miercuri, 15 august 2012

legendarul Ştefan (15) ...

    ''Am întrebat pe mulţi şi mulţi m-au întrebat dacă o samă de învăţăminte folosite de bătrâni în povăţuirea tinerilor au curs, o dată cu anii, cătră noi, tocmai de la vremea măriei sale Ştefan.
      Eu altcum nu pot socoti. Aşa-s de limpezi povăţuirile şi aşa de mulţămit te afli urmându-le, că numaidecât de la măria sa au pornit.
      Ne-au spus cei vechi, că spre sfărşitul vieţii sale, măria sa Ştefan cel Mare a avut de pus la respect pe vecinul de cătră miaşănoapte, cu care avea o răfuială mai de demult.
      Încleştarea asta a fost chibzuită şi s-a desfăşurat în părţile de sus aproape de Tîrgul Siretului, iar oastea Lehiei a învăţat că mai nimerit lucru este să te afli cu moldovenii în prieteşug decât  să-i superi silindu-i la plată cu spadă şi buzdugan.
     După sfărşitul bătăliei, tinerii luptători s-au adunat, la poruncă, să ia aminte la cuvântul măriei sale Ştefan Voievod.
     Şi, în vreme ce măria sa lăuda bărbăţia acestor feciori, careva dintre ei a păşit la vedere şi, cerând a-i fi iertată cutezanţa, a întrebat:         
       -Oare ce avem de făcut pentru ca, în zilele ce vin, să fim cu adevărat vrednici de mama noastră, Moldova?
       -Ai făcut bine, cerând îndrumare, că drept şi cinstit este, cât se află omul la începutul drumurilor vieţii să cate învăţătură la cei mai vechi. După socotinţa mea, voi, cei tineri azi, puteţi năzui a fi de folos ţării, păzind poruncile cele de veac ale vieţii noastre.
       -Care-s acele porunci, mărite Doamne?
     Şi a rostit atunci Ştefan cţteva sfaturi înţelepte, şi azi vrednice de urmat:
   ''Să lucrezi cu credinţă; în lucru temeinic stă fericirea ta.''
   ''Să ştii că nu este decât o singură fericire - munca, o singură mângâiere - datoria împlinită şi o singură biruinţă - dreptatea.''
   ''Îndrăzneşte numai după ce ai chibzuit de vrei biruinţă.''
   ''Nu cerca să învingi pe alţii până ce nu te-ai biruit pe tine.''
   ''În luptă nu te avânta când nu eşti pătruns că dreptatea ţi se cuvine.''
   ''Dă bătălia când îţi convine ţie, nu când vrea duşmanul.''
   ''Nu judeca pe alţii înainte de a te fii judecat pe tine.''
   ''Nu nedreptăţi, că nedreptatea te va nimici.''
   ''Fii cumpătat în toate. Nechibzuinţa, lenevia şi lăcomia pierd omenia.''
   ''Nu strica ceea ce nu poţi face.''
   ''Nu zice: nu mă vede nimeni, pentru că la tot ce faci este de faţă ochiul cugetului şi sufletului tău.''
   ''Nu lovi în simţămintele oamenilor: mintea iartă, simţirea niciodată.''
   ''Tinere nu uita! Îndrăzneţ te naşti, înţelept te faci.''
   ''Să te mulţămeşti că poţi lupta pentru căutarea adevărului, chiar dacă nu-l găseşti repede şi întreg.''
   ''Nu uita că este mult mai greu să te împaci cu oamenii decât să te cerţi cu ei.''
   ''Să spui adevărul! Cine vrea să fie cu adevărat liber trebuie să înveţe a spune adevărul, pentru că adevărul întreg înseamnă libertate deplină.''
   ''Nu dreptatea celui tare, ci tăria celui drept să-ţi fie călăuză.''
   ''Nu eşti fericit când ai ce-ţi pofteşte inima, ci când poţi să nu doreşti ceea ce nu ai.''
   ''Nici o forţă nu-i mai mare decât tinereţea.''
   ''Este mult mai de folos să ai un pretin care să te critice decât zece care să te laude.''
   ''Omul cel mai curajos este cel căruia nu-i lipseşte răbdarea.''
   ''Adă-ţi aminte! După vorbe mari urmează fapte mici.''      
   ''Omul cel mai puternic este cel cu inima curată.''

         preluată din ''Legende''
              -''Măria sa îndrumă pe cei tineri' - George Chiper-Dinograngea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu