/Vincent_Van_Gogh )
şi stampele japoneze !
... Van Gogh a fost atras de culorile pline de viaţă din stampele japoneze -  http://kajap.hypotheses.org/275 :
 
             (pruni înfloriţi)                                                        (peri înfloriţi)
... şi multe altele aici:
(https://www.google.ro/search?q=van+gogh+et+peintre+japonais&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjl7N7UqM_SAhWElSwKHU4sA3kQsAQIKQ&biw=1280&bih=670 )

de-ale ploii...

... am descoperit (http://nezumi.dumousseaux.free.fr/wiki/index.php?title=Bash%C3%B4_Matsuo) un haiku ce are legătură şi cu ploaia de pe la noi (mai ales din seara aceasta !):
        ''În iazul vechi,
          o broască sare
          un plop de apă.''
               (Bashō Matsuo)

vineri, 10 martie 2017

jurnalul (190)

Astăzi ... vineri,10 martie, ora 19.24
Am ajuns ... cam repejor (când oare ?!) la numărul 190 !!! ce zboară timpul !!!
Gândurile ... sunt multe - plouă şi ce să fac altceva?! - uneori fără o minimă finalizare... 
                           ''vise, vise... bat la poarta...'' 
Sunt curioasă ... ce preocupări au alţi oameni... oare sunt mulţumiţi de ceea ce realizează ?
Cărţi ... am multe după mine, depinde de starea de moment... mai ales că provocarea de luni (''Citate favorite'' la doamna Zina : https://zinnaida.blogspot.ro/2017/03/citate-favorite-8.html) mă atrage şi mă trimite să recercetez biblioteca... 
Am intrat ... în perioada ploilor... dar parcă e toamna poeziilor lui Bacovia...
Hainele mele ... sunt la mijloc - schimbarea anotimpurilor, mai bine zis trecerea de la unul la altul, mă fac să fiu când îmbrăcată destul de subţire, când sunt cu straturi multe... şi doar o singură seară nu am făcut focul... umezeala de afară amplifică senzaţia de rece... 
Muncă ... de început de primăvară.... bine că am reuşit să punem în pământ arpagicul - pe aici i se spune orceag!   
Săptămâna ... a început bine pentru că am reuşit să sap încă două bucăţi mari de pământ - sunt unul lângă altul 4 dreptunghiuri frumos săpate şi greblate, cu mici alei între ele... eu am săpat, micuţa a greblat... cafeaua nu mi-a lipsit, ceaşca se plimba după mine:
Puiu ne-a păzit până la un moment dat:
când a obosit şi a luat o pauză, pe bancă:
Bodyguarzii ... s-au obişnuit, Puiu afară, la căsuţa lui... Leuţu stă noaptea cu noi, ziua i se mai face dor de pătuţul lui, plus că acolo nu aude: 'Nu e voie !'' ''Mergi dincolo !'' ''Leuţu nu sta în drumul meu !''  
Casa ... este şi ea în aşteptarea Primăverii: sunt atâtea de spălat, de dat la soare... 
Aici: am, din grădiniţa din faţa casei, de lângă poartă, mici tămâioare delicate, parfumate...  

miercuri, 8 martie 2017

darul divin - menirea spirituală...

... azi, vizitând pagina din fb a unei prietene dragi mie, am descoperit ceva interesant scris, de către doamna Lia ( Lia Lia ):

         
          ''Într-o bună dimineaţă, Dumnezeu şi-a privit cei 12 copii întrebându-se ce le mai lipseşte. Deodată dorinţa de a-i înzestra cu voinţă omenească I-a luminat faţa. Unul câte unul, fii au păşit pentru a-şi primi darul divin:
-Ție, Berbecule, îţi hărăzesc prima mea sămânţă pe care o poţi sădi cu onoare. Pentru fiecare sămânţă care va rodi, încă un milion va rodi în mâna ta. Tu nu vei avea timp să vezi crescând nici una dintre acestea pentru că tot ce însămânţezi va rodi cu prisosinţă. Tu vei fi primul care va sădi în mintea umană Ideea Mea. Dar nu este datoria ta să hrăneşti Ideea. Viaţa ta este acţiune şi sigurul tău scop este să-l faci conştient pe om de Creaţia Mea. Celui care îşi îndeplineşte menirea îi dăruiesc virtutea respectului de sine. Tăcut, Berbecul a păşit spre locul său.
-Pe tine, Taurule, te înzestrez cu puterea de a preface sămânţa în substanţă. Munca ta este măreaţă şi are nevoie de răbdare. Tu trebuie să împlineşti tot ce a fost început, altfel seminţele vor fi risipite în vânt. Nu te vei îndoi niciodată de puterea ta, nu-ţi vei schimba gândul la mijlocul drumului şi nu vei depinde de alţii pentru a-ţi desăvârşi opera. Îţi ofer tăria, foloseşte-o înţelept! Şi Taurul reveni supus la locul său.
-Ţie, Geamănule, îţi sunt sortite întrebările fără răspuns, ca să poţi arăta tuturor ceea ce vede şi simte omul în jurul său. Tu nu vei şti niciodată de ce acesta vorbeşte sau ascultă, dar în căutarea înţelesurilor adânci ale lumii vei afla darul Meu: cunoaşterea. Iar Geamănul, îngândurat, plecă.
-Pe tine, Racule, te investesc cu datoria de a-ţi învăţa semenii ce este emoţia. Tu vei stârni râsul sau lacrimile; astfel, tot ceea ce ei vor vedea şi vor gândi le va trezi mulţumire şi bucurie sufletească. Pentru aceasta primeşte în dar familia pe care tu o poţi înmulţi. Şi Racul se retrase timid.
-Tu, Leule, ai menirea să arăţi întregii lumi creaţia Mea plină de strălucire. Dar să te îngrijeşti de mândria ta şi întotdeauna să îţi dai seama că este opera Mea, iar Creatorul este unic. Dacă vei uita aceasta, oamenii te vor dispreţui. Tu vei îndeplini totul cu ardoare şi orice vei face va fi spre binele tuturor. Pentru aceasta ai nevoie de nobleţea cu care te înzestrez. Leul păşi maiestuos spre locul său.
-Ţie, Fecioară, îţi este dat să cercetezi tot ceea ce omul a făurit în lumea pe care I-am dăruit-o. Tu vei scruta pătrunzătoare drumurile sale şi-l vei preveni când greşeşte. Astfel, creaţia poate atinge desăvârşirea prin tine. Pentru aceasta vei primi puritatea gândirii. Fecioara plecă privind atent în jurul său.
-Tu, Balanţă, ai misiunea de a-l ajuta pe om să fie conştient de îndatoririle sale faţă de ceilalţi. Aşa, el poate învăţa să trăiască sentimentul fraternităţii şi va căpăta deprinderea de a descoperi faţa ascunsă a acţiunilor sale. Te voi trimite oriunde este dezbinare, iar pentru strădania ta infinită de a readuce semenilor ordinea şi calmul, îţi voi dărui dragoste. Şi Balanţa se retrase umilă spre locul său.
-Tu, Scorpionule, ai o însărcinare foarte dificilă. Vei avea iscusinţa să pătrunzi minţile oamenilor, dar nu îţi va fi permis să vorbeşti despre ceea ce înveţi. De multe ori vei fi cuprins de amărăciune datorita celor pe care le descoperi. Aceasta te va apropia însă de Mine şi nu vei uita niciodata că acolo unde nu sunt Eu va fi doar pervertirea Ideii Mele… Tu vei vedea atât de mulţi oameni trăind asemeni animalelor şi vei lupta atât de mult cu instinctele lor, încât uneori vei păşi alături de cale. Totuşi, mai devreme sau mai târziu, te vei reîntoarce la Mine şi de aceea primeşte supremul dar al hotărârii. Scorpionul păşi ferm spre locul său.
-Săgetătorule, tu ai misiunea de a-i face pe oameni să râdă, căci atunci când înţeleg greşit Ideea Mea devin posaci. Umorul tău le va reda speranţa şi astfel îşi vor întoarce privirea spre Mine. Vei trece prin multe încercări şi în fiecare existenţă vei cunoaşte neastâmpărul. Îţi hărăzesc darul infinitei abundenţe pe care o vei răspândi pretutindeni, iradiind lumina. Săgetătorul se retrase jovial la locul său.
-De la tine, Capricornule, vreau străduinţa şi sudoarea frunţii, pentru că tu ai menirea de a-i învăţa pe oameni să muncească. Misiunea ta nu este uşoară, căci vei purta toată truda oamenilor pe umerii tăi. Însă pentru jugul poverilor tale eu îţi dăruiesc întreaga responsabilitate a omului. Iar Capricornul plecă devotat spre locul său.
-Tu, Vărsătorule, eşti vizionarul omenirii, privirea ta desluşeşte toate posibilităţile glorioase. Vei trăi însă durerea singurătăţii pentru că această viziune nu-ţi permite să personifici Dragostea Mea. Dar pentru a-i întoarce pe oameni către noile şanse primeşte darul libertăţii pentru a servi omenirea oricând va avea nevoie de tine. Vărsătorul păşi încrezător spre locul său.
-Tu, Peşte, ai cea mai grea misiune dintre toate. Îţi cer să ridici pe umerii tăi toată suferinţa omului. Lacrimile tale sunt menite să fie lacrimile Mele. Durerea aceasta este rodul înţelegerii greşite a Odei Mele, dar tu exişti, ca să-i aduci omului compasiunea. De aceea îţi hărăzesc darul cel mai de preţ: vei fi singurul dintre cei 12 copii ai Mei care Mă va înţelege. Iar puterea cuprinderii divine este pentru tine felul în care te vei apropia de oameni şi vei răspândi credinţa. Şi Peştele se retrase emoţionat la locul său.
             Dumnezeu a spus: „Fiecare dintre voi are o scânteie din Mine. Dar nu trebuie să luaţi partea drept întregul, să o nesocotiţi ori să o identificaţi cu Creatorul. Toţi 12 laolaltă sunteţi Unul. Creatorul însă este mai mult decât aceasta.''
     
              ''MENIREA SPIRITUALĂ A CELOR 12 SEMNE DE ZODIAC''
                                      -   LIA LIA  -

restart...

... o minunată poezie, în prag de primăvară, de la doamna Maria (Calinescu Maria ):

''flămând de culoare şi lumină
gândul strigă captiv între ieri și mâine
se perindă cuminte

prin timpul învins de întuneric
       mă poartă spre o lume nelumească
       unde plouă cu lumină
       din înaltul cu brațe pline
       de seri și dimineți cu aștri cumințirestartez viața
cu ajutorul cuvintelor
îmbrac sufletul într-un început nou
și unic
            impregnată de doruri
            readuce vraja ca o dulce adiere
            încarcă brațele cu visele viitoare
            între mine și întregul univers
marea de timp
prin bunăvoința clipei
modeleză liniști neastâmpărate
nopțile dispar într-o altfel de risipire
             viața îmi apare ca un balansoar
             ce-mi oferă
             elementara liniștire
             primăvara cu dimineți pline de poveste
             vor avea ecoul închinat
             sufletului meu.''
                       (CĂLINESCU MARIA, ''RESTART'')

marți, 7 martie 2017

floricele, mâţişori, muguri şi verdeţuri...

... au trecut deja destule zile care au adus şi razele călduţe ale soarelui...
... a mai şi plouat !
... am plecat, cu drag, ca să imortalizez începuturile de prin grădini:
... lui ticuţu i-a fost dor de băncuţa de sub cais:
... Leuţu a făcut plajă, pe un preşuleţ, în grădiniţa din faţa casei:
... mami s-a jucat cu Puiu pe terasă:
... apoi obosit (''înmuiat'') de razele soarelui, Puiu m-a aşteptat: 

luni, 6 martie 2017

normaliştii...

                        NORMALIŞTII

                                               - B.JORDAN -

           

           

                        ''La franceză nu sunt aşa de tare pregătit dar îmi place să mă ocup şi cred că sunt printre primii la acest obiect delicat. Dragostea asta mi-a infiltrat-o profesorul Georgescu-Măgură, cu care e o voluptate să înveţi şi să conversezi. Acest profesor bonom este un aristocrat plin de vervă şi spirit care jonglează vorba ca o spadă. Cuvintele lui cele mai tari sunt strune de vioară; par muiate într-o peltea de caise. Înalt, suplu, cu o înfăţişare de profesor de dans, mers elegant şi ochi de filozof indian, profesorul acesta este un mărgăritar aruncat într-o baltă cu noroi, din care se scutură cu dezgust, neputând s-o lumineze cu fosforul luminilor din gând. Se joacă cu fiecare din noi, discutând probleme de estetică şi stil, convins dinainte că nimeni nu-l înţelege. Ochii lui plini de văpăi rupte din soare, faţa lui în care firul de borangic ar tăia o dâră de sânge, o barbă stil N.Iorga din fire de mătasă, acesta e profesorul nostru de franceză. Ora lui de curs e o jonglerie parnasiană din care ieşim năuciţi, înfrânţi. În atmosfera dezolantă a clasei stăruie, multă vreme, surâsul acesta care închide în el dispreţul lumii acesteia şi când intrăm în banalitatea vieţii cotidiene, surâsul acesta divin luminează de undeva, dictându-se o atitudine de respect şi jenă. Profesorul Georgescu-Măgură e vrăjitor de cuvinte, un discipol al frumosului, veşnic în căutarea unui Ilion demn de zborurile sale stelare. A trăit mulţi ani în Franţa, pe lângă un frate preot la capela română din Paris şi adeseori ne vorbeşte despre oraşul minunilor, cu un farmec în care citeşti un regret şi o admiraţie veşnică.''                      
                               (B.JORDAN, ''NORMALIŞTII'')

... postarea este propusă de Zinnaida unde veţi găsi cele mai multe date...
... provocarea are sloganul ''Click&Comment Monday''! 
... distribuie pe reţele articolele care îţi plac mult !
... deci dacă este luni, provocarea este: ''NORMALIŞTII'', B.JORDAN !
   http://www.bvau.ro/manifestari/2008/0205/b_jordan.pdf

duminică, 5 martie 2017

noaptea ... pe alte meleaguri

... a sosit noaptea... mami doarme, ticu este pe un post TV despre fotbal, Leuţu doarme pe la picioarele mele, Puiu tocmai a terminat, pe afară, o tură de lătrat, eu - ce să fac?
... am descoperit câteva fotografii minunate la Cosmin Crisan Photography şi la http://500px.com/CosminCrisan:dans - teatru kabuki

... relaxată, am admirat fineţea unui minunat dans din teatrul kabuki: