luni, 26 iunie 2017

Blandina...

... postarea este propusă de Zinnaida unde veţi găsi cele mai multe date...
... provocarea are sloganul ''Click&Comment Monday''! 
... distribuie pe reţele articolele care îţi plac mult !
... deci dacă este luni, provocarea este: ''Citate favorite'' ! 

                MĂRGĂRITA MILLER-VERGHY

(http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/M%C4%83rg%C4%83rita_Miller-Verghy )

Imagini pentru MĂRGĂRITA MILLER-VERGHY-Blandina                     BLANDINA
 (http://www.artlibris.ro/cumpara/margarita-miller-verghy-blandina-7831278)


                                        LA MÂNĂSTIRE


  În imaginile următoare, Blandina este singură cu mama sa şi, câteodată, cu o surioară despre care o singură amintire se gravase adânc în inima copilului. Cele mai mici amănunte ale acestei scene fură de neuitat pentru Blandina fiindcă constituiau lecţia cea mai gravă printre cele ce i-au modelat sufletul şi i-au croit un drum pe care a încercat să-l urmeze de atunci, în ciuda a o mie de greşelişi ocoluri.
     Graţie acestei micuţe Lucreţia, uitată de toţi şi de ea însăşi, Blandina şi-a avut, înainte de vârsta de patru ani, drumul Damascului său, şi află în aceeaşi străfulgerare tirania datoriei şi nevoia de a deveni mai bună decât ea însăşi.
     Mama Blandinei căzu, la moartea bărbatului său, într-o gravă stare de depresiune care îi puse viaţa în primejdie timp de mai multe luni. Vederea celor două fetiţe provoca mamei lor asemenea crize de disperare încât copiii fură îndepărtaţi pentru câtva timp din ordinul medicului. Îi duseră aşadar în mânăstirea Notre-Dame din Iaşi, unde mama lor era foarte respectată de superioară, fiindcă ea salvase odată pe o tânără pervertită, întâlnităîntâmplător într-un hotel. Ea adusese în mânăstire pe tânăra rătăcită care putu astfel să redevină o fiinţă conştientă de demnitatea sa. Salvarea unuisuflet, despre care Blandina află mai târziu şi care îi păru una din cele mai frumoase pagini din viaţa mamei sale, o făcuse dragă superioarei pe caritabila femeie.
      Când se află în mânăstire că este grav bolnavă, se acceptară - prin excepţie - cele două fetiţe care, desigur, nu înţeleseră nimic din schimbarea vieţii lor. Această primă mânăstire unde Blandina trăicâteva luni se întipări în mintea ei prin două scene al căror sens profund nu încetă niciodată să-i apese sufletul şi poate chiar destinul său.
           Mica Lucreţia căzu bolnavă şi petrecu numeroase zile în infirmeria mânăstirii. În timpul acesta, Blandina alerga pe lungile coridoare luminoase şi ceruite, mirosind a tămâie şi a curăţenie. Trecea cu un mic fior plăcut prin faţa perdelelor albe care înconjurau paturile surorilor de gardă din dormitoare. Perdelele strălucind de albe, perdele sfinte, pe care nu trebuia să le atingi. Era un extaz să treci pe lângă ele, simţind că eşti foarte cuminte şi că nu eşti nici măcar tentată să le desfaci. Blandina deci, încântată de propria ei cuminţenie, alerga în grădină, se juca şi îşi petrecea plăcut timpul. Într-o zi, terminându-şi distracţia, fugi spre infirmerie pentru a-şi vedea surioara, dar clanţa iind prea suspentru ea, nu putu să deschidă uşa şi aşteptă ca cineva să treacă şi să i-o deschidă. 
            Înlăuntru vorbeau două surori. Una dintre voci zicea:
-Biată micuţă Lucreţia, cât trebuie să se plictisească, închisă aşa toată vremea !
-Într-adevăr, răspunse cealaltă soră, păcat că Blandina nu are mai multă simţire; trebuie să fie foarte egoistă ca să nu se gândească la sora ei carestă singură şi că ar trebui să stea niţeluş alături de ea.
            La aceste cuvinte, inima Blandinei se umflă să se spargă. Nu ştia ce înseamnă cuvântul ''egoistă'' dar instinctul îi spunea că trebuie să fie ceva foarte urât. Acolo, în faţa acestei uşi care nu se deschidea, făcu fără să ştie jurământul de cavaler de altădată, jurământ copilăros de a nu fi acel ceva urât care se numeşte ''egoistă''.
           Dar cum dragostea de  sine era probabil încă înrădăcinată în firea sa, viaţa de aci înainte nu-i mai fu decât o luptă continuă contra ei însăşi şi un efort neîncetat spre un ideal superior. Îşi alesese instinctiv deviza: ''Să nu provoace suferinţă !'' De această deviză atât de înaltă, Blandina trebuia, vai !, să se îndepărteze adesea. La anumite ore, chiar, prin infirmitatea naturii omeneşti, era împinsă să comită - din tandreţe şi dragoste - faptecare ar fi contrazis decretele uzuale ale datoriei. Minutul petrecut înaintea uşii închise fu acela în care Blandina se făgădui milei, acela care hotărâtoată viaţa ei. Puţinul bine acre, asemenea unui fir de aur, împodobi ţesătura complexă  şi împestriţată a vieţii sale, luă naştere în acest ceas pe coridorul mânăstirii.
            O altă scenă luată din maintirea vieţii sale la mânăstire îi înfăţişează Blandinei ziua solemnă a examenelor de sfârşit de an. Toate fetiţele în rochii albe se aşezară în rânduri etajate pe gradinele sălii de festivităţi ! Blandina nu este şcolăriţă, ci doar în vizită, dar au plasat-o printre micile ei prietene dintre care, cele mai tinere, au de la şapte la opt ani.
               Blandina are o rochie albă cu multe volane scrobite care o fac rotundă ca un bujor mare. O panglică neagră cu capetele fâlfâind îi înconjoară mijlocul. Este foarte emoţionată. Un examen  este un lucru magnific: te întreabă şi toată lumea vede că ştii să răspunzi mai bine decât alţii. Dar nimeni n-o întreabă pe Blandina care abia a împlinit patru ani. Este întrebată o fetiţă - căciceste examenul de istorie sfântă - care este primul om care a murit. Eleva rîmâne mută, nu găseşte deloc răspunsul. Blandina ştie perfect că este vorba de Abel, ucis de Cain. Tropăie de nerăbdare, roşeşete de dorinţa de a se ridica şi a spune: ''eu, eu ştiu''. Dar nimeni nu se gândeşte s-o chestioneze sau să-i dea atenţie. Examenul s-a sfârşit. Blandina n-a avut ocazia să-şi arate ştiinţa. Mai târziu, cu ce surâsînduioşat se va gândi la această imagine de altădată a unei Blandine care nu aflase încă vanitatea tuturor vanităţilor şi deliciul secret de a nu cunoaşte lucrurile decât pentru că ele sunt adevărate şi frumoase, iar nu pentru plăcerea zadarnică de a-şi împodobi orgoliul.     


                      (MĂRGĂRITA MILLER-VERGHY, ''BLANDINA'')

sâmbătă, 24 iunie 2017

strania păţanie...

... deci dacă este sâmbătă - am decis eu asta, cu drag ! -, este câte o porţie mică de literatură SF (din colecţia de reviste, cărţi şi almanahuri SF - ce o am prin bibliotecă, scrise de specialiştii domeniului în decursul timpului...) !
... lectură plăcută ! 

           STRANIA PĂŢANIE A LUI MR.BREADBOROUGH   

                                                            - de HENRI TROYAT

                                                        (https://ro.wikipedia.org/wiki/Henri_Troyat )
Randunici 4

                                                
                        
             Mr. Oliver Breadborough locuia într-o pensiune de familie de pe Court Field Garden, cu o faţadă alb-gălbuie flancată de două coloane. Zidurile intrării erau de o albeaţă lipsită de orice mister. Scara mirosea a bucătărie şi a ceară de parchet. Pardoseala culoarului nu scârţâia sub paşi. Iar din plafoniera dreptunghiulară cădea o lumină ca aceea a vitrinei unui mare magazin.
             Fusesem trimis de direcţia ziarului ''Branle-bas feminin'' spre a-l intervieva pe Mr. Oliver Breadborough despre recentele dispute cu ''Societatea studiilor psihice din Londra'' şi demisia sa de la preşedinţia ''Cercului vânătorilor de fantome''. Nu-l cunoşteam pe Mr. Breadborough decât din lectura numeroaselor sale tratate de ocultism. De aceea, în ardoarea mea de neofit, îmi închipuisem o vizită într-o casă ciudată, cu perdele grele, ziduri împodobite cu capete de cerb, cu pardoseală acoperită cu blănuri de urs şi un cămin în forma unui cavou de familie, în care ar arde buşteni groşi ca labele unui rinocer. Într-adevăr, am fost foarte mirat. În mod evident, articolul meu va suferi din cauza acestei decepţii. Afară de cazul că odaia lui Mr. Breadborough n-ar fi fost decorată abracadabrant, aşa cum o visasem eu. Dar nu îndrăzneam să cred. Am bătut la uşă.
 -Come in !
             Mizericordie ! Ziduri cenuşii şi albe. Un pat-canapea acoperit cu o cuvertură de creton înflorat. Flacăra gazului ardea, roşiatică, în cămin. Eram prădat ! Eram pierdut ! Dar un bărbat se şi îndreptă spre mine, cu paşi înceţi şi greoi. Am spus:
-Mister Breadborough ?
-Chiar el.
             Era un om voinic, puţin încovoiat, cu faţa arămie a vânătorului, aşa cum ni-l prezintă almanahurile, cu părul cărunt tuns ca o perie, mustaţa zbârlită ca a unui cotoi, iar ochii - cereşti, albaştri ca floarea de cicoare. Ziarul îl înştiinţase despre vizita mea. Mi s-a părut destul de încântat de interesul pe care i-l manifesta publicul nostru feminin.
-Nu bănuiam, îmi spuse el, că probleme atât de grave pot preocupa pe cititoarele dumneavoastră.
             Mr. Breadborough se exprima într-o franceză corectă şi chiar pedantă, rostogolind cuvintele ca nişte pietricele. Privirea nu i se dezlipea de a mea. I-am răspuns nu ştiu ce despre nivelul ridicat al abonatelor noastre, iar el râse cu mare poftă.
-Luaţi loc, mă invită el. Whisky ? Îmi sunteţi simpatic. De fapt, ce doriţi să aflaţi de la mine ?
             Eram foarte impresionat. Şi totuşi, Mr. Breadborough mă decepţiona, ca şi camera sa. Avea înfăţişarea unui om foarte sănătos, căruia îi plac fripturile în sânge, duşurile reci şi plimbările higenice în aer liber. Nimic din el nu trăda pe acel intim al stafiilor, pe acel călător al lumii astrale, pe acel îmblânzitor al măsuţelor rotunde, despre care mi se vorbise atât de mult.
-Ca toată lumea, i-am răspuns eu, am aflat, cu uimire, de demisa dumneavoastră de la preşedinţia ''Cercului vânătorilor de fantome'', care a stârnit atâta vâlvă şi aş vrea să ştiu...
-De ce am părăsit această asociaţie ?
-Da.
             Se adânci în fotoliu şi-şi încreţi uşor ochii.
-Dragul meu, dumneata eşti exact al cincisprezecelea ziarist care îmi pune întrebarea asta. Am răspuns confraţilor dumitale şi am să-ţi răspund şi dumitale dar ca şi confraţii care te-au precedat, n-ai să ai curajul să publici ce ai să auzi.
-Vă asigur...
-Nu mă asigura: eu ştiu ce spun.
-E deci o întâmplare atât de teribilă ?
-Teribilă ? Nu... stranie... da... grozav de stranie ! Dar, mai întâi, să te întreb ceva: crezi în fantome?
-Da, am bâlbâit eu.
-Nu-i adevărat. Dar, în curând, ai să crezi.
             Nu mă simţeam deloc la largul meu.
-În curând ?
-... Da, după ce ai să auzi ce am să-ţi spun. Până nu demult, împărtăşeam şi eu, din toate punctele de vedere, părerile prietenilor mei din Cerc despre natura şi existenţa stafiilor. Sufletele perceptibile celor care au darul de a pătrunde, de a vedea lucruri inaccesibile celorlalţi, imateriale, nemuritoare... Dar, în urma evenimentelor pe care am să ţi le povestesc, convingerile mele au fost atât de zdruncinate, încât am fost obligat să demisionez.
-Dar ce anume aţi aflat ?
-Am aflat, reţine bine cuvintele mele, că fantomele sunt muritoare.  Trăiesc ca şi noi dar într-o lume deosebită de a noastră, mor ca şi noi, de bătrâneţe, de boală sau de accident, şi se reîncarnează imediat. Nimic nu se pierde, nimic nu se creează...
-Metempsihoză ?
-Aproape.
-Dar fantoma lui Napoleon sau a lui Iulius Cezar, care sunt evocate în jurul meselor de spiritism ?
-Glume ale celor din lumea cealaltă !... E multă vreme de când fantomele lui Napoleon şi Iulius Cezar sunt moarte. Ele umblă undeva, în circuitul universal. Numai că duhurilor le place să facă farse, iar spiritiştii sunt creduli.
-Sunt uluit...
-Şi eu am fost când am crezut că înţeleg. Mai bine ascultă...
             Mr. Breadborough îşi coborâ glasul, iar privirea lui îmi părăsi chipul fixându-se pe peretele cenuşiu din faţă.
             Acum două luni, soţii Willcox, nişte prieteni de-ai mei, m-au invitat să-mi petrec week-end-ul la castelul lor din Scoţia.
             Mi-am scos carneţelul şi creionul.
-Nu scrie, spuse el: povestirea acestei aventuri te va impresiona atât de mult, încât îţi vei aminti de ea fără să ai nevoie s-o notezi. Castelul Willcox-ilor străjuieşte o colină golaşă, pietroasă, învăluită de ceaţă. Nu fusese restaurat în secolul al optsprezecelea, ca majoritatea castelelor din Highlands, şi îşi înălţa faţada lui cu tencuiala căzută şi bastioane masive, cu ferestre înguste şi creneluri acoperite cu iederă. Prietenii mei locuiesc  în aripa de sud, pe care au amenajat-o după gustul lor. Lumină indirectă. Uşi glisante. Mobile moderne. Camerele invitaţilor se aflau în aripa nordică. Şi erau rareori deschise. În ziua sosirii mele, gazdele m-au prevenit de prezenţa, puţin cam stânjenitoare, a unei fantome în odaia ce-mi fusese rezervată şi m-au întrebat dacă n-aş prefera să dorm în salon. Am refuzat categoric, zâmbind, ceea ce i-a liniştit. Ziua ne-am petrecut-o plimbându-ne şi discutând lucruri exclusiv terestre. La unsprezece seara, John Willcox s-a oferit să mă conducă în aripa castelului unde se afla camera mea, dându-mi în prealabil o cutie de chibrituri şi trei lumânări deoarece în partea aceea instalaţia electrică era defectă. Apoi, înarmat cu o făclie, am pornit, unul în spatele altuia, pe un interminabil coridor cu dale sonore şi cu pereţii acoperiţi cu tablouri şi panoplii. Lumina slabă a făcliei ne preceda, descoperind, din când în când, câte un chip livid, aplecat deasupra unei cărţi de rugăciuni sau lama de oţel a unei săbii. Iar ecoul părea că păşeşte în întâmpinarea noastră. Ajuns în faţa uşii mele, John Willcox mi-a urat noapte bună şi s-a îndepărtat, târând în urma lui aureola gălbuie a luminii. Am rămas singur.
-Trebuie să fi fost foarte impresionant.
             Mr. Oliver Breadborough bău o înghiţitură de whisky şi clătină din cap.
-Nu văd de ce, spuse el. Eram obişnuit de multă vreme cu singurătatea şi cu apariţiile. Greşeala pe care o comiteţi toţi e că vă e frică de fantome. Trebuie să te deprinzi cu aceste fenomene naturale, aşa cum eşti deprins cu fulgerele, cu licuricii şi cu răceala. O chestiune de bun simţ ! Dar să-mi reiau povestirea. Am intrat deci în camera mea. Era o încăpere înaltă, având un pat cu baldachin, mobile din lemn masiv, şi în ea plutea un miros de mere putrede.
             Fereastra dădea spre nişte şanţuri cufundate în beznă. Pereţii erau împodobiţi cu blănuri ţintuite în cuie şi cu fâşii de stofă deşirate, pe care le-am recunoscut a fi flamuri. Tăcerea era apăsătoare. Din când în când se auzea ronţăitul unui şoarece sau ţipătul unei păsări de pradă în noapte. Mi-am înfipt lumânarea într-un candelabru şi am început să mă dezbrac. Pe un scaun de lângă pat, mi-am pus revolverul şi, de asemeni, un pistol cu celulă fotoelectrică, inventat de mine, pe care nu-l experimentasem încă, dar datorită căruia speram să pot descoperi prezenţa fantomelor în plină zi; nu bănuisem, în momentul acela, că ar putea avea alte proprietăţi, despre care am să-ţi vorbesc mai târziu. După vreo zece minue, mă învelisem în cearceafurile umede şi, din caua oboselii, am adormit imediat. Cât timp să fi durat somnul ? N-aş şti să-ţi spun. Am fost trezit de zgomotul ploii care lovea în geamuri şi al furtunii care se dezlănţuise. M-am sculat. Afară fulgera şi prin fereastra fără obloane pătrundea din când în când o lumină sulfuroasă. Dar camera era cufundată într-un întuneric atât de adânc, încât zidurile, tavanul, parchetul păreau că au pierit în noapte. În vuietul ploii torenţiale şi al vântului, desluşeam un alt zgomot, ca un pocnet al degetelor sau ciocănitul unui plisc în geam: tip-tap... tip-tap... Apoi un miorlăit ascuţit, tânguitor, prelungit, sfâşietor: s-ar fi spus o pisică gata să fete. Şi, în acelaşi timp, mi s-a părut că lumina slabă a ferestrei pălea, tremura, se deforma, se forma iarăşi, după o imagine nouă. O siluetă lungă, albă şi translucidă se afla în faţa mea. De pe chip nu-i distingeam decât fosforescenţa privirii şi scobiturile adânci ale nărilor. Picioarele îi erau moi, iar din mâini i se desprindeau două degete, un fel de mănuşă de abur lăptos învăluindu-le pe celelalte.
             Mr. Breadborough se opri, spre a se bucura de uimirea mea. Nu mă gândeam, desigur, să iau note: cu respiraţia tăiată, simţeam în jurul meu înnodându-se şi deznodându-se ciudate acorduri.
-Ce-aţi făcut atunci ?
-Ce-ar fi făcut oricare în locul meu: am aşteptat. Fantoma plutea nepăsătoare de la un zid la altul. Apoi îşi pocni degetele rămase libere: tip-tap...  tip-tap... îşi înălţă umerii de ceaţă şi, apropiindu-se de uşă, trecu prin ea, aşa cum o sugativă absoarbe o pată de cerneală. Îmboldit de curiozitate, am sărit jos din pat, am luat, la întâmplare, revolverul şi pistolul cu celulă fotoelectrică şi m-am repezit pe urmele stafiei. Pe culoar, doar forma vag fluorescentă mă călăuzea. Am alergat în vârful picioarelor goale. Mă simţeam uşor şi bine dispus, ca într-un vis. Mă gândeam să ajung apariţia, s-o chestionez, s-o sfătuiesc poate să părăsească imediat castelul, deoarece prietenii mei erau afectaţi de vizita ei. Îndărătul fugii ei tăcute, un aer proaspăt de munte îmi lovea faţa. Eram aproape gata s-o ajung din urmă. Strigam cât mă ţinea gura:
-Stai ! Stai !
             În clipa aceea s-a întâmplat un lucru groaznic. Fantoma s-a întors şi am văzut mânia lucind ca nişte stele verzi în jurul ei. Şi-a ridicat deasupra capului braţele lungi şi moi şi, deodată, o sabie, desprinsă din zid, căzu cu mare zgomot la picioarele mele. Un scut masiv îmi atinse umărul, înainte de a se rostogoli pe lespezi cu zgomotul unui tunet. M-am lipit de perete:
-Ce faci ? Nu-ţi vreau răul ! am urlat eu. 
             Drept răspuns, o săgeată şuieră şi se înfipse, vibrând, în zid, la câţiva centimetri de obrazul meu. Cuprins de panică, am întins revolverul şi am tras. Împuşcătura răsună sec şi un râs puternic o prelungi. Fantoma sălta, în palma deschisă şi luminoasă, un mic obiect negru: glonţul. Şi, imediat, o nouă săgeată îmi sfâşie mâneca hainei. Atunci - de ce n-aş spune-o - am apăsat pe pistolul cu celulă fotoelectrică. Un declic răsună. O lumină vie tăie noaptea culoarului. Apoi se aşternu tăcerea. Dar am observat că apariţia îşi îndoaie genunchii ei de fum, se apleacă, se prăbuşeşte pe podea, rămânând întinsă acolo. Am auzit o voce omenească dar îndepărtată, cu respiraţia tăiată, ca şi cum ar fi străbătut imense spaţii moarte înainte de a ajunge la mine: 
-M-ai omorât.  
             Dintr-un salt, am fost lângă victima mea:
-M-ai omorât ! a repetat vocea. Instrumentul ăla pe care îl deţii... e... e ucigător... 
-Nu ştiam, am bâlbâit eu.
-Eu, eu ştiam... sau, mai degrabă, presimţeam. De aceea am fugit, atunci când am zărit pistolul dumitale pe scaun. Din această cauză am vrut să mă apăr, când am văzut că mă urmăreşti cu pistolul în mână. Acum e prea târziu...
-Dar o fantomă nu poate muri, am spus eu.
             Năluca a clătinat faţa ei tulbure, în care nările deveniseră şi mai largi, iar pupilele de sticlă palpitau încet:
-Suntem tot atât de muritori ca şi voi, gemu ea. 
             Şi atunci am asistat la acest spectacol uluitor, halucinant: agonia unei fantome. Ea îşi încrucişase mâinile incomplete pe piept. Din gura pe care nu i-o vedeam, că o presupuneam doar, ieşea o respiraţie grea. Într-unele clipe, o tresărire oribilă îi zgâlţâia forma palidă, lungită pe jos, ca un abur purtat de vânt.
-Sufăr îngrozitor... Nu, dumneata nu eşti vinovat ! Nu ştiai ! N-aveai de unde să ştii ! Sufăr... Şi mi-e teamă, mi-e teamă de ce-i dincolo... Nu ştiu ce mă aşteaptă în lumea voastră... În ce corp am să mă regăsesc oare ? Dă-mi mâna.
             În palma întinsă, ea şi-a lăsat lumina impalpabilă a degetelor. 
-Dar cine eşti dumneata ? , am întrebat eu. 
-N-are nicio importanţă cine sunt..., o fantomă ca atâtea altele !... Ba da: rămâi lângă mine în ultimele clipe. Simt că mă duc... simt, e cumplit, căldura vieţii care mă pătrunde... devin cald încetul cu încetul... Sufletul se împreună cu un corp ce mi-e încă străin... Sunt suspendat între două lumi. Dar sunt tânăr... Nu vreau să dispar... vreau să mă bucur de tot ce n-am cunoscut... vreau.
             Între timp, vedeam fantoma resorbindu-şi lumina, şovăind, pălind, pâlpâind gata-gata să se stingă. Vocea abia i se mai auzea: 
-Şi apoi, nu, continuă ea, doresc mai bine să dispar ! M-am săturat de lupte şi de oboseli !... În sfârşit, voi putea renunţa la acesată tristă aparenţă !... Voi cunoaşte în sârşit pacea !... În ine, voi afla tot ce nu ştiam până acum !... Adio !
             Pe când fantoma bolborosea aceste cuvinte, fu scuturată de un ultim sughiţ. M-am aplecat asupra ei şi, deoadată, sub ochii mei nu se mai afla decât bezna îngheţată a podelelor. În mâna mea, mâna ei se topise ca un fulg de zăpadă. Se sfârşise. Am rămas o clipă, stupefiat şi grav, pe culoar. Apoi m-am înapoiat în camera mea şi am aruncat în şanţ revolverul şi pistolul. Curând, am auzit un mieunat într-un colţ al odăii. O pisică născuse câţiva pisoi negri, care se agitau, mieunând subţirel. Ploaia stătuse. De asemeni, şi vântul. Se auzea doar picurând fără întrerupere apa de pe copaci. A doua zi dimineaţă am părăsit castelul. Şi, peste două zile, demisionam de la preşedinţia Clubului.
             S-a oprit. Încântat şi neliniştit totodată, l-am privit insistent pe Mr. Breadborough, care revenea de pe lumea cealaltă, cu faţa colorată şi privirea liniştită a unui om care iese din baie.
-Ce interviu extraordinar ! am murmurat eu prosteşte.
             Dar un miorlăit jalnic m-a făcut să tresar. Am întors capul. O pisică neagră, cu spinarea bandajată, cu ghearele încleştate, cu ochii de smaralde translucide se îndrepta spre mine cu paşi moi.
-Am luat una cu mine, îmi explică Mr.Breadborough. Nu se ştie niciodată, nu-i aşa ? Am botezat-o Tip-Tap.

         (HENRI TROYAT, ''STRANIA PĂŢANIE A LUI MR. BREADBOROUGH'')
                   -traducere de PAUL B. MARIAN 
            (http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biografia-zilei-paul-b-marian )              


Randunici 4
          

            


vineri, 23 iunie 2017

jurnalul (205)


Astăzi ... 23.06.2017, ora 23.08 
Încet-încet ... s-a instaurat... CANICULA ! de-abia începuseră să crească şi plăntuţele noastre şi acum razele fierbinţi ale soarelui le ''arde''... deşi îi ud zilnic, chiar şi dovleceii suferă... 
Gândurile … îmi sunt la ziua de mâine - sărbătoare mare ortodoxă ! fără să vreau, trebuie (am ocazia, ce bine !!!) să fac o muncă mai uşoară, cea permisă de sărbătoare !
Abia m-am învăţat ... cu noţiunea de cald (în casă încă avem răcoare, noroc cu pivniţa de sub casă) !
Recunosc că ... este bine să ai haine mai puţine pe corp dar este incomod să muncesc: îmi curg picăturile de sudoare parcă mă stropeşte cineva cu o stropitoare...
În bucătărie ... este o atmosferă plăcută ! se simte răcoarea nopţii ! mai bate vântul dar nu aşa de tare ca în timpul zilei (nu era destul că razele erau aşa de fierbinţi, mai bătea şi vântul cel uscăcios...) ! 
Îmbrăcămintea ... este cea de la muncă (maieu bleu cu alb, de plajă; pantaloni negri, scurţi de sport)! 
Puiu ... este tare încins de căldura zilei ! azi am făcut toţi baie şi l-am alergat şi pe Puiu - nu îi mai place apa, îi place parfumul celor folosite de noi la baie doar - cu apă călduţă, am reuşit să îl ud tot, s-a supărat profund pe mine, îmi arăta dantura impecabilă (nu m-a mai muşcat demult timp...) dar după un timp a uitat de supărare şi a venit la mine ca să îi perii blăniţa... am executat repede şi l-a final mi-a dat un pupic cu boticul lui drăgălaş ! 
Mai am speranţe ... de a avea roşii - biluţele verzi sunt din ce în ce mai rotunjoare, se măresc de la zi la zi ! ardeii au mai crescut şi ei, sunt plini de floricele - deci altă speranţă ! dar ce mă fac cu vinetele? nu au ajuns atât de mature ca să am încă vreo speranţă de a coace vreuna curând !!! 
Munca ... este perpetuum mobile ! ud zilnic prin grădini, unele sunt mulţumite - altele rămân în aşteptarea zilei de mâine... treburi mărunte prin casă, zilnice, azi am spălat rufele strânse de ceva timp (săru'mâna maşinuţei de spălat !)... 
Consumăm ... cu multă poftă dovleceii şi castraveciorii cei rotunzi - zilnic !!!
Pentru că ... îmi place muzica şi poezia:

miercuri, 21 iunie 2017

primul sunet de viitor...

... tot căutând multele informaţii despre viaţa din ţara-soarelui-răsare, am încercat să citesc mai mult despre pasiunea de a viziona filme de desene animate, plăcerea de a realiza mari spectacole cu formaţiile ce înterpretează muzica celor mai populare filme de desene animate...
... aşa am descoperit un personaj din desenele animate, din filme îndrăgite: Hatsune Miku, o minunată fată de 16 ani, ce interpreteză cântând sintetizator:
               https://en.wikipedia.org/wiki/Hatsune_Miku
... numele s-a obţinut din combinarea a trei cuvinte japoneze: 'primul sunet de viitor''...
... vocea sa este modelată de actriţa japoneza Saki Fujita:
              https://en.wikipedia.org/wiki/Saki_Fujita
              https://myanimelist.net/people/504/Saki_Fujita)
... filmuleţele dezvoltă cultura creativă - ce nu cunoaşte limite - legată de viitor...
... un exemplu este ''Magical Mirai 2017'':

... iat-o pe glumeaţa Hatsune:

... sau jucăuşa Hatsune:

... iată şi îngeraşul Hatsune:

... iată şi varianta Hatsune-Cenuşăreasa:

marți, 20 iunie 2017

un tei străin...

... o minunată poezie am descoperit la prietena mea virtuală, doamna Ludmila (Ludmila Vârlan Turcu ):
''Un tei străin pe-o margine de drum
  Așa frumos își desfăcuse floarea!
  Mireasma ei atât de-mbietoare
  Se răspândea în nouri de parfum.
              Prea istovită de-al tristeții fum
              Uimită m-am oprit să-i prind suflarea.
              Un tei străin pe-o margine de drum
              Așa frumos își desfăcuse floarea.
  Făptura mea de ani făcută scrum
  A inviat și-a început să zboare
  Purtându-și gândul spre o altă zare
  Ce tot în flori de tei se scald-acum.
              Un tei străin pe-o margine de drum
              Așa frumos își desfăcuse floarea.
''
                   (LUDMILA VÂRLAN TURCU,''UN TEI STRĂIN'')

luni, 19 iunie 2017

inimioare, inimioare...

... postarea este propusă de Zinnaida unde veţi găsi cele mai multe date...
... provocarea are sloganul ''Click&Comment Monday''! 
... distribuie pe reţele articolele care îţi plac mult !
... deci dacă este luni, provocarea este: ''Citate favorite'' ! 

Imagini pentru sarina cassvanSARINA CASSVAN

                                           CIUFULEŢ

     (http://www.cartiregale.ro/carti-pentru-copii/4254-basme-.html#.WUZpbZKGNdg )

                                              INIMIOARE, INIMIOARE !


-Inimioare ! Cine mai cumpără inimioare de turtă dulce ? Inimioare ! striga într-una negustorul cel cu luleaua în colţul gurii şi cu o pălărie mare, cât roata de car.
             Un băieţaş se apropie de dânsul şi alege o inimioară de turtă dulce, presărată cu bomboane colorate.
             În ghereta lui, vânzătorul de dulciuri mai are inimioare, păpuşele şi soldaţi de turtă dulce.
             Din toate acestea băieţelului îi place mai mult inimioara. Şi nu pentru că are de gând s-o mănânce, nu. El vrea s-o ducă mamei, care s-a îmbolnăvit de ''inimă rea''.
             Da, da, de inimă rea ! Aşa a auzit el spunând pe cineva din casă. De aceea îşi face repede socoteala:''Are să-i ducă mamei inima de turtă dulce, ca să o puie în locul inimii celei rele şi o să se facă sănătoasă !''
-Cât ceri pe inimioara asta ? îl întrebă el pe vânzător.
-Doi lei, răspunse vânzătorul.
-E prea scump pentru mine, zise băiatul şi pe faţa lui trecu o umbră de întristare.
-Da' câţi bani ai tu ?
             Copilul se cătă prin buzunare şi-şi numără grijuliu bănuţii.
-N-am mai mult de un leu.
-Dar pentru cine o cumperi ? îl iscodi omul cu pălăria cât roata de car.
-Pentru mama. E bolnavă de ''inimă rea'', îi spuse cu glasul înecat în lacrimi.
             Vânzătorul zâmbi blând, apoi îi dădu inimioara de turtă dulce fără să primească nici un ban.
             Copilul îi mulţumi şi alergă într-un suflet acasă.
-Mămico, mămico ! Iată, ţi-am adus altă inimă ! Dă-o încolo pe cealaltă, dacă e rea, şi pune-o pe asta, să vezi cum te faci sănătoasă !
             Mămicuţa nu înţelese întâi ce voia să spună copilul, dar când văzu în mâna lui inimioara de turtă dulce, faţa i se lumină, îl luă în braţe şi îl sărută cu dragoste.
-Să trăieşti, dragul mamei ! Eşti un băieţel tare bun. Dar nu înţeleg de ce vrei s-o arunc pe cealaltă?
-Fiindcă toţi din casă spun că te-ai îmbolnăvit de ''inimă rea''. Am fost la bâlci cu ceilalţi copii şi când am văzut inima asta de turtă dulce, m-am gândit s-o cumpăr pentru tine. Nu-i aşa că am făcut bine, măicuţă ?
-Foarte bine, băiatul meu drag, îi răspunse mama, dezmierdându-l. Să ştii că inimile oamenilor nu se pot schimba, dar eu am să mă fac bine, dacă tu ai să mănânci inimioara asta de turtă dulce în locul meu.
             La început, băiatul nu vru să se atingă de ea, dar mama lui o rupse în două, muşcă şi ea o bucată şi îi dădu restul lui.
             Şi... parcă, parcă din ziua aceea, începu să-i meargă din ce în ce mai bine.
             Iar peste câteva zile, când doctorii îi îngăduiră să iasă din casă, se duse împreună cu băiatul la vânzătorul de turtă dulce.
-Bună ziua, nene, îl salută bucuros băieţaşul.
-Bună ziua, băiete ! Ce doreşti ?
-Nu mai doresc nimic. Uite, ţi-am adus-o pe mămica. Vrea să-ţi mulţumească pentru turta dulce pe care mi-ai dat-o şi care a făcut-o sănătoasă.
-Care turtă dulce ? se miră vânzătorul, prefăcându-se a nu-şi aminti întâmplarea cu ''inima rea''.
             Dar mama băiatului îi spuse în câteva cuvinte cum stăteau lucrurile.
-Într-adevăr, am fost foarte rău bolnavă, povesti ea. Într-o zi. băiatul meu a venit la dumneata să cumpere o inimă de turtă dulce, cu care să mi-o înlocuiesc pe a mea. De atunci m-am însănătoşit.
-Da, da ! Aşa e ! zâmbi vânzătorul. Acum îmi aduc aminte.
-Am venit să-ţi mulţumesc. E drept că fiul meu are o inimă bună, dar şi dumneata eşti un om tare de ispravă.
             Îşi luă apoi băieţaşul de mână şi porni cu el la plimbare.
             Copilului îi sălta inima de bucurie. Era atât de mândru de mama lui, care era tânără, frumoasă şi sănătoasă.
             Şi cum oare să nu te faci sănătoasă, spuneţi şi voi, când ai un copil cu o inimă atât de bună ?          
           
                  (SARINA CASSVAN, ''CIUFULEŢ'')

sâmbătă, 17 iunie 2017

seara sosiilor...

... deci dacă este sâmbătă - am decis eu asta, cu drag ! -, este câte o porţie mică de literatură SF (din colecţia de reviste, cărţi şi almanahuri SF - ce o am prin bibliotecă, scrise de specialiştii domeniului în decursul timpului...) !
... lectură plăcută ! 

               SEARA SOSIILOR    

                            - de VICTOR MARTIN

Randunici 4

                                
                               MOTTO:
                                                 ''Fii bun cu timpul şi fereşte-te de tine însuţi !''

               Andrei se apropie de casă cu paşi leneşi. Nu se grăbea niciodată. Privi ca de obicei să vadă dacă Bercu, vecinul său, e acasă dar lumina era stinsă, aşa că îşi continuă drumul. Intră în curte şi împinse poarta cu putere; aceasta scârţâi prelung. ''Azi n-a nins, se miră el. Ce-o fi cu zăpada asta ? Poate a nins şi n-am observat. În orice caz, trebuia să o cureţe cineva din casă, nu să mă lase pe mine să le fac pe toate. ''Andrei, fă cumpărăturile, Andrei, degajă zăpada, Andrei în sus, Andrei în jos. M-am săturat.'' Descuie şi pătrunse în hol, aşezându-şi trusa cu scule pe măsuţă. Nu observă că lângă ea se găsea una identică deoarece Ana, soţia lui, îl şi luă la rost:
-Unde ai întârziat atâta ?
-Am avut şedinţă de sindicat.
-N-ai mai avut şi ieri şedinţă ? De ce minţi ?
-Sunt obosit şi mort de foame, iar tu îmi vâri pe gât întrebări stupide, se supără Andrei.
-Iar ai băut. Cât ai luat la lichidare ?
-Ce lichidare ?
               Ana nu mai zise nimic. Ştia că, dacă a băut ceva, nu are cu cine se înţelege. Întinse în linişte masa, apoi se aşeză.
-A cumpărat Maria lame ? rupse Andrei tăcerea. Nu m-am bărbierit de ieri.
-Te-ai bărbierit azi-dimineaţă. Lame a cumpărat ieri. Altă dată să bei mai puţin şi să-ţi păstrezi minţile. Andrei îşi pipăi barba, rasă de curând, şi făcu ochii mari.
-Hm, zise, să mă omori şi tot nu-mi amintesc.
-Lasă asta! Zii mai bine dacă ai luat lichidarea !? Sâmbăta se ia totdeauna salariul, iar voi trebuia să-l luaţi de ieri.
-Nu există. Se aude că nu au bani în bancă.
-Aşa ai spus şi ieri. Pe cine duci tu cu vorba ?...
               Se auzi uşa de la intrare. După un timp intră şi Maria, fiica lor.
  -Bună seara ! Dar de ce sunteţi aşa abătuţi ? Ninge atât de frumos ! Ia priviţi ! Parcă ar fi Anul Nou... Se aşeză la masă şi începu să mănânce cu mişcări repezi. Andrei se ridică şi trecu în dormitor. Ana puse vasele murdare în chiuvetă şi ieşi. Maria continua să mănânce aruncându-şi ochii pe ziarul din ziua respectivă.
               Telefonul sună violent. Maria nu se grăbi. ''Cine să telefoneze la ora asta ? O fi Bercu; ăsta are toată ziua chef de petrecere.'' Intră în hol şi ridică receptorul.
-Alo, se auzi o voce, spune-i lu'Ana că sunt beat şi nu am cum să vin acasă !
               Pe Maria o surprinse vocea, atât de asemănătoare cu cea a tatălui său. ''Dar ce caută acolo ?'' se gândi să întrebe, apoi zâmbi.
-Cine sunteţi dumneavoastră ?
-Gingis-han, năroado ! N-auzi ce-ţi spun ? Zi-i lu'Ana să ia un taxi din centru şi să vină după mine ! Sunt la restaurantul de pe strada Crinilor, la numărul şapte. Pe aici toate autobuzele s-au retras; nu mai circulă nici musca... Maria se enervă şi trânti receptorul.
-Cine era ? strigă Ana din celălalt capăt al coridorului.
-Un beţiv. Zicea să iei un taxi şi să te duci după el pe strada Crinilor. Cred că pe tata îl  căuta... Ana râse şi intră din nou în dormitor.
-Cine era, Bercu ? se interesă şi Andrei, ridicându-se într-un cot.
 -Nimeni. O greşeală.
               Andrei se întoarse cu faţa la perete şi adormi, sforăind uşor. Ana stinse lumina şi se strecură sub plapumă.
               Maria se aşeză din nou la masă, continuând lectura ziarului şi mestecând liniştit. Auzi tropăituri în curte, poarta scârţâi şi pocnind sec, apoi o cheie învârtită în yală. ''Cine o fi ? În afară de mine şi părinţi, nu mai are nimeni cheia de la intrare'', îi fulgeră prin creier ! Tresări şi alergă în hol.
-Nu ţi-am spus să trimiteţi un taxi ?! zbieră acest al doilea Andrei. Îşi agăţă paltonul în cuier, lângă unul asemănător , apoi izbucni în râs văzând şi două truse identice. ''Am făcut-o lată rău de tot. Văd deja dublu. Brrr. Ce frig am tras !''
-Unde ai fost ? bâigui Maria.
-Nu ţi-am spus? La restaurantul de pe strada Crinilor. V-am spus să trimiteţi un taxi. O să fac un tărăboi de o să vă meargă fulgii. Unde e Ana ?... Dădu buzna în bucătărie şi se aşeză la masă.
 -Pune-mi să mănânc ! Sunt mort de foame; am băut cam mult. Să-l fi văzut pe Bercu... L-am lăsat acolo.
-Dar ai mai mâncat o dată !
-Am mâncat pe naiba. Dar ce-mi dai aici ? Astăzi aţi gătit sos de roşii cu friptură, dar unde e vinul? Adu vinul. L-am cumpărat chiar eu azi dimineaţă. Ce, nici duminica nu am voie să mă simt bine ? spuse căutând în cuptorul aragazului şi prin frigider.
-Nu ai cumpărat nimic. Astăzi nici măcar nu e duminică. E sâmbătă. Şi ce căutai pe afară ? Eşti somnambul ? Pot să-ţi jur că, după ce ai mâncat, te-ai dus la culcare, nicidecum  afară. Păreai destul de treaz.
               Lui Andrei îi căzură ochii pe ziar.
-Cel de azi n-a venit ?
-Ăsta-i ziarul de azi, răspunse ea tresărind.
               Afară se auzi scârţâitul porţii, apoi declicul cheii întoarsă în yală.
-V-am spus de atâtea ori să ungeţi balamaua de la poartă, răzbătu până în bucătărie o voce puternică.
-Ce-am zis ? se sperie cel din bucătărie.
-Doamne, nu eşti tu, tată ! Nu vorbeşti tu ! răspunse Maria, aproape ţipând.
               Maria nu mai avu timp să răspundă deoarece un al treilea Andrei apăruse în cadrul uşii.
-Ce se întâmplă aici ? întrebă acesta.
              Maria vru să spună ceva dar nu putu să scoată decât nişte cuvinte nearticulate. Privea şi nu putea să înţeleagă. Cei doi se priveau la rândul lor în tăcere. Trezit de gălăgia produsă, primul venit se ridică din pat şi-şi luă papucii.
-Unde te duci ? îl întrebă Ana, trezită brusc din somn.
-Am auzit gălăgie. Cred că a venit cineva pe la noi. Culcă-te !
               Ieşi din cameră şi se îndreptă cu paşi târşiţi spre bucătărie. Deschise uşa, încercă să se acomodeze la lumină, apoi îi văzu pe cei doi. Cel de al treilea Andrei muşca dintr-un sandviş, iar cel de-al doilea continua să plimbe prosteşte lingura prin farfuria cu supă.
              Maria aştepta cu spatele lipit de perete să vadă ce se întâmplă. În aerul stătut al bucătăriei plutea ameninţătoare ideea apariţiei unui al patrulea, al cincilea Andrei, iar aşteptarea se prelungea la nesfârşit.                

                        
                                                    - ''SEARA SOSIILOR''  de VICTOR MARTIN
Randunici 4
          

            vineri, 16 iunie 2017

jurnalul (204)


Astăzi ... 16.06.2017, ora 22.33 
Încetişor ... am ajuns în vara cea toridă ! la noi este cam prea uscat, zilele trecute a fost şi soarele arzător dar ajutat şi de vântul uscăcios !!!  
Gândurile … îmi sunt perturbate de parfumul puternic al teiului cel atât de înalt, ce se află peste drum de noi, în gospodăria unui vecin... ce esenţă puternică !!! mi-aduc aminte, cu atâta drag, de anii de facultate, la Galaţi, oraşul cu atât de mulţi tei... ce frumos şi plăcut  era la o plimbare pe strada principală - parfumul te ameţea !!!
M-am învăţat ... cu multe de prin grădini ! acum ştiu cam ce trebuie să fac, să identific uşor planta bună de o buruiană, să identific pomii după frunze, să plantez răsad de flori şi legume... câte a trebuit să învăţ (obligată brusc de soartă...) şi cât de multe mai am încă de învăţat !!!  pentru prima oară, am identificat o tufă de sunătoare şi i-am prezentat-o mămicuţei pentru a încerca pe viitor să o înmulţim !!!  
Recunosc că ... îmi plac mult clătitele - sper ca mâine să fie o zi dedicată lor... mai ales că şi ticuţu şi le doreşte de cam mult timp !
În bucătărie ... sunt doar cu leptopul, iar sonorul este de la tv-ul lui ticuţu ! mami a adormit imediat cum s-a aşezat cu capul pe pernă... se trezeşte prea devreme dimineaţa şi seara este deja prea obosită, mai ales că se odihneşte prea puţin pe parcursul zilei...   
Îmbrăcămintea ... este cea de la muncă (bluză, pantaloni trei sferturi, şosete)- de-bia am terminat munca (udatul plantelor) şi am terminat de mâncat !  
Puiu ... este tare moleşit de căldura zilei... vine după noi prin grădină (mai ales când mami pleacă de pe terasă...) cu paşi înceţi, leneş, parcă are o mie de ani... dar dacă aude un mieunat de pisică, brusc, se trezeşte la viaţă, şi din 2 salturi este la poartă pregătit să o sfâşie - sperând să aibă el norocul acesta !!! 
Speranţele ... de a avea castraveţi s-au năruit ! cu drag, am pregătit pământul cu seminţe - din pliculeţ cumpărat -, aproape de noi, în grădiniţa din faţa casei... dar după floricelele ce au fost, acum rodul nu este castravete şi seamănă cu un pepenaş galben... sau aşa credem noi privind fructele, multe ca sarea: rotund, puţin pufos, puţin dungat... ciudat !


 
... şi aşa am rămas fără castraveţi anul acesta !!! 
Munca ... continuă să fie legată mai mult de grădini: ud plantele în speranţa de a le face mari ! roşiile au deja rod - e drept că sunt mici dar sunt tare drăgălaşe ! vinetele şi ardei sunt mai în urmă... am avut grijă şi de lotul nou de flori din grădina din faţa casei - plantate de mine, ochiul-boului, cârciumărese şi cavaleri ... am avut şi o zi cumplit de grea la oraş (plăţi de facturi, cumpărături...) ! ieri am fost agăţată, împreună cu mami, prin vişini ciugulind bobiţele dulci-acrişoare ! mami mai lovea cu un băţ vişinele care nu o ascultau ca să cadă... eu am am adus şi scara şi aşa, de prin pom, o bombardam cu bobiţe roşii şi când o biruiam, mami ţipa că îi stropesc bluza... de două zile am participat la scos de sâmburi, am participat la prepararea dulceţii... avem şi ceva sirop de vişine ! mami ne pregăteşte, seară de seară, feliuţe de dovlecel - o mâncare pe care o savurăm cu toţii cu multă poftă ! am avut şi un scurt episod de spălat perdeluţe şi ferestrele din camerele în care locuim...
am uitat să scriu că avem deja o floarea-soarelui cu o coroniţă frmoasă, celelalte sper să o urmeze cât de repede:
Preferăm, cu toţii ... dovleceii cei fragezi din grădina noastră !
Pentru că ... am primit de la o prietenă foarte bună, Lilişor, un video ce mi-a plăcut mult, am hotărât să îl postez aici, cu drag, însoţit de acest citat:
Una dintre cele mai mari dovezi de iubire pe care le poţi aduce pe lume este să-i laşi pe ceilalţi să fie diferiţi de tine şi să-i eliberezi de pretenţiile şi aşteptările tale. Când înţelegi cu bunăvoinţă că ceilalţi îşi au propriile lor legi şi că trebuie să-şi urmeze propria cale, aşa cum trebuie să faci şi tu, nevoia de a-i controla sau a le fi superior începe să pălească." - John Welwood -


PS:
 ... de când am terminat ''jurnaul'', am avut aseară curiozitatea de a verifica efectiv: am ales 4 bucăţi mai rotunjoare şi mai mari, i-am curăţat de ţepii-pufuleţ şi am descoperit aroma specifică şi frăgezimea atât de gustoasă a... CASTRAVEŢILOR !  

marți, 13 iunie 2017

creaţii impresionante...

... am citit pe internet despre o arhitectă japoneză, extrem de valoroasă ce a primit în 2010 Pritzker Prize  - Kazuyo Sejima:
        http://www.pritzkerprize.com/2010/bio 
        http://www.famous-architects.org/kazuyo-sejima/
... fondatoare a agenţiei japoneze Sanaa - împreună cu Ryue Nishizawa -:      
        http://www.arcspace.com/features/sanaa/ 
... ceea ce am văzut mi-a plăcut: mult alb şi lumină naturală în toate spaţiile !!!
... lucrările sale sunt realizate în Japonia, Elveţia, Germania, Spania, SUA...
... ca exemplu: în Tokyo, o clădire cu spaţii-ateliere, supraetajate...    (http://www.designboom.com/architecture/kazuyo-sejima-shibaura-house/ )


kazuyo sejima: shibaura house office building, tokyo

... a realizat de asemenea, pentru Seibu Group (http://www.seibugroup.jp/en/  şi https://www.seiburailway.jp/railways/tourist/english/), design-ul unui tren (ce va apare in 2018) cu suprafeţe semitransparente la exterior pentru a fi asemănător cu mediul exterior :


Japanese express train
... am descoperit acest video ce prezintă o altă minunată şi surprinzăatoare realizare a Sanaa în Londra, în 2009:

luni, 12 iunie 2017

visuri de copil...

              
                          

... postarea este propusă de Zinnaida unde veţi găsi cele mai multe date...
... provocarea are sloganul ''Click&Comment Monday''! 
... distribuie pe reţele articolele care îţi plac mult !
... deci dacă este luni, provocarea este: ''Citate favorite'' !       

       ABD AR-RAHMAN AŞ ŞARKAWI

                 Născut în 1920, într-un sat din nordul Egiptului, scriitorul cunoaşte bine viaţa felahilor, cu realităţile ei neînchipuit de mizere uneori, dar şi cu ţesătura de legende şi tradiţii, de aspiraţii şi visuri care alcătuiesc un fond spiritual propriu, deosebit de original, al poporului. Anii de şcoală şi de universitate (Facultatea de drept, absolvită în 1943, la Cairo) îi prilejuiesc scriitorului cunoaşterea aceloraşi oameni simpli, dar de o mare bogăţie sufletească, a căror viaţă măruntă se consuma în cartierele modeste ale capitalei (substanţa povestirilor cuprinse în volumul ''Visuri de copil'').
- din opera sa:''Pământul luptei'',''Străzile dosnice'',''Visuri de copil''...
 (http://www.worldcat.org/identities/np-as%20sarkawi,%20abd%20ar%20rahman/ )

                             VISURI DE COPIL

       
         În lumea lui mică toţi dormeau: tata, mama, capra şi găinile... El încă nu putea să adoarmă.
         Se uita la raza palidă pe care o arunca în camera întunecoasă o lampă obosită, împrăştiind mai mult fum decât lumină. Se uita şi aştepta să se trezească mama şi să se facă ziuă. Mâine, pentru prima oară, va îmbrăca un costum european, va încălţa ghete - toate noi - şi va pune un fes cu ciucure ! Şi toate astea pentru că va pleca la oraş să dea examen de admitere la şcoala de acolo.
       Călătoria o va face pe măgar, pe măgarul care i-a pricinuit atâtea necazuri şi pe care visase de atâtea ori să-l încalece ! Şi chiar l-a încălecat odată... Mustafa uitase, desigur, toate întâmplările care au zguduit satul dar lovitura cu care l-a zvârlit unchiul atunci de pe spinarea măgarului, n-o s-o uite nici peste o mie de ani ! Unchiul avea mare grijă de măgar şi-l socotea mai folositor pentru familie decât douăzeci de derbedei nepricopsiţi ca el. A căra pământ - spunea el - e o povară destul de mare pentru un măgar bătrân. Asta n-o putea înţelege Mustafa: cum tata şi unchiul pun măgarul să care atâta pământ, iar pe el, singurul copil al familiei, nu-l lasă nici măcar să-l încalece !
          Familia îi era destul de mică: el, mama, tata şi unchiul, iar averea lor era şi mai mică: măgarul cel bătrân, o capră şi câteva găini. Tatăl învăţase la Al-Azhar, mai demult, şi ar fi vrut să ajungă şeih, dar nu s-a putut. S-a întors în sat într-o seară, cu turbanul lăsat pe frunte. Fratele lui a fost primul care l-a întâmpinat şi i-a spus râzând:
-Ce ţi-ai lăsat turbanul pe frunte ? Crezi că aşa o să-ţi pice banii mai uşor ?
         Satul a făcut haz de cuvintele unchiului şi continuă să râdă de ele şi astăzi, dar, din păcate, vorbele i s-au adeverit. Tânărul student n-a mai avut cu ce să-şi continue învăţătura şi nu s-a mai întors la Cairo; s-a căsătorit şi s-a stabilit în sat. Şi-a păstrat însă turbanul acela larg, aplecat pe frunte şi, dacă n-a ajuns şeih, cu o droaie de învăţăcei în jurul lui, a ajuns însă în sat un om a cărui vorbă este luată în seamă. El îi împacă pe săteni, el îi sfătueişte, el le scrie jalbele, atunci când îi nedreptăţeşte primarul.
         Când Mustafa s-a făcut mare, tatăl său l-a trimis să înveţe întâi la şcoala din sat şi după ce-a terminat-o, s-a gândit să-l dea la oraş, să înveţe mai departe, să ajungă şi el cineva. Unchiul însă nu era de părerea lui; după el, Mustafa ar fi trebuit să rămână în sat, să-l ajute la muncă, să stea lângă el, să apere familia de sătenii care nu le arată respectul cuvenit, de toţi cei care le fură apa din canalul de irigaţie şi care-şi lasă oile să pască pe bucata lor de pământ, şi aşa destul de prăpădită.
          Unchiul era un om slab şi pirpiriu, cu faţa arsă de soare, cu trăsături hotărâte în care se citea amărăciunea, dar plin de haz. De vorbele lui de duh, şi-au amintit sătenii mulţi ani în şir. Când şeful de post nedreptăţea pe careva, sau când primarul sfeterisea găini sau bani de la ţărani, singura lor mângâiere erau vorbele înţepătoare ale unchiului, vorbe în care ţăranii găseau o uşurare pentru sumedenia de necazuri care le umbrea viaţa.
        El a continuat să i se împotrivească fratelui său, încă de când i-a venit acestuia ideea să-l trimită pe Mustafa la oraş. Chiar în seara aceea, după ce familia s-a aşezat la masă, unchiul a sfărâmat o ceapă mare şi ronţăind nişte pâine uscată cu o bucată de brînză veche, roşie, i-a spus:
-Ascultă-mă pe mine, frăţioare, lasă băiatul să stea acasă. Îţi va fi de mare ajutor mai târziu. Ce crezi că de el depinde neatârnarea ţării ? O s-o aducă el ? Ori crezi că-i buricul pământului...
        Mustafa mai auzise câte ceva despre ''independenţă'' şi ''ţară'', dar neştiind bine despre ce-i vorba, se năpusti mânios, strigând:
-Am s-o aduc, ce ştiţi voi !      
        Unchiul s-a pornit pe râs şi râdea cum nu-şi mai aminteau să-l fi văzut vreodată. A râs şi tata, zicând: ''Să de Dumnezeu !''. La urmă, unchiul a mormăit visător şi a continuat să zâmbească:
-Mai ştii, măi flăcăule...
...............................................................................................................................................
            Unchiul s-a culcat pe laviţa din odaia de-alături ca să se trezească o dată cu zorii. Şi ziua parcă nu mai vine, ca să ducă pe raza ei caravana cu băiatul la oraş... Iar odaia în care ticăie inima lui Mustafa este închisă din toate părţile, nu există niciun loc pe unde ar putea pătrunde căldura soarelui sau visele lunii. Sforăiturile se amestecă cu răsuflarea caprei şi cu zgomotele nopţii, iar lampa de ţară, trudită, pâlpâie cu o lumină palidă, slabă, ca speranţa din unele suflete.  Nici nu luminează ca lumea, nici nu se stinge.
            Clipele se scurgeau una după alta şi parcă nu se mai terminau. Mustafa ar fi dorit să se întâmple o minune şi să se vadă deodată în hainele lui cele noi, să fie şi el ca băiatul şefului de post, care cutreiera satul apărat de autoritatea tatălui, e de aceaaşi vârstă cu el, dar are părul pieptănat, faţa rumenă, vioaie şi genunchii albi. Ocupaţia lui este să se zbenguie prin sat, să facă pe grozavul în faţa copiilor care se topesc de admiraţie pentru toate fleacurile pe care le văd la el, să fugă râzând, să taie calea oamenilor şi a animalelor, împiedicând ba pe unul, ba pe altul să-şi vadă de treabă. Toate astea în timp ce vătaful satului îl urmăreşte cu un zâmbet părintesc: drăguţ băiat !
           Mustafa îşi aminteşte că, odată, era gata-gata să se ia la bătaie cu el; numai că vătaful l-a apucat şi l-a ţinut bine de mâini, lăsând odrasla şefului să-l pălmuiască, după care i-a făcut vânt cât colo, ocărându-l cum i-a venit la gură pe taică-său, pe tatăl tatălui său şi pe toţi oamenii din sat.
           Când Mustafa a povestit întâmplarea, mama l-a certat, tata l-a înghiontit, iar unchiul i-a tras una după ceafă, ţipând:
-Ce nu ţi-e bine ? Crezi că ai şi ajuns stăpânul satului ? Parc-ai fi taică-tău, că şi el a plecat de la Cairo tot pentru o chestie d-asta !
             Toate astea şi le aminteşte Mustafa, căutând să grăbească timpul şi să plece odată la oraş. Va intra la şcoală şi va ajunge ca feciorul şefului de post, ba chiar ca fiul prefectului ! Va îmbrăca haine europeneşti şi când va vorbi el, toată lumea o să-l asculte cu plăcere. Ce mai, o să ajungă un om care o să le ştie pe toate, ca inspectorul acela gras, ce venise la şcoală toamna trecută într-o trăsură grozavă, căreia nu-i păsa de hârtoape. Fetele, care nu trecuseră de câmpurile din jurul satului în viaţa lor, îl vor urmări de după porţi gândind câte lucruri ştie omul ăsta venit aşa de departe. În clasa lui Mustafa, inspectorul a fost întâmpinat de învăţător, căruia copiii îi ştiau de frică, lui, dar mai ales băţului pe care-l folosea destul de des;  de data asta, spre uimirea tuturor, s-a observat că vocea îi tremura parcă, şi parcă era emoţionat, iar înjurăturile nu-i mai ieşeau din gură ca altă dată. Aşa că vizitatorul le-a devenit dintr-o dată simpatic.
           În clasă se lăsase o linişte adâncă, amestecată cu un fel de teamă, iar când inspectorul a început să vorbească, mânuţele copiilor s-au crispat sub pupitre, fermecaţi cu totul de vorbele lui, căci nimeni nu le mai vorbise aşa de frumos pân-atunci. Inspectorul a cerut elevilor să deseneze pe tablă un obiect care se numeşte ''măr''. A fost o poveste întreagă, că n-o s-o uite nici unul aşa de uşor ! Copiii n-au înţeles ce vrea inspectorul de la ei. Atunci acesta s-a întors spre învăţător şi l-a îndemnat pe el să deseneze pe tablă un măr. Dar învăţătorul, ruşinat, a ezitat, încercând parcă să-şi amintească ceva, fără să reuşească, şi ei au izbucnit în râs.
         La oraş ve vedea cum arată merele, aşa cum va afla, desigur, toate secretele oraşului şi adevărurile vieţii.
.............................................................................................................................................
        Dar de ce nu se trezeşte odată tata ? Sforăitul său liniştit continua să se amestece cu răsuflarea caprei, pe care acum, Mustafa, o putea privi cu dispreţ. Multe necazuri i-a făcut şi capra asta ! De câte ori se ducea cu ea, dimineaţa ori seara, sărea dintr-o parte în alta a drumului - până îi venea ei bine şi-apoi scăpa, făcându-l pe Mustafa să-şi primească porţia de la unchiu-său. Numai că acum s-a terminat şi cu capra ! A scăpat de ea ...
       Capra se întoarse şi-l privi cu ochii ei mari şi inexpresivi. Mustafa se ridică cu grijă şi aruncă o privire spre părinţii săi, care dormeau aproape de el, pe o saltea întinsă direct pe pământ. Lampa abia mai clipea, când, cu inima bătându-i de emoţie şi de bucurie, Mustafa s-a strecurat de la locul său, a întins mâna cu precauţie şi a deschis lada în care mama punea hainele bune, prăjiturile şi toate lucrurile scumpe.
          Din nou capra s-a mişcat şi parcă a icnit, uitându-se la el supărată. Dându-şi seama că era legată de capacul lăzii, s-a grăbit să-i desfacă legătura. Apoi, deschizând încetişor lada, a scos un suspin lung, de prea multă bucurie.
           Cu costumul în braţe s-a îndreptat spre culcuşul lui şi l-a-nîntins acolo în toată splendoarea sa; îmbrăţişându-l, într-un delir al speranţei parcă, mirosul hainelor noi îi pătrunse în nări, şi-l învălui cu totul, simţind cum îi dă viaţă. În timp ce mâna lui mângăia pânza aspră, Mustafa îşi lăsă gândul să-i zboare la oraş, la oamenii de-acolo, care mânâncă mere, pâine albă de grâu, carne, orez...
             Sufletul îi era plin de atâta fericire, încât închise ochii, încercând parcă să şi-o stăvilească. O beţie plăcută îi pătrunse puţin câte puţin în trup şi simţi cum începe să plutească, să se cufunde într-un abis fermecat, în care jucau parcă şi se amestecau culori odihnitoare. Zgomotele se auzeau undeva departe, tot mai departe, ca-n vis.
             Deodată, Mustafa simţi o durere ascuţită în tot trupul. Urechea îi fu lovită de strigătele mamei, ale tatălui şi ale unchiului. Se ridică frecându-se la ochi. O palmă îl făcu să se clatine puţin şi începu s-o strige pe mama, dar mama se şi năpustise asupra tatii şi a unchiului, cum n-o mai văzuse până atunci, ţipând că o să-i ucidă odorul pentru o bucată de pânză şi că o să-i chinuie strigoii pentru că l-au bătut în somn.
               Mustafa deschise ochii de-a binelea şi începu să-şi caute costumul... costumul cu care avea să meargă la oraş şi care avea să-l scape de toate necazurile astea ! Dar nu mai găsi decât o bucată de pânză sfârtecată, şi atunci nu mai ştiu ce să facă.
               Începu să-şi rotească ochii împrejur şi să plângă cu sughiţuri. În spatele unchiului său, capra continua să mestece resturi de pânză din costumul său. Ca şi mama,  încercă şi el să se repeadă la capră, dar tata îl îmbrânci cât colo. Cum ar putea suporta, după toate astea, şi pierderea caprei ? Şi lui Mustafa i se păru că şi unchiul, şi tata apărau capra, tot aşa cum soarta îl ocrotea pe fiul şefului de post.
                 Unchiul nu l-a lăsat să mai plângă şi l-a trimis să se ducă cu măgarul şi cu capra la câmp, că tot nu e bun de altceva. Nepricopsitul tot nepricopsit rămâne !
                  Parcă niciodată nu sărise capra tot timpul drumului cu atâta încăpăţânare cum a sărit în ziua aceea. Mustafa, cu faţa încruntată, a încercat de o sută de ori s-o lovească cu băţul dar n-a nimerit-o niciodată. Şi când te gândeşti că tata n-o să-i mai poată lua alt costum în anul ăsta...
                Când ajunse la câmp, Mustafa încetă să mai plângă şi începu să viseze din nou cum va pleca la anul la şcoala de la oraş şi se jură că de data asta o să închidă bine lada în care o să pună costumul... O s-o închidă cu lacătul şi cu cheia şi o s-o păzească toată noaptea. Şi poate că ar fi mai bine să doarmă chiar pe ladă, iar capra s-o dea afară.              

                                   (Abd ar-Rahman aş Şarkawi, ''VISURI DE COPIL'')
                          - traducere Mircea Anghelescu http://crispedia.ro/mircea-anghelescu/-
sursa coperţii cărţii:
http://www.targulcartii.ro/abd-ar-rahman-as-sarkawi/visuri-de-copil-tineretului-1966-454400

duminică, 11 iunie 2017

calendarul florilor japoneze...

... am descoperit că pe lângă marea sărbătoare, sakura, fiecare lună a calendarului japonez are o altă floare sărbătorită ! ca un adevărat calendar al florilor:
- IANUARIE - florile de prun (''ume'' Les fleurs de pruniers, ウメ ume) ... mii de pruni de la Yoshino Baigo la Okutama (25000 pruni) şi Odawara (10000 pruni) ...
- FEBRUARIE - floarea galbenă Adonis (Adonis ramosa, フクジュソウ fukujusô ), de la Hokkaido până la Kyushu, ce poate fi admirată în jardin botanique de Kyôto
- MARTIE - camelia japoneză tsubaki ( ツバキ tsubaki), la Saitama...
- APRILIE - floarea de cireş (sakura  la fleur japonaise qui symbole le printemps ) în cei 30000 de minunaţi cireşi de pe muntele Yoshino...
- MAI - glicina japoneză (suzuran la glycine du Japon, フジ fuji ) serbată prin festivalul temple Byodoin à Uji à Kyôto ...
- IUNIE - irisul japonez ( hanashobu) cu aproape cele 5000 de tipuri (L’iris japonais, ハナショウブhanashôbu ,
le キリガミネヒオウギアヤメ kirigamine hyôgi ayame ), pe la sanctuarul Meiji din Tokyo ... 
           - hortensia japoneză (ajisai) ce poate fi admirată la altarul Hakusan, templul Mimuroto...
- IULIE - volbură sau ''faţa de dimineaţă'' (アサガオ asagao, l’ipomée (également appelée volubilis en France), adevărate ''perdele verzi'' ce pot fi utlizate şi pe balcon reducând utilizarea aerului condiţionat... există un festival al volburei în Iriya, cartierul Taito, de la Ueno la Tokyo...  
- AUGUST - floarea soarelui (le tournesol, ヒマワリ himawari ), în producţie mare în zona Kagawa... plantată în apropierea locului dezastrului nuclear de la Fukushima pentru a curăţa terenul...
- SEPTEMBRIE - lycoris ( le lycoris radiata ou lycoris rouge, ヒガンバナ higanbana)
- OCTOMBRIE - cosmos (le cosmos, コスモス kosumosu ), originară din Mexic, existentă în grădini şi la ţară ...
- NOIEMBRIE - crizantema (le chrysanthème, キク kiku ), floarea cea mai reprezentativă a Japoniei, poate fi admirată la templul Yushima... 
- DECEMBRIE - camelia sasanqua (Le camélia sasanqua, カンツバキ kantsubaki ), cu mai puţine petale decât camelia sărbătorită în luna martie - denumită şi ''floarea ceaiului de munte'' ce dă aroma ceaiului verde, originară din insulele Ryukyu ...
... o plăcută călătorie, nu-i aşa ?  sursa:
https://cleaparapluie.com/conseils/les-fleurs-japonaises/