miercuri, 31 octombrie 2018

sayõnara...

... am hotărât să iau o pauză !
... vă doresc, din toată inima, multă sănătate şi mult succes în viață !
... pupic !

luni, 29 octombrie 2018

întâmplarea...

Gib I. Mihăescu
                             ÎNTÂMPLAREA

    Docarul luneca acum ca o pată galbenă, fugară,  prin noaptea codrului. De cum îi înghițise pădurea, roatele încetaseră deodată să mai scrâşnească pe pietrișul drumului. Dăduseră de pământ viu. Copitele celor doi cai voinici izbeau în plin şi loviturile se succedau mai repede; iar zgomotul lor părea de astă  dată mai învăluit.
     Luna, pe a cărei tovărășie, în plimbarea aceasta nocturnă, mai ales doamna Glogovan pusese tot temeiul, întârzia la întâlnire. Deasupra, pe fâşia de cer dintre două linii de arbori, stelele ieşeau cu nemiluita din ascunzișurile negre. Bucuroase parcă de întârzierea lunii, se lăsau până deasupra pădurii, în ghirlande de lumini. Se înghemuiau, se ciocneau între ele stârnind flăcări vagi şi momentane; unele, mai îndrăznețe, se pierdeau şi cădeau lăsând în urmă dâre de artificii; altele, mai sfielnice, abia scoteau ochiul de insectă din viziunile tainice închizându-l înspăimântate, pentru a-l redeschide iarăşi, peste puțin, cu aceeaşi teamă tremurătoare. Şi necontenit spuzeau din veşnicie, forfotind tăcute şi strălucitoare.
     Ea privea extaziată magica splendoare urmărind cu multă luare-aminte jocul lighioanelor de foc care îi părea atât de asemănător cu al lighioanelor pământului. Și era fericită să descopere, odată cu minunea revărsării de aur, minunea ochilor ei care puteau descifra atâtea lucruri, de nepătruns pentru alții, în misterul hieroglifelor înstelate.  
                           🔰🔰🔰🔰🔰🔰
     Dar până să se întoarcă de pe drumul umblat de fantasmele trecutului, caii repezi trecuseră de mult lugubra priveliște. Docarul zbura înainte în lumea de neguri. Tropăitul copitelor era acum aşa de repede, de regulat, că parcă nici nu mai exista pentru urechile celor doi călători. Încolo nimic, decât tăcerea profundă a stelelor care se lăsaseră atât de jos, că puteai să vezi ramurile de vis ale copacului infinit, pe care se coborâseră în jerbi de chiciură. Nici cel mai mic zgomot, nici cel mai neînsemnat foșnet de frunză. Nici un sforăit de cal; se părea că zdravenele animale visau de asemeni, dormitau profund, mișcând picioarele în goană automată.
    Şi deodată, de undeva din pădure, țâşni o lumină searbădă, poleind toți copacii cu străveziul ei de vis, înfăşurând trunchiurile în scutere de hârtie argintată. Glogovan avu impresia copilărească că i se desface dinainte o imensă pădure cu pomi de Crăciun.
-Luna ! şopti doamna Glogovan fermecată.
    Lumina se mări şi acoperi totul în aur topit; stelele într-o clipă se urcară pe ramurile copacului infinit şi dispărură în muşuroaiele lor. Doar cele mai mari, mai greoaie, n-avură timp și rămaseră locului, pălite de lumina hipnotică.
    Caii se înveseliră. În plină goană, se uitară cu înțeles unul la altul, înclinând rând pe rând din cap şi izbucniră într-un nechezat zgomotos şi puternic de râs.
    Acum drumul drept se lămurea până hăt-departe, în lungul lui. Şi nimic, nimic neobişnuit nu se vedea într-acolo până puteai cuprinde cu ochii.
    Glogovan prinse să fluiere uşor printre dinți un refren favorit. Lumina umplea tot mai mult şleahul, ca şi când ar fi vărsat-o cineva cu găleata. Dar îndată inima lui se poticni în piept. Colo, drept, sun un copac izbit în plin de luna ce se ridicase deasupra pădurii, văzu o fantasmă nemişcată, ceva cu seamăn de om.
    Pădurea se lăsa aci puțin în clin şi caii o porniseră nebunește. Tropotul lor era neregulat acum, paşii li se amestecase. Din când în când păreau că-şi mai spun câte ceva la ureche, aprobând din cap sau ridicând repetat botul rânjitor în semn de negare............
                                    (Gib I. Mihăescu, "Întâmplarea")
                      (https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Gib_Mihăescu)
                        Nuvela o puteți citi în întregime şi aici:
http://www.viatasiopera.ro/opere/mihaescu-gib/nuvele/intamplarea.html
... postarea este propusă pentru "Citate favorite" găzduite de doamna Zina (https://povestiripescurt.blogspot.com) unde veți găsi cele mai multe date...
... provocarea are sloganul "Click & Comment Monday" !
... distribuie pe rețele articolele care îți plac mult !
... deci dacă este luni, provocarea este:"Întâmplarea" de Gib I. Mihăescu !